Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Úsek mamografie

 
 
 

MAMOGRAFIE
Jedná se o rentgenové vyšetření prsu za účelem odhalení počátku rakovinného bujení. Je základní zobrazovací metodou u většiny žen. Zpravidla se nehodí pro ženy mladé, u kterých je žláza bohatá a hutná. Mamografie se provádí na přístroji, mamografu, který využívá tzv. měkké rentgenové záření. Při vyšetření se prs musí dostatečně stlačit, je to nutné pro dosažení vysoké kvality snímku. Obvykle se vyšetřuje prs ve dvou rovinách, celkem se tedy provádí 4 snímky.
Některá mamografická vyšetření je nutno ještě doplnit ultrazvukovou kontrolou. Na našem pracovišti je toto vyšetření prováděno bezprostředně v týž den, v rámci jedné návštěvy pacientky.
U plánovaného vyšetření je optimální vyšetřovat v první polovině menstruačního cyklu, kdy je možné prsy dostatečně stlačit bez nepříjemných pocitů vyšetřované ženy, při nebezpečí z prodlení (při podezření na zhoubný nádor ) se nečeká.

 

Co je Mamografický screening?
Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek.

Karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů České republiky. V naší zemi je každoročně diagnostikováno více jak 4 600 nových případů onemocnění a incidence neustále vzrůstá. Na následky karcinomu prsu zemře každý rok více jak 2 000 českých žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 - 54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo.
Možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u nádorů plic), jedinou možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba.

 

Vyšetření

Diagnostická mamografie - se provádí u pacientů s příznaky zhoubného onemocnění prsu nebo
u již diagnostikovaného zhoubného onemocnění prsu nebo jako doplňující vyšetření ke screeningové
mamografii.

Screeningová mamografie - je prováděna v souladu s příslušnou vyhláškou MZ ČR v rámci
preventivních prohlídek a dispenzární péče. Není vhodnou metodou pro ženy mladší 40 let (s výjimkou
žen s výrazně zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu, které jsou sledovány podle individuálně
určeného schématu)) a neměla by být prováděna častěji než každoročně. K vyšetření přichází žena do
screeningového mamografického centra se žádankou k provedení tohoto výkonu nebo s pozvánkou
(indikace na základě věku). Žena-samoplátkyně se může k vyšetření dostavit přímo na pracoviště bez
příslušnéžádanky.

Duktografie – je indikována u pacientů se spontánní patologickou sekrecí z bradavky, která by
mohla být projevem nádorového onemocnění (papilom, karcinom aj.) . Do secernujícího mlékovodu je
vpravena kontrastní látka a následně provedeny snímky.

Příprava na vyšetření:
vyšetření provedeno ve stoje, nutno odstranit veškeré kosmetické přípravky v podpaží

Ultrazvukové vyšetření – bez přípravy, vyšetření vleže

Zavedení lokalizátoru k nehmatným ložiskům – bez přípravy, ve spolupráci s požadujícím
oddělením

Perkutánní punkce nebo biopsie řízená UZ metodou – bez přípravy, vyšetření vleže, možná
rizika – alergická reakce na znecitlivující látku nebo riziko krvácení a hematomu. Omezení po výkonu –
krycí obvaz do druhého dne a v den výkonu omezení fyzické práce a sportovní aktivity

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies