Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Spektrum péče

 

Charakteristika oboru

Obor hematologie a transfuzní lékařství poskytuje služby v oblasti laboratorní hematologie, klinické hematologie a transfuzního lékařství. Služby poskytuje pro odborná oddělení Nemocnice Jihlava, privátní ambulantní lékaře v Jihlavě a okolí. Název oddělení poskytující výše jmenované služby je Hematologicko- transfuzní oddělení (HTO).

 HTO se člení na následující úseky: hematologická laboratoř, hematologická ambulance, odběrové středisko, krevní banka

 

Hematologická laboratoř

Provádí standardní morfologická hematologická vyšetření, vyšetření hemokoagulační a cytologická. Všechna vyšetření včetně jejich objednání je popsána v laboratorní příručce, která je zveřejněná na těchto stránkách.

Seznam standardních vyšetření

-krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu  

-mikroskopické zhodnocení buněk krve

-retikulocyty

-kostní dřeň

-cytomorfologické vyšetření mozkomíšního moku 

-cytomorfologické vyšetření punktátů (dialyzát, ascites) 

-protrombinový test 

-aktivovaný parciální troboplastinový test

-trombinový test

-fibrinogen 

-antitrombin

-fibrindegradační produkty (D-dimery)

-krevní skupina

-screening protilátek

-test kompatibility (obecně celé předtransfuzní vyšetření)

-identifikace antierytrocytárních protilátek

      

Hematologická ambulance

Zabývá se diagnostikou, léčbou a dispenzarizací nemocných s hematologickými, hematoonkologickými chorobami a poruchami hemostázy. Je zde zajištěna standardní hematologická péče, včetně aplikací transfuzních přípravků a krevních derivátů. Rozsah prováděných výkonů, dostupnost služeb a personální obsazení tohoto pracoviště splňuje požadavky stanovené hematologickou společností pro standardní hematologickou ambulanci. V případě potřeby jsou pacienti, kteří nevyžadují intenzivní péči, hospitalizováni na interním nebo radioterapeutickém oddělení Nemocnice Jihlava. Lékaři pracující na ambulanci zajišťují konziliární vyšetření pro nemocnici v oblasti hematologické problematiky. Ordinační hodiny na ambulanci jsou v pracovní dny denně. Diagnostika a léčba krevních chorob vyžadující intenzivní hematologickou péči, včetně transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk a léčby komplikovaných poruch hemostázy je prováděna po domluvě ve vysoce specializovaných hematoonkologických pracovištích. Pro pacienty  z naší spádové oblasti jsou jimi zpravidla II. interní hematoonkologická klinika a oddělení klinické hematologie FN Brno – Bohunice. Personál trvale sleduje a aplikuje nové metody v diagnostice a léčbě výše uvedených onemocnění.

 

Odběrové středisko

Provádí odběry plné krve jak alogenních dárců, tak autologních. Všechny odběry se provádí pouze do vaků, které umožňují deleukotizaci. Veškerá odebraná plná krev putuje ke zpracovateli do jiného zdravotnického zařízení, který z ní vyrobí transfuzní přípravky, které jsou pak následně objednávány Krevní bankou, která je také součástí HTO.

 

Krevní banka

Nakupuje TP z jiných zařízení transfuzní služby, skladuje TP, provádí jejich distribuci k odběrateli. TP zásobuje odborná  oddělení   Nemocnice Jihlava. Příprava TP pro konkrétního  příjemce je nepřetržitý. 

 

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Hematologicko-transfuzní oddělení > Spektrum péče

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies