Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Spektrum péče

 
Ortopedie je chirurgický  obor, který se věnuje nemocem, vadám a některým úrazům pohybového aparátu.

 

Poskytujeme péči jak ambulantní /včetně specializovaných poraden/, tak péči a léčbu na lůžkové části oddělení. Léčba je zaměřena jak na dospělé, tak i na dětské pacienty.

Nejbližšími „ spolupracujícími" obory jsou neurologie, traumatologie a rehabilitace, ale samozřejmá je spolupráce se všemi dalšími lékařskými obory dle potřeby. Nutná a fungující je i spolupráce s ortopedickými klinikami.


Čekací doby:

Endoprotézy velkých kloubů (kyčel, koleno, rameno) 13-14 měsíců

Artroskopie a "menší" operační výkony (náhrady předního zkříženého vazu, korekční operace na rukou i nohou včetně vbočený palec - hallux valgus) 2-4 týdny dle počtu pacientů.

Poznámka: Menší operační výkon - operační, který je pro pacienta méně invazivní a zpravidla vyžaduje kratší hospitalizaci, 1 - 4 dny 

 

AMBULANCE

Zabývá se základní diagnostikou a stanovením léčebných postupů u ortopedických onemocnění, provádí se zde dle potřeby obstřiky a punkce  kloubů, provádíme sonografickou /ultrazvukovou /diagnostiku pohybového aparátu a doporučujeme event. další vyšetření, pokud jsou nutná.

Ambulance má 3 úseky: ambulance pro dospělé, ambulance pro dětské pacienty a ambulance /poradna/ pro vrozené vady kyčelního kloubu dětí.

 

amb

Ambulantně se po objednání provádí i řada drobnějších operačních zákroků, např. operace na šlachách prstů, uvolnění středního nervu při tzv. syndromu karpálního tunelu, “rovnání“ pokřivených prstů na nohách, vyjmutí drobných tukových nádorků atd.

Operace se provádí na operačním sále vyčleněném pro tyto operace.

 

Ortopedické ambulance

Dvě ortopedické ambulance jsou umístěny  v přízemí pavilonu D v traktu centrálního příjmu (ambulance 1.a 2.). V ambulanci je k dispozici nový ultrazvukový přístroj pro vyšetření měkkých tkání.

 

LŮŽKOVÁ  ČÁST  ODDĚLENÍ

Poskytuje léčbu hlavně operovaným pacientům, ale v menší míře léčíme na lůžku i konzervativně – hlavně těžší případy zánětů kloubů, recidivující bolesti zad z různých příčin atd.

 

Spektrum operační léčby  je široké a zahrnuje hlavně  artroskopické operace  kolenních, ramenních, hlezenních a loketních kloubů /včetně plastik zkřížených vazů kolena, stabilizace ramenního kloubu při opakovaných vykloubeních /

 

Druhou velkou skupinou jsou   implantace totálních náhrad kloubů /endoprotéz/ -  podle četnosti kyčlí, kolen, ramen, loktů, drobných ručních kloubů /např.u revmatiků/ a palce nohy.

 

Operační léčba dále zahrnuje korekce poúrazových nebo vrozených deformit skeletu, záněty kloubů, operace na šlachách, svalech či vazech. Relativně často řešíme i onkologická onemocnění skeletu ve spolupráci s onkologickým oddělením /ošetření kostních metastáz, event.některých nádorů /.

U dětí  je to hlavně operační léčba řady vrozených vad pohybového aparátu.

orto

Lůžková část ortopedického oddělení je umístěna ve 3.patře gynekologicko-porodnického pavilonu. Zajišťuje hospitalizaci pacientů, včetně ošetřovatelské péče, zajištění ordinací, vyšetření, péči předoperační, pooperační a rehabilitační. Ortopedické oddělení má v současné době 26 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením. K dispozici je i jeden pokoj s nadstandardním vybavení /TV,RMG,lednice/ v ceně 450Kč/den.

Na ortopedické oddělení probíhá pooperační rehabilitace pod vedením zkušené rehabilitační sestry. 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > OTO- Ortopedické oddělení > Ordinační hodiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies