Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Standardní služby

 

 
 

Spánková laboratoř

Spánková laboratoř zahájila plný provoz v roce 2007. Zabývá se poruchami dýchání ve spánku, které  se projevují  řadou denních i nočních  příznaků. Nejčastěji jde o zástavy dechu v průběhu spánku. 

( spánková apnoe ) spojené s chrápáním. Jinými poruchami spánku jako je např. nespavost, nadměrná spavost, poruchy denního rytmu spánku nebo parasomnie ( somnambulismus, mluvení ze snu, stavy noční úzkosti, apod.) se  naše spánková laboratoř  nezabývá.

Zájemci o vyšetření se objednávají ke vstupnímu vyšetření samostatně a nebo cestou ošetřujícího lékaře na telefonním čísle plicní ambulance 567 157 733. Na základě výsledků vstupního vyšetření je pak rozhodnuto o provedení polygrafie. Jde o celonoční sledování některých parametrů ( průtok vzduchu nosem a před ústy, chrápání, sycení krve kyslíkem, srdeční frekvence a  dechového úsilí hrudníku a břicha ) potřebných ke stanovení  přesné diagnózy a stupně závažnosti noční spánkové apnoe. Ročně provede  naše laboratoř kolem 120 polygrafických vyšetření. 

Polygrafické vyšetření probíhá během noci na lůžkové části plicního oddělení. Pro tyto potřeby je vyčleněn samostatný pokoj s pohodlnou postelí a pokojovým nábytkem.  Ke zhodnocení nálezu je pak klient pozván ke kontrolnímu vyšetření, kdy je s ním probrán i další léčebný postup. Klienti s pouhým chrápáním a lehkou poruchou dýchání ve spánku mohou být odesláni  na ORL oddělení   k posouzení vhodnosti plastického operačního zákroku v horních cestách dýchacích. 

V případě průkazu noční apnoe středně těžkého a těžkého stupně je nemocným navrženo další došetření, testování a eventuálně noční léčba přístrojem pro zajištění trvalého přetlaku v dýchacích cestách. Více o spánkové apnoi a léčbě tohoto závažného onemocnění na našich webových stránkách v nabídce  „ Informace pro pacienty„. Nemocní s přístroji pro léčbu noční spánkové apnoe jsou pravidelně kontrolováni v naší ambulanci. V současné době jde o 100 nemocných. 

Spánková laboratoř pracuje pro přirozenou spádovou oblast kraje Vysočina s cca 250 tis. obyvatel  ( okresy Jihlava, Pelhřimov, část okresu Žďár nad Sázavou ), k vyšetření ale přichází i zájemci z jiných krajů. Čekací doba  na vyšetření je v současnosti  6-8 týdnů.

 Ambulance plicního oddělení

 

Ambulance plicního oddělení provádí odborná plicní vyšetření u nemocných, kteří jsou k nám doporučeni praktickými lékaři, ambulantními specialisty nebo jinými zdravotnickými zařízeními. Nemocní jsou po vyšetření předáni zpět do péče ošetřujícího lékaře nebo zůstávají po dobu nemoci v péči naší ambulance. Ambulance zabezpečuje konziliární službu na všech odborných odděleních Nemocnice Jihlava.

Je trvale obsazena jedním lékařem a jednou či dvěma zdravotními sestrami. Nemocní jsou k vyšetření objednáváni, urgentní stavy jsou ošetřeny přednostně.

Na vyšetření čekají nemocní v  prostorné a světlé čekárně, která je součásti společné chodby na poschodí. Na stolech jsou informační materiály týkající se plicních chorob a jejich léčby. Toalety pro ambulantní nemocné jsou v chodbě navazující na čekárnu. Ambulance sestává z pracovny sestry a pracovny lékaře. Místnost druhé ambulance je v provozu v případě většího počtu ambulantních nemocných, dále slouží k ambulantní infuzní léčbě, k záznamu EKG, podávání inhalací i jako odpočinková místnost pro nemocné po bronchoskopických vyšetřeních. Je zde také prováděn administrativní příjem nemocných na lůžkovou část oddělení.

Rozpis ordinačních hodin se jmény lékařů a sester i telefonním kontaktem je vyvěšen na dveřích pracovny sester. Ročně provede ambulance kolem 9 tisíc ošetření. 

 

Bronchologický úsek plicního oddělení

Bronchologický úsek navazuje na čekárnu plicní ambulance. Jde o specializované pracoviště provádějící optická vyšetření dýchacích cest., tzv.bronchoskopie. Toto vyšetření je dnes nezbytnou součástí diagnostiky i léčby celé řady plicních i mimoplicních onemocnění.

Pracoviště je umístěno ve 3 místnostech. První místnost je určena pro přípravu nemocných před vyšetřením ( místní anesteze - umrtvení ), druhá místnost je vlastním bronchoskopickým sálem a třetí místnost slouží k dezinfekci přístrojů.

Pracoviště je vybaveno moderními ohebnými přístroji – fibrobronchoskopy, monitorovacím zařízení ke sledování vitálních funkcí( srdeční a dechové frekvence a sycení krve kyslíkem-pulsní oxymetrie), centrálním rozvodem kyslíku a záznamovým digitálním zařízením.Vyšetření se provádí pravidelně každé pondělí, úterý a čtvrtek, v ostatních dnech v případě naléhavé potřeby.

Roční počty bronchoskopií na našem pracovišti kolísají mezi 700 – 800 výkonů a jsou poskytovány nemocných i z jiných okresů než Jihlava ( Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Jindřichův Hradec, apod.). Součástí úseku je i pracoviště plicní cytodiagnostiky. Zde jsou zpracovávány vzorky různého biologické materiálu, nejčastěji z plic a hrudních výpotků, a následně podrobně mikroskopicky vyšetřeny . Cytologické výsledky jsou k dispozici do týdne od jejich odběru.


Úsek funkčního vyšetření plic

Metody funkčního vyšetření plic dokáží velice přesně zjistit plicní funkční výkonnost, což je velmi důležité při diagnostice a léčbě celé řady nejenom plicních onemocnění.

Základním přístrojem pro stanovení plicních objemů je spirometr. Vyšetření trvá pouhých 10 minut a přináší velmi důležité informace pro ošetřujícího plicního lékaře. Komplexní funkční vyšetření plic se provádí bodypletysmografem. Vyšetření trvá sice téměř 60 min., ale zjistí i řadu dalších význačných parametrů, jako je např. objem plic v plicích po maximálním výdechu nebo plicní difuzi, což je prostupnost plicních sklípků pro kyslík a jiné plyny.

Stupeň nasycení krve kyslíkem je možno orientačně stanovit pulsním oxymetrem ( záznam z povrchu prstu ) nebo odběrem krve přímo z atérie (tepny) ruky.

Na úseku funkčního vyšetření plic jsou i testováni nemocní, u nichž je pro pokročilost plicního onemocnění nutná trvalá domácí léčba kyslíkem. K domácí léčbě je užíván budˇ koncentrovaný plynný kyslík získávaný z  kyslíkových koncentrátorů nebo kapalný kyslík uvolňující se ze speciálního kontejneru.Plicní oddělení Jihlava získalo v roce 2004 oprávnění k indikaci kapalného kyslíku. jako jediné pracoviště v kraji Vysočina.

 

Kalmetizační úsek plicního oddělení

 

Kalmetizační úsek oddělení je dnes začleněn do činnosti ambulance a plní úkoly v dohledu nad tuberkulózou dané zákony České Republiky. Po zrušení neefektivní revakcinace dětí v  11 letech v roce 2009 zůstala pracovní náplní především aplikace tuberkulinových testů. Nově se situace změnila od listopadu 2010, kdy se přešlo od celoplošného očkování proti TBC na vakcinaci selektivní.

V současné době se u nás očkují rizikoví novorozenci ze tří skupin :

1) jeden nebo oba rodiče nebo sourozenec, případě člen domácnosti má aktivní TBC

2) dítě nebo člen domácnosti se narodilo nebo souvisle pobývalo alespoň tři měsíce v zemi s výskytem TBC vyšším než          40/100 000 oyvatel ( podle seznamu vydávaného ministerstvem zdravotnictví)

3) dítě bylo v kontaktu s nemocným s TBC

Očkování proti TBC v těchto případech již není prováděno lékaři novorozeneckých odděleních, ale lékaři plicního oddělení. Po narození jsou rodiče informování, zde je jejich dítě rizikové stran infekce TBC. Tuto informaci dostává i registrující praktický lékař pro děti a dorost, který kontaktuje naši kalmetizační ambulanci na telefonním čísle 56 7157 733 a domluví termín očkování.

Očkování proti TBC provádíme u rizikových novorozenců okresu Jihlava a Pelhřimov.  

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 15.3.2007 / 15.3.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies