Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Vize Gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Jihlava v horizontu 10 let.

 

 
 

vize 

Vize Gynekologicko – porodnického oddělení    Nemocnice Jihlava v horizontu 10 let .  

v


  • Léčebně preventivní oblast

 

Dosáhnout kompletní náplně oboru krajského oddělení.

 

Jde zejména o následující oblasti :

 

st

Ukončení rekonstrukce porodního sálu. Jde vytvoření tří (4) porodních pokojů rodinného typu, vytvoření dvou plně funkčních lůžek centra intermediární perinatální péče, rekonstrukce operačního sálu pro císařské řezy a centra prenatální edukace (příprava na porod, léčebná tělesná výchova v těhotenství).

 

Rekonstrukce gynekologické a porodnické ambulance tak, aby vyhovovala  současným požadavkům jako kontaktu klient – poskytovatelé zdravotní péče, tak současným trendům v ambulantní gynekologicko – porodnické péče.

 

Rozšiřování spektra nadstandardních služeb (nadstandardní pokoje na oddělení šestinedělí a rizikového oddělení)

 

Na základě perinatální analýzy vývoje situace v kraji Vysočina zvážit vytvoření Centra perinatální intenzivní péče.

 

Získání certifikátu 2 lékařů oddělení pro ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu v I. trimestru a pro expertní kolposkopii.

 

Rozšížení spektra minimálně invazivních operačních gynekologických výkonů a to zejména v oblasti onkogynekologické operativy retroperitonea a totální hysteroskopické resekce endometria .

 

Rozšířit spektrum operačních metod u urogynekologii a pánevní statice.

GE 

Průběžné obnovování stávajícího přístrojového vybavení ( ultrazvuk, kardiotokografy, urodynamická jednotka a další) a rozšíření přístrojového spektra oddělení (ST analyzátor, digitální kolposkop a další)

 

  

  • Oblast vzdělávání

 

vzd

Po případné novelizaci zákona 95/2004 ve smyslu stratifikace akreditovaných pracovišť, podniknout patřičné kroky k získání co nejvyššího stupně akreditace.

 

Realizovat plánovanou spolupráciVysokou školou polytechnickou v Jihlavě v oblasti oboru ošetřovatelství ve  studijních programech porodní asistence, všeobecní sestra a integrovaný záchranný systém. Pro tyto programy zajistit jak praktickou, tak teoretickou výuku porodnictví a gynekologie.

 

Spolupráce s lékařskými fakultami. Pokračovat v zajišťování prázdninové praxe mediků. Dle možností navázat smluvní vztahy s univerzitami ve smysly převzetí a zajištění výuky mediků v klinických oborech V. a VI. ročníku studia..

 

Tyto aktivity směřují k naplnění vize Nemocnice Jihlava: získání statutu univerzitní nemocnice.

 

Nadále rozvíjet tradici seminářů gynekologů a porodníků Vysočiny. V případě poptávky transformace seminářů na konference, tak jak tomu bylo v oblasti urogynekologie (2008. 2. jihlavská urogynekologická konference).

 

Průběžná příprava a složení základní atestace z gynekologie a porodnictví všech lékařů oddělení.

 

V souladu s plánovanou novelizací zákona 95/2004 získat po dvou lékařích v nádstavbových atestacích v oborech perinatální medicína, reprodukční medicína, onkogynekologie, urogynekologie a dětská a dorostová gynekologie.

 

Doktorský studijní program (Ph.D.). Cílem oddělení na konci uvedeného 10letého období je třetina členů oddělení s tímto titulem, nebo v doktorském studiu. 

 

  

  • Oblast vědeckovýzkumná

 

edPrůběžné prezentování výsledků oddělení ve formě přednáškové i publikační (kasuistiky, přehledové a zejména původní práce pokud možno s periodicích s Impakt faktorem).

 

Po změně pravidel Interní grantové agentury MZ ČR, opětné podání žádostí o grantem podpořený projekt/y.

 

             Realizace klinických studií dle nabídky. Aktivní činnost k jejich získání.       

 

 

 

gynteam

  Gynteam Vám přeje hezký den.

 
Zodpovídá: MUDr. Dionýz Dvořák
Vytvořeno / změněno: 18.8.2007 / 18.8.2007

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies