Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Zdravotně-sociální pracovníci

Zdravotně sociální referát Nemocnice Jihlava, p. o.

Zdravotně sociální služby

Zdravotně sociální péče je nezbytnou součástí léčebného procesu. Naše práce spočívá v řešení sociálních problémů pacienta v případech, kdy toho není schopen sám, rodina tuto péči poskytnou nemůže, nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá.

Komu jsou služby určeny

Služby jsou určeny pacientům a jejich rodinám v nepříznivé sociální situaci, zejména osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo sociálním handicapem, dlouhodobě nebo opakovaně hospitalizovaným, s výrazným poklesem funkční schopnosti a soběstačnosti, osobám osaměle žijícím, bez přístřeší, osobám vystaveným špatnému zacházení, zanedbávání nebo týrání atd.

Okruh činností zdravotně sociálního pracovníka:

·       zdravotně sociální a odborné sociálně právní poradenství ve vztahu k onemocněním nebo jeho následkům (informace o dávkách státní sociální podpory, hmotné nouze, výhodách pro zdravotně postižené osoby, informace o příspěvku na péči atd.),

·       pomoc při zajišťování následné zdravotní péče (nemocnice následné péče, léčebny dlouhodobě nemocných, respitní a hospicové péče atd.),

·       pomoc při zajišťování terénních zdravotních nebo sociálních služeb (pečovatelská služba, noclehárny a ubytovny pro lidi bez přístřeší, azylové domy, domácí zdravotní péče, mobilní hospicová péče, osobní asistence, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem atd.),

·       pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek,

·       záležitosti spojené s pohřbením osamělých pacientů,

·       pomoc a podpora dle individuálních požadavků pacienta a jejich nepříznivé sociální situace.


 
 
 
Kontakty
 
Rozbalit celý strom kontaktů | Zobrazit v tabulce
 

Kontext

Umístění: Organizační složky > Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace > Zdravotně-sociální pracovníci

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies