Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Spektrum péče

 

 
 

Obor ÚRAZOVÁ CHIRURGIE- TRAUMATOLOGIE

Úrazový chirurg je specialista, který je schopen posoudit a vést management poranění jako celku, tedy kromě končetinových poranění i poranění dutinová, rozpoznat bezprostřední ohrožení života, stanovit priority ošetření a urgentní terapii ihned provést. Specializuje na záchrany životů a minimalizaci následků úrazů a invalidity, včetně hromadných neštěstí a katastrof.

Traumatologická péče má tři stupně:

1. Základní stupeň je realizován na chirurgických, traumatologických či ortopedických pracovištích ambulantního či lůžkového typu. Zahrnuje základní traumatologickou péči.

2. Vyšší stupeň péče je realizován v lůžkových zdravotnických zařízeních, ve kterých je možné sestavit tým odborníků více chirurgických oborů, mají dostatečné zázemí intenzivní péče a zajištěnu návaznost péče následné, zejména rehabilitační. Zahrnuje veškerou specializovanou traumatologickou zdravotní péči, mimo péči poskytovanou výhradně v Traumacentrech pro dospělé a pro děti a v Popáleninových centrech.

Zdravotnická zařízení, která jsou oprávněna poskytovat vyšší stupeň traumatologické péče, si stanoví zdravotní pojišťovny. Rozsah zdravotní péče, které pojišťovny s konkrétním poskytovatelem tohoto stupně traumatologické péče nasmlouvají, závisí zejména na náležitém personálním, věcném a technickém vybavení zdravotnického zařízení a na úrovni kvality poskytované zdravotní péče.

3. Nejvyšší stupeň péče je poskytován v Traumacentru I. stupně  pro  dospělé nebo děti , Popáleninovém centru a je vymezen triáží.


Traumatologické  oddělení Nemocnice  Jihlava   je  akreditované pracoviště II. stupně  pro obor Úrazová chirurgie .

 

Traumatologické oddělení  poskytuje  péči  na samostatném  standardním oddělení  s 26 lůžky    

Akutní lůžková péče intenzivní je primárně poskytovaná  Ortopedicko -traumatologickou JIP s 10 lůžky  .                                     

Traumatologické oddělení zajišťuje nepřetržitou péči  v rozsahu 24 hodin 7 dní v týdnu.

Spektrum poskytované péče:

-          ošetření úrazů jak monotraumat tak  sdružených poranění a polytraumat

-          operační i konzervativní léčba zlomenin horních i dolních končetin ,

-          operační i konzervativní léčba poranění pánve a acetabula 

-          konzervativní léčba poranění páteře

-          konzervativní i operační  léčba  poranění  hrudníku,  břicha, retroperitonea  / spolupráce CHIR, URO/

-          konzervativní i operační léčba poranění obličejového skeletu /spolupráce ORL/

-          operativní i konzervativní léčba svalových, šlachových a vazivových poranění

-          konzervativní  léčba poranění kraniocerebrálních

-          péče o termická traumata

-          poranění dětského skeletu, dutinové poranění u dětí, organizace péče o závažné trauma dítěte /ve spolupráci s DEO /

-          personálně se podílíme i na práci Urgentního příjmu I. typu

V průměru ročně provedeme 1100 operací  úrazů a provedeme 18 000 ambulantních ošetření

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 26.4.2022 / 26.4.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > Urologické oddělení > Spektrum péče

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies