Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Informace pro dárce krve a kostní dřeně

Milí dárci,
níže najdete informace týkající se darování krve - kde můžete zaparkovat, co jíst před odběrem a po odběru, jak se můžete k odběru objednat a potřebné kontakty. Dále zde získají informace ti, kdo se chtějí zaregistrovat do Českého registru dárců krvetvorných buněk.

 
 
 


Rekonvalescentní plazma - hledáme dárce

Spolupracujeme s OS Třebíč a TTO FN Brno na hledání dárců vyléčených z nemoci Covid-19. Pokud splňujete podmínky uvedené níže, objednejte se na telefonním čísle 800 700 061 v časech od 6:30 do 14: hod.


Podmínky pro dárce rekonvalescentní plazmy

1) Prodělání nemoci Covid-19 (pozitivní test).

2) Muž ve věku 18-60 let.

3) Chtít pomoci - odběr by proběhl v Třebíči nebo v Brně. Je potřeba odebrat přímo plazmu, kterou na našem OS neodebíráme. Odběrem přímo plazmy se získá až 850 ml plazmy a dárce může darovat častěji než při odběru plné krve, kdy se získává pouze cca 200 ml plazmy. Pozor, v komerčních centrech se neodebírá rekonvalescentní plazma pro léčbu pacientů s Covid!

4) Darovat lze 2 týdny od ukončení nařízené izolace/karantény a jen pokud se cítíte zdrávi.


www.fnbrno.cz/darce, facebook Třebíč nebo Brno


Děkujeme, že pomáháte ;-)


Aktuální informace z OS

Stále je nutné mít při návštěvě našeho OS zakrytá ústa a nos.

Po návratu ze zahraničí (i Slovensko, i krátkodobá návštěva) nelze krev darovat 28 dní.

Dárce, který je v karanténě, může darovat až po ukončení karantény. 

Dárce, který byl v kontaktu (rodina, zaměstnání) s někým,  kdo pobýval v posledních 14 dnech v zemi, která je na semaforu MZČR označena červeně ( https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/), s mí darovat krev až za 14 dní.


Změna průchodu dárce krve

V rámci výměny informačního systému u nás na OS se změnil i průchod dárce odběrovým střediskem. Je popsán níže.

1) Příchod na šatnu - předložte průkazku dárce krve. Dostanete číslo pro průchod, které zároveň slouží i jako šatní číslo. Dále dostanete k přečtení Poučení dárce krve a k vyplnění Dotazník dárce krve.

2) Evidence - po zavolání k evidenci předložte průkazku dárce krve, občanský průkaz a Dotazník dárce krve s vyplněnou hlavičkou. Nahlaste změny v bydlišti, jméně, telefonu, pojišťovně nebo zaměstnavatele.

3) Malý odběr - po zavolání předložte průkazku dárce krve a sdělte z jaké ruky chcete, aby vám byl proveden velký odběr

4) Při čekání na vyšetřovnu vyplňte zbytek Dotazníku dárce krve a v případě potřeby se občerstvěte (čaj, rohlík)

5) Vyšetřovna - po zavolání předložte průkazku dárce krve a odevzdejte kompletně vyplněný Dotazník dárce krve. Dojde k posouzení vaší způsobilosti.

6) Při čekání na velký odběr si umyjte loketní jamku ruky, z které budete darovat krev.

7) Odběrový box - po zavolání předložte průkazku dárce krve a můžete si jít lehnout na lůžko, které vám bylo přiděleno.

8) Po odběru na odběrovém boxu dostanete zpět potvrzenou průkazku dárce krve, stravenku a číslo pro vyzvednutí drobného občerstvení po odběru.

9) Po občerstvení si můžete na evidenci objednat nový termín a případně si např. vyzvednout potvrzení na daně nebo o počtu odběrů.

10) Šatna - při odchodu z oddělení musíte na šatně předložit průkazku dárce krve, vrátit číslo pro průchod. Zároveň zde dostanete potvrzení pro zaměstnavatele.


Děkujeme za pochopení a vaši trpělivost

Vaše OS Jihlava

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Diagnostické obory > HTO – Hematologicko-transfuzní oddělení > Informace pro dárce krve a kostní dřeně

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Hematologicko-transfuzní oddělení

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze