Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Tkáňová - kostní banka

 

 
 
 


Výroční zpráva


Kostní tkáňová banka Nemocnice Jihlava za rok 2017


Výroční zpráva tkáňového zařízení požadována dle §4 odst.1 zákona č.296/2008 Sb

o lidských tkáních a buňkách a zpracována dle §10 Vyhlášky 422/2008 Sb.

Odstavec 1: soubor údajů týkajících se tkání propuštěných tkáňovým zařízením pro léčebné použití


písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů pro alogení použití:0

počet žijících dárců kostních štěpů pro autologní použití:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů:0

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro alogení použití:0

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro autologní použití:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců:0


písmeno b) množství tkáňových a buněčných přípravků:

1.počet kostních štěpů zpracovaných k léčebnému použití:0

počet kostních štěpů propuštěných:0

počet kostních štěpů transplantovaných:8

2.počet kostních štěpů distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo jiném

zdravotnickém zařízení v ČR:0

3.počet kostních štěpů vyvezených do zahraničí:0

4.počet kostních štěpů skladovaných na konci roku 2017: 1

počet kostních štěpů v karanténě:0

počet kostních štěpů propuštěných k výdeji:1

5.počet vyřazených kostních štěpů:0

důvod vyřazení:0


písmeno c) celkový počet příjemců kostních štěpů:8

písmeno d) počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:0

písmeno e) počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce:0

písmeno f) štěpy nedistribuujeme
Odstavec 2 : soubor údajů týkajících se tkání a buněk propuštěných tkáňovým zařízením pro výrobu léčivých přípravků nebo jiných výrobků určených pro použití u člověka:

písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0


počet odběrů kostních štěpů od žijích dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0


písmeno b) množství tkání a buněk:

1.zpracovaných a propuštěných pro další výrobu:0

2 dodaných výrobci v ČR:0

3.vyvezených do zahraničí:0

4.skladovaných na konci roku 2017 určených k dalšímu dodání:0

5.vyřazených,původně určených pro další výrobu léčivých přípravků:0


písmeno c) seznam zpracovatelů,kterým jsou tkáně a buňky dodávány pro další výrobu:0Odstavec 3

písmeno a) počet kostních štěpů,se kterými tkáňové zařízení zachází,ale nepropouští je:0

počet kostních štěpů dodaných do ČR ze zahraničí:0


písmeno b) celkový počet oznámených závažných nežádoucích událostí:0

celkový počet oznámených závažných nežádoucích reakcí:0Odstavec 4 : množství a jednotlivé typy tkání a buněk: 1 kostním štěpem se rozumí 1 balení,

typ kostní tkáně: hlavice femuru

Výroční zprávy


                                         Výroční zpráva

 

                         Kostní tkáňová banka Nemocnice Jihlava za rok 2016

 

Výroční zpráva tkáňového zařízení požadována dle §4 odst.1 zákona č.296/2008 Sb

 o lidských tkáních a buňkách a zpracována dle §10 Vyhlášky 422/2008 Sb.

 


 Odstavec 1: soubor údajů týkajících se tkání propuštěných tkáňovým zařízením pro léčebné  použití

 

 písmeno a)  počet žijících dárců kostních štěpů pro alogení použití:5

                     počet žijících dárců kostních štěpů pro autologní použití:0

                     počet zemřelých dárců kostních štěpů:0

                     počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro alogení použití:5

                     počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro autologní použití:0

                     počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců:0

 

 písmeno b)    množství tkáňových a buněčných přípravků:

                    1.počet kostních štěpů zpracovaných k léčebnému použití:5

                       počet kostních štěpů propuštěných:5

                       počet kostních štěpů transplantovaných:2

                      

                    2.počet kostních štěpů distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo jiném                    

                        zdravotnickém zařízení v ČR:0

                     3.počet kostních štěpů vyvezených do zahraničí:0

                     4.počet kostních štěpů skladovaných na konci roku 2016: 9

                         počet kostních štěpů v karanténě:0

                         počet kostních štěpů propuštěných k výdeji:9

                     5.počet vyřazených kostních štěpů:0

                        důvod vyřazení:0

 písmeno c)  celkový počet příjemců kostních štěpů:2

 písmeno d)  počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:0

 písmeno e)  počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce:0

 písmeno f)  štěpy nedistribuujeme

 

  Odstavec 2 : soubor údajů týkajících se tkání a buněk propuštěných tkáňovým zařízením pro výrobu léčivých přípravků nebo jiných výrobků určených pro použití u člověka:

 písmeno a)  počet žijících  dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0

                     počet zemřelých dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0

 

                    počet odběrů kostních štěpů od žijích dárců  určených pro výrobu

                     léčivých přípravků:0

                    počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců určených pro výrobu                                                                                         

                     léčivých přípravků:0

 

 písmeno b)  množství tkání a buněk:

                   1.zpracovaných a propuštěných pro další výrobu:0

                   2 dodaných výrobci v ČR:0

                   3.vyvezených do zahraničí:0

                   4.skladovaných na konci roku 2016 určených k dalšímu dodání:0

                   5.vyřazených,původně určených pro další výrobu léčivých přípravků:0

 

 písmeno c)  seznam zpracovatelů,kterým jsou tkáně a buňky dodávány pro další výrobu:0

 

 Odstavec 3

 písmeno a) počet kostních štěpů,se kterými tkáňové zařízení zachází,ale nepropouští je:0

                    počet kostních štěpů dodaných do ČR ze zahraničí:0

 

 písmeno b) celkový počet oznámených závažných nežádoucích událostí:0

                    celkový počet oznámených závažných nežádoucích reakcí:0

 

 

Odstavec 4 : množství a jednotlivé typy tkání a buněk: 1 kostním štěpem se rozumí 1 balení,

                      typ kostní  tkáně: hlavice femuru

                                                              


Výroční zpráva


Kostní tkáňová banka Nemocnice Jihlava za rok 2015


Výroční zpráva tkáňového zařízení požadována dle §4 odst.1 zákona č.296/2008 Sb

o lidských tkáních a buňkách a zpracována dle §10 Vyhlášky 422/2008 Sb.

Odstavec 1: soubor údajů týkajících se tkání propuštěných tkáňovým zařízením pro léčebné použití


písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů pro alogení použití:13

počet žijících dárců kostních štěpů pro autologní použití:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů:0

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro alogení použití:13

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro autologní použití:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců:0


písmeno b) množství tkáňových a buněčných přípravků:

1.počet kostních štěpů zpracovaných k léčebnému použití:13

počet kostních štěpů propuštěných:4

počet kostních štěpů transplantovaných:6

2.počet kostních štěpů distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo jiném

zdravotnickém zařízení v ČR:0

3.počet kostních štěpů vyvezených do zahraničí:0

4.počet kostních štěpů skladovaných na konci roku 2015: 6

počet kostních štěpů v karanténě:5

počet kostních štěpů propuštěných k výdeji:1

5.počet vyřazených kostních štěpů:4

důvod vyřazení:2x positívní kultivační nález ze stěru štěpu

2x neúplné kultivační vyšetření štěpu


písmeno c) celkový počet příjemců kostních štěpů:5

písmeno d) počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:0

písmeno e) počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce:0

písmeno f) štěpy nedistribuujeme
Odstavec 2 : soubor údajů týkajících se tkání a buněk propuštěných tkáňovým zařízením pro výrobu léčivých přípravků nebo jiných výrobků určených pro použití u člověka:

písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0


počet odběrů kostních štěpů od žijích dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0


písmeno b) množství tkání a buněk:

1.zpracovaných a propuštěných pro další výrobu:0

2 dodaných výrobci v ČR:0

3.vyvezených do zahraničí:0

4.skladovaných na konci roku 2015 určených k dalšímu dodání:0

5.vyřazených,původně určených pro další výrobu léčivých přípravků:0


písmeno c) seznam zpracovatelů,kterým jsou tkáně a buňky dodávány pro další výrobu:0Odstavec 3

písmeno a) počet kostních štěpů,se kterými tkáňové zařízení zachází,ale nepropouští je:0

počet kostních štěpů dodaných do ČR ze zahraničí:0


písmeno b) celkový počet oznámených závažných nežádoucích událostí:0

celkový počet oznámených závažných nežádoucích reakcí:0Odstavec 4 : množství a jednotlivé typy tkání a buněk: 1 kostním štěpem se rozumí 1 balení,

typ kostní tkáně: hlavice femuru

Kostní tkáňová banka Nemocnice Jihlava za rok 2014


Výroční zpráva tkáňového zařízení požadována dle §4 odst.1 zákona č.296/2008 Sb

o lidských tkáních a buňkách a zpracována dle §10 Vyhlášky 422/2008 Sb.

Odstavec 1: soubor údajů týkajících se tkání propuštěných tkáňovým zařízením pro léčebné použití

písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů pro alogení použití:2

počet žijících dárců kostních štěpů pro autologní použití:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů:0

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro alogení použití:2

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro autologní použití:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců:0


písmeno b) množství tkáňových a buněčných přípravků:

1.počet kostních štěpů zpracovaných k léčebnému použití:2

počet kostních štěpů propuštěných:5

počet kostních štěpů transplantovaných:3

2.počet kostních štěpů distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo jiném

zdravotnickém zařízení v ČR:0

3.počet kostních štěpů vyvezených do zahraničí:0

4.počet kostních štěpů skladovaných na konci roku 2014: 3

počet kostních štěpů v karanténě:0

počet kostních štěpů propuštěných k výdeji:3

5.počet vyřazených kostních štěpů:0

důvod vyřazení:0


písmeno c) celkový počet příjemců kostních štěpů:3

písmeno d) počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:0

písmeno e) počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce:0

písmeno f) štěpy nedistribuujeme
Odstavec 2 : soubor údajů týkajících se tkání a buněk propuštěných tkáňovým zařízením pro výrobu léčivých přípravků nebo jiných výrobků určených pro použití u člověka:

písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0


počet odběrů kostních štěpů od žijích dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0


písmeno b) množství tkání a buněk:

1.zpracovaných a propuštěných pro další výrobu:0

2 dodaných výrobci v ČR:0

3.vyvezených do zahraničí:0

4.skladovaných na konci roku 2014 určených k dalšímu dodání:0

5.vyřazených,původně určených pro další výrobu léčivých přípravků:0


písmeno c) seznam zpracovatelů,kterým jsou tkáně a buňky dodávány pro další výrobu:0Odstavec 3

písmeno a) počet kostních štěpů,se kterými tkáňové zařízení zachází,ale nepropouští je:0

počet kostních štěpů dodaných do ČR ze zahraničí:0


písmeno b) celkový počet oznámených závažných nežádoucích událostí:0

celkový počet oznámených závažných nežádoucích reakcí:0Odstavec 4 : množství a jednotlivé typy tkání a buněk: 1 kostním štěpem se rozumí 1 balení,

typ kostní tkáně: hlavice femuruKostní tkáňová banka Nemocnice Jihlava za rok 2013


Výroční zpráva tkáňového zařízení požadována dle §4 odst.1 zákona č.296/2008 Sb

o lidských tkáních a buňkách a zpracována dle §10 Vyhlášky 422/2008 Sb.

Odstavec 1: soubor údajů týkajících se tkání propuštěných tkáňovým zařízením pro léčebné použití


písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů pro alogení použití:3

počet žijících dárců kostních štěpů pro autologní použití:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů:0

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro alogení použití:3

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro autologní použití:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců:0


písmeno b) množství tkáňových a buněčných přípravků:

1.počet kostních štěpů zpracovaných k léčebnému použití:3

počet kostních štěpů propuštěných:0

počet kostních štěpů transplantovaných:5

2.počet kostních štěpů distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo jiném

zdravotnickém zařízení v ČR:0

3.počet kostních štěpů vyvezených do zahraničí:0

4.počet kostních štěpů skladovaných na konci roku 2013: 4

počet kostních štěpů v karanténě:3

počet kostních štěpů propuštěných k výdeji:1

5.počet vyřazených kostních štěpů:0

důvod vyřazení:0


písmeno c) celkový počet příjemců kostních štěpů:4

písmeno d) počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:0

písmeno e) počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce:0

písmeno f) štěpy nedistribuujeme
Odstavec 2 : soubor údajů týkajících se tkání a buněk propuštěných tkáňovým zařízením pro výrobu léčivých přípravků nebo jiných výrobků určených pro použití u člověka:

písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0


počet odběrů kostních štěpů od žijích dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0


písmeno b) množství tkání a buněk:

1.zpracovaných a propuštěných pro další výrobu:0

2 dodaných výrobci v ČR:0

3.vyvezených do zahraničí:0

4.skladovaných na konci roku 2013 určených k dalšímu dodání:0

5.vyřazených,původně určených pro další výrobu léčivých přípravků:0


písmeno c) seznam zpracovatelů,kterým jsou tkáně a buňky dodávány pro další výrobu:0Odstavec 3

písmeno a) počet kostních štěpů,se kterými tkáňové zařízení zachází,ale nepropouští je:0

počet kostních štěpů dodaných do ČR ze zahraničí:0


písmeno b) celkový počet oznámených závažných nežádoucích událostí:0

celkový počet oznámených závažných nežádoucích reakcí:0Odstavec 4 : množství a jednotlivé typy tkání a buněk: 1 kostním štěpem se rozumí 1 balení,

typ kostní tkáně: hlavice femuru

Výroční zpráva


Kostní tkáňová banka Nemocnice Jihlava za rok 2012


Výroční zpráva tkáňového zařízení požadována dle §4 odst.1 zákona č.296/2008 Sb

o lidských tkáních a buňkách a zpracována dle §10 Vyhlášky 422/2008 Sb.

Odstavec 1: soubor údajů týkajících se tkání propuštěných tkáňovým zařízením pro léčebné použití


písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů pro alogení použití:1

počet žijících dárců kostních štěpů pro autologní použití:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů:0

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro alogení použití:1

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro autologní použití:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců:0


písmeno b) množství tkáňových a buněčných přípravků:

1.počet kostních štěpů zpracovaných k léčebnému použití:1

počet kostních štěpů propuštěných:6

počet kostních štěpů transplantovaných:0

2.počet kostních štěpů distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo jiném

zdravotnickém zařízení v ČR:0

3.počet kostních štěpů vyvezených do zahraničí:0

4.počet kostních štěpů skladovaných na konci roku 2012:6

počet kostních štěpů v karanténě:0

počet kostních štěpů propuštěných k výdeji:6

5.počet vyřazených kostních štěpů:0

důvod vyřazení:0


písmeno c) celkový počet příjemců kostních štěpů:0

písmeno d) počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:0

písmeno e) počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce:0

písmeno f) štěpy nedistribuujeme
Odstavec 2 : soubor údajů týkajících se tkání a buněk propuštěných tkáňovým zařízením pro výrobu léčivých přípravků nebo jiných výrobků určených pro použití u člověka:

písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0


počet odběrů kostních štěpů od žijích dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0


písmeno b) množství tkání a buněk:

1.zpracovaných a propuštěných pro další výrobu:0

2 dodaných výrobci v ČR:0

3.vyvezených do zahraničí:0

4.skladovaných na konci roku 2012 určených k dalšímu dodání:0

5.vyřazených,původně určených pro další výrobu léčivých přípravků:0


písmeno c) seznam zpracovatelů,kterým jsou tkáně a buňky dodávány pro další výrobu:0Odstavec 3

písmeno a) počet kostních štěpů,se kterými tkáňové zařízení zachází,ale nepropouští je:0

počet kostních štěpů dodaných do ČR ze zahraničí:0


písmeno b) celkový počet oznámených závažných nežádoucích událostí:0

celkový počet oznámených závažných nežádoucích reakcí:0Odstavec 4 : množství a jednotlivé typy tkání a buněk: 1 kostním štěpem se rozumí 1 balení,

typ kostní tkáně: hlavice femuru

Kostní tkáňová banka Nemocnice Jihlava za rok 2011


Výroční zpráva tkáňového zařízení požadována dle §4 odst.1 zákona č.296/2008 Sb

o lidských tkáních a buňkách a zpracována dle §10 Vyhlášky 422/2008 Sb.

Odstavec 1: soubor údajů týkajících se tkání propuštěných tkáňovým zařízením pro léčebné použití


písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů pro alogení použití:8

počet žijících dárců kostních štěpů pro autologní použití:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů:0

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro alogení použití:8

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárů pro autologní použití:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců:0


písmeno b) množství tkáňových a buněčných přípravků:

1.počet kostních štěpů zpracovaných k léčebnému použití:8

počet kostních štěpů propuštěných:0

počet kostních štěpů transplantovaných:0

2.počet kostních štěpů distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo jiném

zdravotnickém zařízení v ČR:0

3.počet kostních štěpů vyvezených do zahraničí:0

4.počet kostních štěpů skladovaných na konci roku 2011:5

5.počet vyřazených kostních štěpů:3

důvod vyřazení:3 štěpy vyřazeny pro nevalidní laboratorní

vyšetření


písmeno c) celkový počet příjemců kostních štěpů:0

písmeno d) počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:0

písmeno e) počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce:0

písmeno f) štěpy nedistribuujeme
Odstavec 2 : soubor údajů týkajících se tkání a buněk propuštěných tkáňovým zařízením pro výrobu léčivých přípravků nebo jiných výrobků určených pro použití u člověka:

písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých přípravků:0


počet odběrů kostních štěpů od žijích dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců určených pro výrobu

léčivých přípravků:0


písmeno b) množství tkání a buněk:

1.zpracovaných a propuštěných pro další výrobu:0

2 dodaných výrobci v ČR:0

3.vyvezených do zahraničí:0

4.skladovaných na konci roku 2011 určených k dalšímu dodání:0

5.vyřazených,původně určených pro další výrobu léčivých přípravků:0


písmeno c) seznam zpracovatelů,kterým jsou tkáně a buňky dodávány pro další výrobu:0Odstavec 3

písmeno a) počet kostních štěpů,se kterými tkáňové zařízení zachází,ale nepropouští je:0

počet kostních štěpů dodaných do ČR ze zahraničí:0


písmeno b) celkový počet oznámených závažných nežádoucích událostí:0

celkový počet oznámených závažných nežádoucích reakcí:0Odstavec 4 : množství a jednotlivé typy tkání a buněk: 1 kostním štěpem se rozumí 1 balení,

typ kostní tkáně: hlavice femuru
 

Výroční zpráva


Kostní tkáňová banka Nemocnice Jihlava za rok 2010


Výroční zpráva tkáňového zařízení požadována dle §4 odst.1 zákona č.296/2008 Sb

o lidských tkáních a buňkách


Odstavec 1: soubor údajů týkajících se tkání propuštěných tkáňovým zařízením pro léčebné použití


písmeno a) počet žijících dárců kostních štěpů pro alogení použití:8

počet žijících dárců kostních štěpů pro autologní použití:0

počet zemřelých dárců kostních štěpů:0

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárců pro alogení použití:8

počet odběrů kostních štěpů od žijících dárů pro autologní použití:0

počet odběrů kostních štěpů od zemřelých dárců:0


písmeno b) množství tkáňových a buněčných přípravků:

1.počet kostních štěpů zpracovaných k léčebnému použití:8

počet kostních štěpů propuštěných:1

počet kostních štěpů transplantovaných:1

počet kostních štěpů v karanténě:5

2.počet kostních štěpů distribuovancý ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo jiném

zdravotnickém zařízení v ČR:0

3.počet kostních štěpů vyvezených do zahraničí:0

4.počet kostních štěpů skladovaných na konci roku 2010:5

5.počet vyřazených kostních štěpů:2

důvod vyřazení:1 štěp vyřazen pro kontaminaci při odběru,druhý vyřazen pro

pozitívní kultivační nález


písmeno c) celkový počet příjemců kostních štěpů:1

písmeno d) počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí:0

písmeno e) počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce:0

písmeno f) štěpy nedistribuujeme
Odstavec 2 : soubor údajů týkajících se tkání a buněk propuštěných tkáňovým zařízením pro výrobu léčivých přípravků nebo jiných výrobků určených pro použití u člověka:

písmeno a) počet žijících a zemřelých dárců kostních štěpů určených pro výrobu léčivých

přípravků:0

počet odběrů kostních štěpů od žijích a zemřelých dárců kostních štěpů určených pro

výrobu léčivých přípravků:0


písmeno b) množství tkání a buněk:

1.zpracovaných a propuštěných pro další výrobu:0

2 dodaných výrobci v ČR:0

3.vyvezených do zahraničí:0

4.skladovaných na konci roku 2010 určených k dalšímu dodání:0

5.vyřazených,původně určených pro další výrobu léčebných přípravků:0


písmeno c) seznam zpracovatelů,kterým jsou tkáně a buňky dodávány pro další výrobu:0Odstavec 3

písmeno a) počet kostních štěpů,se kterými tkáňové zařízení zachází,ale nepropouští je:0

počet kostních štěpů dodaných do ČR ze zahraničí:0


písmeno b) celkový počet oznámených závažných nežádoucích událostí:0

celkový počet oznámených závažných nežádoucích reakcí:0Odstavec 4 : množství a jednotlivé typy tkání a buněk: kostním štěpem se rozumí 1 balení,typ kostní tkáně: hlavice femuru
 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 10.5.2011 / 10.5.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > OTO- Ortopedické oddělení > Informace pro pacienty > Tkáňová - kostní banka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies