Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Mamografie, mamograf

 

 
 

Vyšetření prsu   Jedná se o rentgenové vyšetření prsu za účelem odhalení počátku rakovinného bujení. Je základní zobrazovací metodou u většiny žen. Zpravidla se nehodí pro ženy mladé, u kterých je žláza bohatá a hutná. Mamografie se provádí na přístroji, mamografu, který využívá tzv. měkké rentgenové záření. Při vyšetření se prs musí dostatečně stlačit, je to nutné pro dosažení vysoké kvality snímku. Obvykle se vyšetřuje prs ve dvou rovinách, celkem se tedy provádí 4 snímky.

   Některá mamografická vyšetření je nutno ještě doplnit ultrazvukovou kontrolou. Na našem pracovišti je toto vyšetření prováděno bezprostředně v týž den, v rámci jedné návštěvy pacientky. U plánovaného vyšetření je optimální vyšetřovat v první polovině menstruačního cyklu, kdy je možné prsy dostatečně stlačit bez nepříjemných pocitů vyšetřované ženy, při nebezpečí z prodlení (při podezření na zhoubný nádor ) se nečeká.

 

 

Vyšetření prsu 2   Co je Mamografický screening?
Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek.

   Karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů České republiky. V naší zemi je každoročně diagnostikováno více jak 4 600 nových případů onemocnění a incidence neustále vzrůstá. Na následky karcinomu prsu zemře každý rok více jak 2 000 českých žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 - 54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo.
Možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u nádorů plic), jedinou možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba.

 

Vyšetření

   Diagnostická mamografie - se provádí u pacientů s příznaky zhoubného onemocnění prsu nebo u již diagnostikovaného zhoubného onemocnění prsu nebo jako doplňující vyšetření ke screeningové mamografii.

   Screeningová mamografie - je prováděna v souladu s příslušnou vyhláškou MZ ČR v rámci preventivních prohlídek a dispenzární péče. Není vhodnou metodou pro ženy mladší 40 let (s výjimkou žen s výrazně zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu, které jsou sledovány podle individuálně určeného schématu)) a neměla by být prováděna častěji než každoročně. K vyšetření přichází žena do screeningového mamografického centra se žádankou k provedení tohoto výkonu nebo s pozvánkou (indikace na základě věku). Žena-samoplátkyně se může k vyšetření dostavit přímo na pracoviště bez příslušnéžádanky.

   Duktografie – je indikována u pacientů se spontánní patologickou sekrecí z bradavky, která by mohla být projevem nádorového onemocnění (papilom, karcinom aj.) . Do secernujícího mlékovodu je vpravena kontrastní látka a následně provedeny snímky.

Příprava na vyšetření:

vyšetření provedeno ve stoje, nutno odstranit veškeré kosmetické přípravky v podpaží

Ultrazvukové vyšetření – bez přípravy, vyšetření vleže

Zavedení lokalizátoru k nehmatným ložiskům – bez přípravy, ve spolupráci s požadujícím oddělením

   Perkutánní punkce nebo biopsie řízená UZ metodou – bez přípravy, vyšetření vleže, možná rizika – alergická reakce na znecitlivující látku nebo riziko krvácení a hematomu. Omezení po výkonu – krycí obvaz do druhého dne a v den výkonu omezení fyzické práce a sportovní aktivity

Jak se dostat k preventivnímu vyšetření prsu

  • Vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění

    Screeningové vyšetření je jednou za dva roky hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každé ženě ve věku nad 45 let. Abyste však v ordinaci nemusela za vyšetření platit, musíte přijít s platnou žádankou. Žádanka je vlastně žádost napsaná na papíře, ve které lékař požaduje provedení preventivního vyšetření prsu. Co to znamená? Chcete-li mít preventivní vyšetření prsu, musíte v nejprve navštívit svého gynekologa nebo praktického lékaře, který je povinen vám zmíněnou žádanku vydat. Odesílající lékař má pak právo dozvědět se výsledek vyšetření a vy máte povinnost tuto zprávu mu předat. Tento postup se možná zdá zbytečně složitý, ale není tomu tak. Je nezbytně nutné, aby lékař, kterého žena navštěvuje nejvíce, věděl, zda je jeho klientka zdravá, zda jí může napsat bez obav všechny léky, které žena potřebuje. Žena, která onemocněla nádorem prsu, nemůže užívat například hormonální léky v té šíři jako žena zdravá a proto i tento fakt musí její lékař znát. Screeningové vyšetření je jednou za dva roky hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každé ženě ve věku nad 45 let. Abyste však v ordinaci nemusela za vyšetření platit, musíte přijít s platnou žádankou. Žádanka je vlastně žádost napsaná na papíře, ve které lékař požaduje provedení preventivního vyšetření prsu. Co to znamená? Chcete-li mít preventivní vyšetření prsu, musíte v nejprve navštívit svého gynekologa nebo praktického lékaře, který je povinen vám zmíněnou žádanku vydat. Odesílající lékař má pak právo dozvědět se výsledek vyšetření a vy máte povinnost tuto zprávu mu předat. Tento postup se možná zdá zbytečně složitý, ale není tomu tak. Je nezbytně nutné, aby lékař, kterého žena navštěvuje nejvíce, věděl, zda je jeho klientka zdravá, zda jí může napsat bez obav všechny léky, které žena potřebuje. Žena, která onemocněla nádorem prsu, nemůže užívat například hormonální léky v té šíři jako žena zdravá a proto i tento fakt musí její lékař znát.

  •  Vyšetření si hradíte samy

Bez žádanky (poukazu na vyšetření) od lékaře mohou být vyšetřeny ženy, které si hradí mamografické nebo ultrazvukové vyšetření samy (tzv. samoplátkyně). To se týká:Bez žádanky (poukazu na vyšetření) od lékaře mohou být vyšetřeny ženy, které si hradí mamografické nebo ultrazvukové vyšetření samy (tzv. samoplátkyně). To se týká:

  1. žen ve screeningové populaci (nad 45 let), které si přejí být vyšetřeny dříve, než je stanoven tzv. screeningový inteval (v současné době 2 roky mezi dvěma po sobě následujícími mamografickými vyšetřeními),žen ve screeningové populaci (nad 45 let), které si přejí být vyšetřeny dříve, než je stanoven tzv. screeningový inteval (v současné době 2 roky mezi dvěma po sobě následujícími mamografickými vyšetřeními),
  2. žen mimo screeningovou populaci – tzn. těch, které jsou mladší 45 let.žen mimo screeningovou populaci – tzn. těch, které jsou mladší 45 let.

 

telefonObjednat / informovat se na preventivní (screeningové)

vyšetření můžete telefonem na čísle: 567 157 602

nebo přes online formulář:

Objednani Online TADY


Přístrojové vybavení

Mammomat Inspiration, Siemens

Mammomat Inspiration - NemJi

 

Přístroj Mammomat Inspiration přináší zejména vysokou kvalitu zobrazení, okamžitě dostupné snímky, nižší radiační dávku a vyšší komfort pro pacientky.


Ukázkové snímky

Hodnocení vyšetřenísnímek_1snímek_2snímek_3

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 17.1.2013 / 7.9.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Oddělení zobrazovacích metod > Spektrum péče > Úsek mamografie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies