Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Standardní služby

 

 
 

Kožní oddělení nemocnice Jihlava je složeno z části ambulantní a lůžkové.

Na kožním oddělení pracuje 5 lékařů, vrchní sestra, 9 sester, 1 THP a 1 PZP

 

Lůžková část

Kožní oddělení má 15 lůžek, z toho jedno lůžko na samostatném pokoji.

Léčíme zde pacienty z celého kraje Vysočina a přilehlých oblastí. Na lůžkové části se léčí pacienti vyžadující složitější léčbu a chroničtí pacienti se zhoršeným stavem. Hospitalizují se zde i pacienti s venerologickým onemocněním.

V rámci pobytu na kožním oddělení se poskytují léčebné koupele, celotělové záření UV A, UV B světlem a přístroji na UV záření

(UV hřeben, palmoplantární zářič).

 

Ambulantní část

Ambulantní činnost probíhá každý den dle stanoveného harmonogramu.

Garantem ambulantní činnosti je MUDr.Nevoralová Zuzana, Ph.D.. Na ambulanci se střídají primář oddělení a všichni lékaři dle rozpisu.

Součástí ambulantní péče je fototerapie.

Kožní ambulance se skládá ze všeobecné ambulance a několika odborných poraden:

 

     - všeobecná ambulance - denně - prim.odd. + všichni lékaři

    - korektivní dermatologie - MUDr.Vybíralová Ivana

    - dětská dermatovenerologie - MUDr.Policarová Marie

    - akné poradna - MUDr.Nevoralová Zuzana, Ph.D.

    - bércová poradna - prim.MUDr.Dubáň Štefan

    - lymfologická poradna - MUDr.Vybíralová Ivana

    - kosmetologie - MUDr.Vybíralová I., MUDr.Policarová M., MUDr.Nevoralová Z..

 

Korektivní dermatologie

    - odstraňování pigmentových névů a jiných kožních útvarů

    - probatorní excize

    - elektrokauterizace

 

Akné poradna

 Poradna byla při kožním oddělení nemocnice Jihlava založena 1.září 1999 za účelem ošetření pacientů s nejtěžšími formami akné. Kromě akné poradny v Brně je jedinou takto vysoce specializovanou ambulancí v České republice. Do konce roku 2007 zde bylo ošetřeno již více než 1000 pacientů především z oblasti Vysočiny a části jižních Čech, východních Čech a jížní Moravy. Pacienti jsou ošetřováni vždy každou středu, dle potřeby i po domluvě v jiných dnech.

    - léčba středně těžkých forem akné

    - léčba nejtěžších forem akné především perorálním isotretinoinem

    - léčba pacientů s akné ve vyšším věku

    - léčba následných stavů po akné

 

Bércová poradna

    - provádí se zde převazy, čištění bércových vředů

    - korekce léčby dle stavu

 

Lymfologická poradna

Tato ambulantní činnost je v rámci celé nemocnice Jihlava jediná

    - indikují se zde lymfodrenážní masáže přístrojové i manuální, které se provádí na našem oddělení

    - předepisují se pomůcky určené k podpoře ambulantní léčby

 

Kosmetologie

    - jedná se o činnost poradenskou a léčebnou za pomocí kvalitních přípravků léčebné kosmetiky

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 14.3.2007 / 9.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Interní oddělení > Spektrum péče > Endokrinologická ambulance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies