Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Spektrum péče

 

AMBULANCE

Na urgentním příjmu (nový pavilon PUIP) fungují tyto ambulance:

Chirurgické oddělení - příjmová ambulance

Interní oddělení - příjmová ambulance

Kardiologické oddělení - příjmová ambulance

Traumatologické oddělení - příjmová i dispenzární ambulance

Každý den od 15:30 + víkendy a svátky i tato oddělení:

Neurologické oddělení - příjmová ambulance

Urologické oddělení - příjmová ambulance

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

 

urgent

Na původním ambulantním traktu:

Chirurgické oddělení - odborné poradny - onkochirurgická, cévní, dětská, indikační, proktologická

Ortopedické oddělení - ambulance pro dospělé i děti 

Urologické oddělení - veškerý ambulantní provoz včetně diagnostiky

Zotavovací pokoj jednodenní chirurgie 

amb

CRASH ROOM

Crash slouží pro příjem pacientů přivezených s akutním, život ohrožujícím onemocněním, např. se selháváním základních životních funkcí, po kardiopulmonální resuscitaci apododbě.
I tato část urgentního příjmu, stejně jako ostatní dvě části tohoto oddělení (ambulantní část a expektační lůžka), je multioborové pracoviště, zajišťující nepřetržitou akutní, specializovanou péči, kterou zajišťuje kvalifikovaný personál ať již lékaři, všeobecné sestry se specializací v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče, sestry s vysokoškolským vzděláním, nižší zdravotnický personál (sanitář, speciálně vyškolený pro sádrování a přikládání nejrůznějších fixačních materiálů)

Crash


EXPEKTAČNÍ LŮŽKA

Tato část urgentního příjmu slouží pacientům, u kterých není zcela jasné, zda budou hospitalizovaní, či zda budou léčeni ambulantně. Na těchto lůžkách mohou pacienti podstoupit nejrůznější vyšetření a krátkodobou terapii (až 24 hod), po jejímž ukončení lékař definitivně rozhodne o dalším postupu (hospitalizace/ambulantní léčba). V jihlavské nemocnici funguje 6 expektačních lůžek. Rozšířená je hlavně plánovaná ambulantní infuzní terapie. 

 Psychosociální intervenční služba

Kontaktní osoba: Ivana Mátlová, 730 843 928, email: imatli@centrum.cz 

  Mgr. Klímová Ivana,  Bc. Dobrovolná Andrea

Expektační lůžkaweb

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Tématická nabídka > Chirurgické obory > Urgentní příjem > Spektrum péče

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > Urgentní příjem > Spektrum péče

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies