Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Standardní služby

 

 
 

A/ Výkony diagnostické :

 

1/ Endoskopická a rentgenová vyšetření:

Na ambulantním endoskopickém sálku nebo na endosále s rtg přístrojem provádíme výkony v lokální anestezii – cystoskopie u mužů i žen, rentgenové vyšetření močové trubice, močového měchýře,  močovodů a ledvinných pánviček. Všechny tyto výkony v indikovaných případech či na přání pacienta provádíme po předchozím interním vyšetření též v celkové či svodné anestezii.

 

2/ Biopsie prostaty

Důležitým zákrokem při diagnostice nádorového onemocnění prostaty u mužů je biopsie prostaty. Provádí za ultrazvukové kontroly punkcí prostaty přes stěnu konečníku, vyšetření provádíme v ATB cloně ambulantně či během krátkodobé hospitalizace.

 

3/ Urodynamické vyšetření

Součástí diagnostického postupu při vyšetřování poruch vyprazdňování moči je urodynamické vyšetření. Nejjednoduší a neinvazivní metodou je uroflowmetrie, při které pacient močí do speciální WC mísy s měřícím zařízením umožňujícím zhodnotit průtok moči. Podle potřeby se doplňuje ještě cystometrie / měření  tlaku v močovém měchýři při jeho postupném plnění, event. náročnější vyšetření jako je PQ studie či elektromyografické vyšetření. 

 

B/ Operační zákroky:

 

1/ Výkony onkologické

 

         varlata - radikální odstranění varlete i s nádorem / orchiektomie/

         penis - částečná či kompletní amputace penisu

         močový měchýř – endoskopické odstranění nádorů močového měchýře / TUR – transuretrální resekce tumoru/ , radikální cystektomie RACE  /odstranění celého močového měchýře s jeho náhradou/

         prostata / u nádoru ohraničeného na prostatu radikální retropubická prostatektomie RAPE, v ostatních případech u zástavy močení vytvoření kanálu v  prostatě transureterální resekcí prostaty TURP/

         nádory ledvinné pánvičky a močovodu –  nefroureterektomie NEU / odstranění ledviny a močovodu/

         nádory parenchymu ledviny – záchovné resekční výkony u menších nádorů na periferii ledviny nebo odstranění celé ledviny u větších nádorů / nefrektomie/

         nadledviny – odstranění nadledviny / adrenalektomie/

 

2/ Výkony plastické a rekonstrukční urologie

 

-                  výkony na genitálu / obřízky čili cirkumcize, odstraňování genitálních bradavic-kondylomů, operace vodních kýl /hydrokéla/, odstraňování cyst šourku, operace šourkových křečových žil – varikokely – laparoskopicky, fixace nadměrně pohyblivých varlat/

-                  močová trubice – operace zúženin pomocí endoskopického studeného nožíku nebo otevřenou operací pomocí přenosu volného štěpu sliznice dutiny ústní nebo živeným kožním lalokem

-                  močový měchýř / operace výchlipek – divertiklů – stěny močového měchýře, endoskopické operace vrozeně rozšířeného vyústění močovodu do močového měchýře – discize ureterokély/

-                  plastická úprava vrozeně zúženého močovodu v místě jeho odstupu z ledvinné pánvičky - pyeloplastika

 

3/ Výkony při močových kamenech (litiáze)

         otevřené operační zákroky jsou spíše výjimečné, jde o operace konkrementů v močovém měchýři /cystolitotomie – většinou při současné operaci prostaty/,  v močovodu /ureterotomie/, v ledvinné pánvičce /pyelotomie/,  v ledvinných kališích /nefrotomie/  či odstranění části ledviny poškozené konkrementy / resekce ledvin/

         v současné době při řešení litiázy naprosto převažují miniinvazivní endoskopické zákroky / v močovém měchýři cystolitotrypse, v močovodu ureteroskopie URS , v ledvinné pánvičce a kališích perkutánní extrakce konkrementu PEK, jde o odstranění konkrementů vcelku nebo po jejich dezintegraci – litotrypsi//

 

4/ Výkony na prostatě při nezhoubném zvětšení

-                  otevřená operace přes břišní stěnu / u objemných prostat a zejména pokud jsou současně přítomny objemnější měchýřové konkrementy/ - transvezikální prostatektomie nebo retropubická Millinova prostatektomie čili PE

-                  endoskopická resekční metoda /  odstraňování prostaty speciální resekční kličkou po částech – transuretrální resekce prostaty TURP/

 

5/ Laparoskopické operace

-                  výše zmíněna byla operace zvětšení šourkových křečových žil / varikokély/

-                  operace ledvinných cyst

-                  v indikovaných případech operace ledviny pro svraštění či nádorové onemocnění

 

6/ Výkony při traumatech urogenitálního traktu

-                  naše oddělení zajišťuje široké spektrum výkonů indikovaných při traumatech urogenitálního traktu

 

      7/ Derivace moči

– většinou v lokální, ale též v celkové anestezii provádíme kompletní zajištění derivace moči / odvádění moči mimo přirozené vývodné cesty močové při jejich blokádě/ - zavádění měchýřových katetrů, epicystostomií, uretrálních stentů či nefrostomií

 

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 12.3.2007 / 12.3.2007

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies