Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Úsek MRI - magnetická rezonance

 

 
 

harakteristika a princip metody

Spinující protové jádro

   Vyšetření pomocí magnetické rezonance (MR) patří mezi moderní zobrazovací metody. Vyniká především vynikajícím kontrastním rozlišením jednotlivých tkání, tj. schopností odlišit od sebe i tkáně s velmi obdobnou strukturou. V praxi to znamená nejen například vynikající odlišení bílé a šedé hmoty mozkové, ale (a to je důležitější) rozlišení normální tkáně od tkáně postižené chorobným procesem. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami.


   Princip MR je odlišný od ostatních zobrazovacích metod. Využívá totiž specifických fyzikálních vlastností jader atomů vodíku. Vodíková jádra, vystavená silnému magnetickému poli, jsou zdrojem radiofrekvenčního vlnění. Toto vlnění (mimo jiné velmi podobné vlnění používanému pro přenos rádiového signálu v pásmu VKV), je zachycováno systémem přijímacích cívek (antén).


   Důležité je zmínit, že dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organizmus, lze již od 4. měsíce těhotenství!


Cena 1 vyšetření se v ČR v současné době pohybuje kolem 7 000 Kč.

Vyšetřovací postup

magnetická rezonance

   Vyšetření začíná uložením pacienta na vyšetřovací stůl. Přístroje se dělí na tzv. uzavřené a otevřené. U prvně jmenovaných je pacient uložen v relativně stísněném prostoru, což může být nepříjemné, zvláště u nemocných s klaustrofobií. Výhodou je však možnost zhotovení kvalitnějších obrazů za kratší dobu, neboť tyto přístroje disponují silnějším magnetickým polem.


   Při vyšetření může být aplikovaná kontrastní látka do žíly. Kontrastní látky používané pro MR obsahují nejčastěji sloučeniny gadolinia, vzácně manganu nebo železa. Riziko alergické reakce na tyto látky je nesmírně nízké. Magnetická rezonance nepoužívá kontrastní látky obsahující jód.


Doba MR vyšetření se pohybuje ve většině případů mezi 20 až 50 minutami.

 

Příprava k vyšetření

   Příprava není prakticky nutná. Pacient i před nitrožilní aplikací kontrastní látky nemusí být lačný. Osobám trpícím klaustrofobií doporučujeme dostavit se na vyšetření s doprovodem (i silný pocit klaustrofobie lze snadno odstranit aplikací lehkého sedativa, po jeho aplikaci však nesmíte řídit motorová vozidla nebo vykonávat činnosti vyžadující soustředění).


   Pokud jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být vyšetřeni na MR. Takovou skutečnost však musíte VŽDY a PŘED vyšetřením ohlásit obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit.

Využití metody (indikace)

   Využití MR je velmi široké, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy po zobrazení cév (MR angiografie), kloubů, orgánů hrudníku (srdce) a břicha či další speciální techniky jako MR spektroskopie, funkční MR mozku, MR zobrazení difůze atd.

Kdy vyšetření není vhodné (kontraindikace)

warning   Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými typy elektronických nebo kovových implantátů, případně cizích těles. Nelze především vyšetřovat nemocné s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem (ICD), poněvadž hrozí vážné poškození jeho funkce, případně závažná až život ohrožující porucha srdečního rytmu. Osoby s kovovými cévními svorkami po operaci mozkových tepenných aneuryzmat (výdutí) lze vyšetřit pomocí MR jen za přísně specifikovaných podmínek.

Kde se vyšetření provádí

   Vyšetření provádějí specializovaná akreditovaná radiologická pracoviště, naše pracoviště disponuje akreditací Radiologické společnosti ČLS JEP, dále akreditací SAK ČR a certifikátem kvality ISO 9001:2001 v rámci celé nemocnice Jihlava.

 

telefonObjednat / informovat se na vyšetření můžete telefonem na čísle:

567 157 281


Přístrojové vybavení

Magnetom Aera 1,5T, výrobce: Siemens

Magnetom Aera 1.5T - Nemocnice JihlavaUkázkové snímky

magnetická rezonance - hlavamagneticka rezonance - steho magnetická rezonance - stehno2 magnetická rezonance - páteř magneticka rezonance - popis

 

 

 

 

 

 


Dokumenty ke stažení:

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 8.3.2011 / 18.11.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Oddělení zobrazovacích metod > Spektrum péče > Úsek MRI - magnetická rezonance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies