Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava

EU
Projekt v rámci 31. Výzvy IROP
Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

 
 
 

V rámci  projektu je řešena kvalita poskytované návazné péče v Nemocnici Jihlava, která bezprostředně předchází nebo přímo navazuje na vysoce specializovanou péči, poskytovanou jak v akreditovaných centrech Nemocnice Jihlava (Komplexní onkologické centrum, Kardiovaskulární centrum, Iktové centrum  a Onko-gynekologické centrum),  tak i v dalších  vysoce specializoavancýh centrech v regionu (traumacentrumFN Brno Bohunice).  V přípravné fázi tohoto projektu byly mapovány potřeby jednotlivých pracovišť zajišťujících návaznou péči a vyhodnocována jejich potřebnost v kontextu rozvojových plánů nemocnice i souvislost s definovanými parametry návazné péče a standardy vybavení jednotlivých specializovaných pracovišť.  Jako oddělení s nejvyšším potenciálem rozvoje a vysokým dopadem na efektivitu a kalitu poskytované návazné péče v Nemocnici Jihlava byly vytypovány pracoviště laboratoří, rehabilitační a fyzikální medicíny, Endoskopiské pracoviště, operační sály, urgentní příjem (nemocnice nemá vlastní traumacentrum) a následná intenzivní péče a dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. V aktivitách projektu tak dojde k modernizaci a obnově lůžkového fondu a laboratorních, diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž fyzické i morální opotřebení neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče a jejichž pořízení povede k zajištění diagnostiky, léčby a záchytu časných stádií onemocnění i řešení jejich komplikací. Realizace projektu tak výrazně přispěje k vyrovnání rozdílů v poskytování zdravotních služeb návazné péče mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními a současně k zajištění efektivní spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními různé medicínské úrovně.

V rámci projektu dojde ke zvýšení kvality návazné péče na následujících šesti pracovištích: 

·         Laboratoře

·         Rehabilitační a fyzikální medicína

·         Endoskopické pracoviště

·         Operační sály

·         Urgentní příjem

·         Následná intenzivní péče a dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče


Díky realizaci projektu dochází ke zrychlení diagnostiky život ohrožujících stavů, zejména závažných bakteriálních infekcí ? sepse, rozšíření hematologické diagnostiky zejména nádorových stavů a rozšíření nabídky diagnostických zobrazovacích a terapeutických metod pro onkologické pacienty.  Využití pokročilých zobrazovacích metod, které budou v rámci projektu pořízeny, umožní detekci nádorových změn v časných fázích onemocnění a endoskopy s vysokou rozlišovací optikou  zefektivní screeningu kolorektálního karcinomu. Díky projektu rovněž dojde ke zvýšení bezpečnosti při poskytování léčebné péče  budou modernizovány technologie pro operační řešení patologických stavů, zejména v onkochirurgii, onkogynekologii, onkourologii a cévní chirurgii. Po ošetření  pacientů v centrech vysoce specializované péče projekt dále výrazně zkvalitní  výsledky návazné rehabilitační péče  a zvýší komfort a úrovně služeb na lůžkách následné péče a dlouhodobé rehabilitace.

Související obrázek

PŘEHLED POŘÍZENÉHO VYBAVENÍLABORATOŘE REHABILITACE- FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Hemokultivační automat (analyzátor)  Terapeutický laser
Přístroj pro plnou automatizaci přípravy vzorku pro MALDI TOF Terapeutická plošina pro posturální vyšetření a terapii
Hmotnostní spektrometr MALDI TOF Terapeutické lehátko
Sekventátor NGS Elektroléčebný přístroj
Nátěrový a barvící automat s digitalizací Celotělová vana s vodní a vzduchovou masáží
Hematologický analyzátor Přístroj pro funkční terapii HK- ruka
Agitátor s inkubátorem 3D pulzní magnetoterapie
Myčka laboratorního nádobí Motodlaha ramenní
Tiskárna pro potisk tkáňových kazet Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci.
Tiskárna pro potisk mikroskopických skel Ergonomické multifunkční hygienické křeslo
ENDOSKOPIE Přístroj pro funkční terapii HK s motivační  zpětnou vazbou
Videoendoskopická sestava Motomed pro horní končetiny
Videosystém pro 3D vizualizaci endoskopu Motomed pro dolní končetiny
Vysokofrekvenční generátor OPERAČNÍ SÁLY
Ultrazvukový diagnostický přístroj pro běžná i speci. vyšetření Elektrochirurgický generátor základní verze 
Ultrazvukový videogastroskop elektronický lineární Elektrochirurgický generátor verze s plazmou
Videogastroskop tenký, transnasální Stůl operační, mobilní, elektrický polohovatelný 
Videogastroskop  operační Holomiový laser
Videokolonoskop Laparoskopická věž 
Balonový enteroskop Anesteziologická souprava
Videoduodenoskop terapeutický  UZV přenosný uP
Automatický desinfektor UZV přenosný ARO
Skříň na sušení skladování flexibilních endoskopů  Ohřev pacienta
NÁSLEDNÁ INTENZIVNÍ PÉČE  
Elektrické polohovatelné pacientské lůžko  
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dotace z EU > Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Evropské fondy > Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies