Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Veřejný internet

Projekt iNemocnice
 

 
 
Název projektu:                         iNemocnice
Čas projektu: 01/2006 - 06/2006
Na projektu se podíleli: Kraj Vysočina / Fond Vysočina / M-soft spol. s r.o. / AutoCont Jihlava / Landa-interiery Třešť

Projekt iNemocnice

       Dne 9.6. 2006 byly dokončeny práce na realizaci projektu "Veřejný internet II.", který byl uskutečněn za finanční podpory Fondu Vysočina. Součástí tohoto projektu bylo vytvoření přístupu k vysokorychlostnímu internetu na lékařské knihovně, kde jsme umístili 5ks PC a ve vstupní hale nemocnice, kde jsme umístili 1ks informačního kiosku. Již v tuto chvíli můžeme konstatovat, že zájem o obě tato místa je veliký. Zejména je obrovský zájem o informační kiosek, který je přístupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Podle sledování využití kisoku můžeme říci, že je takřka nepřetržitě využíván.

       Naším dalším cílem v oblasti zpřístupňování internetu pro veřejnost budou nadstandartní pokoje v naší nemocnici. V tuto chvíli není možnost ani na jednom z nich přistupovat k internetu. Jakmile najdeme nejlepší způsob, kterým bychom internet na nadstandartních pokojích zpřístupnili, začneme jej co nejdříve realizovat.

Internetový kiosek Internetový kiosek Internet na knihovně Internet na knihovně Internet na knihovně 

 

Popis projektu iNemocnice

       Projekt "Veřejně přístupný internet" je grantový program Fondu Vysočina zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu. Jelikož je Nemocnice Jihlava zdravotnickým zařízením s více jak 700 lůžky a ve vybraných oborech pokrývá spádovou oblast cca 500.000 obyvatel, v současné době nenabízí veřejnosti ani svým klientům (pacientům) žádnou možnost přístupu na internet.

       Podle informací z jednotlivých oddělení je po takové možnosti zájem mezi pacienty stále větší. Potřeba dostupnosti internetu v době nemoci či neplánované vícedenní hospitalizace v nemocnici je pro některé pacienty nezbytná.

       Samotné přípravě projektu, jehož hlavním cílem je umožnit široké veřejnosti a našim klientům přístup k vysokorychlostnímu internetu po dobu 24 hodin denně, předcházela diskuse na úrovni managementu nemocnice. Na základě zjištěných informací a současné špatné situace bez možnosti přístupu k internetu v naší organizaci, se vedení nemocnice rozhodlo o přípravě projektu do grantového programu FV.


Cíl projektu

       Cílem projektu iNemocnice je umožnění klientům nemocnice přístup k internetu a to po 24 hodin denně.


Hlavními cíli projektu pak jsou zejména:

- vybudování místa s veřejně přístupným internetem (VPI) ve vstupní hale nemocnice – internetový kiosek (zejména pro ambulantní pacienty a návštěvy)
- vybudování místa s veřejně přístupným internetem v lékařské knihovně – PC stanice (zejména pro hospitalizované pacienty)
- prostřednictvím internetového kiosku ve vstupní hale podat návštěvám i pacientům důležité informace týkající se orientace v nemocnici (plánek), návštěvních a ordinačních hodinách, jízdního řádu atd.


Cílové skupiny

       Ambulantní pacienti - kvalitní připojení k místní síti a internetu (rychlý přístup k informacím – plán nemocnice, návštěvní a ordinační doby, hromadná a městská doprava atd.)
       Hospitalizovaní pacienti - kvalitní připojení k internetu (vyřizování osobních i pracovních záležitostí atd.)
       Hosté a návštěvníci nemocnice (pacientů) - kvalitní připojení k místní síti a internetu (rychlý přístup k informacím – plán nemocnice, návštěvní a ordinační doby, hromadná a městská doprava atd.)


Podrobný popis projektu

       Předmětem projektu je místa s veřejně přístupným internetem ve vstupní hale nemocnice a také v lékařské knihovně nemocnice a vytvořit tak další krok v poskytování kvalitních služeb široké veřejnosti.

       a) Internetový kiosek bude umístěn v prostorách vstupní haly Nemocnice Jihlava – před informačním centrem, kde bude zároveň zajištěn přímý dohled (proti případnému poškození). Pro připojení zde bude zřízeno přípojné místo – zásuvka RJ45, která bude tažena z blízké serverovny. Provoz zde bude 24 hodin denně.

       b) Počítače budou umístěny v lékařské knihovně Nemocnice Jihlava. Počet počítačů je 5. Jejich zasíťování bude řešeno stávajícím připojením. Přípojný bod je v prostorách knihovny již dnes a zde bude navíc umístěn 1ks Switch 3com (8ports). Počítače budou přístupné pro pacienty nemocnice, kteří budou mít možnost v pracovní době (700-1530 hod. – v případě velkého zájmu o umožnění přístupu také v mimopracovní dobu bychom se pokusily takový přístup zajistit – není to v tomto projektu plánováno) použít všech 5 PC pro přístup k internetu. Tento počet byl stanoven vzhledem k velkému počtu hospitalizovaných pacientů.

       Používání internetu bude bez poplatku a to jak ve vstupní hale (kiosek), tak i v lékařské knihovně. Technická podpora bude řešena současným řešením – zajištění servisu 24 hodin denně 7 dní v týdnu pro nemocnici - pracovníky oddělení IT. V pracovní době je technická podpora možná ihned, v mimopracovní dobu je technická podpora na mobilním telefonu ihned a na místě do 60 minut od nahlášení poruchy. Nad kioskem a nad PC v knihovně bude umístěna informační tabule, která bude uživatele informovat o zřízení přípojných míst v projektu Nadace Vysočina a dále se zde uživatel dozví základní informace k používání výpočetní techniky určené k připojení k internetu, technické podpoře atd.


Stručný popis několika specifických kritérií

a) Provozní doba, tzn. počet hodin / den kdy je internet veřejně zpřístupněn
- Provozní doba bude rozdílná na internetovém kiosku a na PC v lékařské knihovně. Přístup k internetovému kiosku bude 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Na lékařské knihovně bude přístup k PC umožněn v pracovní době tj. 8 hodin denně v rozmezí 700 až 1530 hod. od pondělí do pátku.

b) Garantovaná šířka pásma připojení jednoho uživatele (bez agregace)
- 384kbit/s

c) Počet připojených stanic nebo kapacita přístupového bodu (celková kapacita PIAP, t.j. maximální počet současně připojených uživatelů)
- Kapacita bude na internetovém kiosku 1 uživatel a na PC 5 uživatelů. Celkem to tedy bude 6 uživatelů, kteří budou moci pracovat ve stejný okamžik.

d) Dostupnost kvalifikované obsluhy
- Technická podpora bude řešena současným řešením – zajištění servisu 24 hodin denně 7 dní v týdnu pro nemocnici – tuto službu vykonává kvalifikovaná obsluha - pracovníci oddělení IT. V pracovní době je technická podpora možná ihned, v mimopracovní dobu je technická podpora na mobilním telefonu ihned a na místě do 60 minut od nahlášení poruchy. O těchto možnostech budou uživatelé internetu informováni prostřednictvím informačních tabulí.

e) Výše poplatku za využití veřejného internetu
- Výše poplatku bude nulová. Přístup k internetu bude jak v případě kiosku tak v případě PC na lékařské knihovně zdarma.

 
Zodpovídá: Mgr. David Zažímal
Vytvořeno / změněno: 11.6.2008 / 11.6.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze