Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Spektrum péče

 

 
 

Charakteristika OGNP                                                                                                                                                Oddělení geriatrické a následné péče  má celkem 70 lůžek  na 2 stanicích 

 • Pokoje jsou 3-lůžkové,vždy 2 pokoje mají společné sociální  zázemí
 • 3 lůžka jsou nadstandardní.
 • O pacienty pečuje celkem 46 zaměstnanců, z toho 5 lékařů.
 • OGNP poskytuje péči léčebnou,ošetřovatelskou a rehabilitační.
 • Přijímáme pacienty  převážně starší 65 let z celého regionu Kraje Vysočina.
 • Léčíme dlouhodobé chronické nemoci vedoucí ke ztrátě soběstačnosti, poskytujeme komplexní rehabilitační léčbu starším pacientům po úrazech, při poruchách pohybového aparátu, ortopedických operacích nebo cévních mozkových příhodách.
 • Klademe velký důraz na geriatrickou rehabilitaci a aktivizaci pacientů.
 • V přízemí budovy je pro pacienty vybavena pracovní terapie včetně nácvikové kuchyně.
 • Vzhledem k narůstajícímu počtu  pacientů s demencí jsme zavedli aktivizační programy pro tyto pacienty, především trénování  paměti, které probíhá 2x týdně  
 • Umožňujeme respitní hospitalizace.
 • V současné době zvyšujeme kvalitu péče o naše pacienty o spolupráci s dobrovolníky.
 • OGNP je akreditovaným pracovištěm oboru geriatrie a medicíny dlouhodobé péčeRehabilitace na OGNP

rehabilitace

 • Pro naše pacienty zajišťujeme odbornou rehabilitaci po operacích, kloubních náhradách i CVI,spolupracujeme s protetiky  při nácviku chůze na protéze po ztrátě končetiny.
 • Pacientům se sníženou pohyblivostí a syndromem dekondice slouží celková geriatrická aktivizace včetně  denního kondičního cvičení.
 • Máme 2 tělocvičny vybavené polohovacím lůžkem, ribstolemi, motomedy, motodlahou a přístrojem na vakuově kompresivní terapii Vasotrainem.
 • Pacienti používají k obnově soběstačnosti celou řadu rehabilitačních pomůcek.
 • O naše pacienty se na úseku rehabilitace stará celkem 6 pracovnic, které zaučí i rodinné příslušníky před propuštěním pacienta do domácí péče.


Pracovní terapie

Pracovní terapie v přízemí budovy OGNP slouží  hospitalizovaným pacientům jako další rehabilitační  část.

terapie Pod vedením terapeutky Lenky Musilové mohou pacienti dle svých zájmů vyrábět rukodělné výrobky, drobné dárky pro rodinné příslušníky nebo vytvářejí výzdobu pro oddělení. Pracovní terapie slouží zároveň jako klubovna, kde je možné číst, sledovat televizi nebo filmy.

Máme vybavenou nácvikovou kuchyň, kde mohou především ženy obnovit  dovednosti potřebné v domácím prostředí.

K dalším pravidelným činnostem patří také vaření, muzikoterapie ,návštěvy psů a vystoupení dětí z MŠ.

Při dlouhodobých hospitalizacích  je aktivizace pacientů velmi potřebná, činnosti na pracovní terapii pak pomáhají pacientům nejen zapomínat na  choroby, ale vedou k celkové obnově soběstačnosti.

V letních měsících slouží našim pacientům venkovní areál pod krytými markýzami.


V rámci pracovní terapie  je veden 2x týdně kognitivní trénink  pacientů s demencemi a poruchami psychiky.


Geriatrická ambulance 

Je určena  nemocným od 65 let převážně s chronickými chorobami. Zabýváme se hlavně poruchami paměti, diagnostikou demencí a jejich léčbou.

Zavedli jsme edukační poradnu pro Alzheimerovu demenci. Je určena pacientům i jejich příbuzným. Společně vytvoříme tréninkový plán pro rozvíjení mozkových aktivit u konkrétního pacienta. Hranice mezi  fyziologickým úbytkem paměti od  již patologického zapomínání je velice křehká. Rozpoznat zavčas  nastupující příznaky Alzheimerovy demence je úkolem pro lékaře geriatra, neurologa či psychiatra. Pokud si Vy sami nebo někdo z vašich blízkých odpovíte  ANO na následující otázky, je nejvyšší čas kontaktovat odborníka.

 • Pozorujete u sebe či svých blízkých  zhoršení paměti, hlavně nových událostí?
 • Zapomínáte jména rodinných příslušníků či známých?
 • Špatně se orientujete, nemůžete  nalézt  známou cestu domů nebo do obchodu?
 • Obtížně  hledáte slova pro známe výrazy, volíte opisy?
 • Zakládáte věci na neznámé místo a pak je obtížně hledáte?
 • Začíná porucha paměti ovlivňovat Váš každodenní život?


Sociální poradenství

 Zdravorně sociální pracovník pomáhá řešit sociální problematiku pacientů v souvislosti se změnou jejich zdravotního stavu.
 

Na OGNP konkrétně vyřizuje:

 • Vydávání důchodů z pokladny nemocnice.
 • Informuje o příspěvcích, pečovatelských a sociálních službách.
 • Kontaktuje agentury domácí péče v návaznosti na nemocniční péči.
 • Zpracovává  žádosti do ústavů sociální péče či jiných zařízení.
 • Spolupracuje s Intervenčním centrem Kraje Vysočina na případech domácího násilí, např. při zjištění týrání seniorů.
 • Osamoceným seniorům zajišťuje platby a drobné nákupy.
 • Zprostředkuje pedikúru, kadeřnické a holičské služby.Zdravotně sociální  pracovníce má kancelář  má v přízemí budovy OGNP

Telefon: 567157842Dobrovolnictví


dobrovolnik

Od roku 2011,který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství také naše oddělení podporuje tuto záslužnou činnost a hledá  další vhodné dobrovolníky k seniorům.

Dobrovolník je důležitým prostředníkem mez pacientem a okolním světem. Může pacientovi předčítat, doprovázet ho na procházkách nebo mu jen naslouchat. Dobrovolnické aktivity přispívají ke zlepšení celkové atmosféry v našem zařízení.

K dobrovolníkům patří i speciálně vycvičený pes Scooty, který navštěvuje pacienty na pokojích i na pracovní terapii.

 

Dobrovolnictví se nám daří  úspěšně rozvíjet. Chodí k nám jednotlivci, studenti ze škol i dobrovolníci z organizací jako je Centrum pro rodinu a Domácí hospic Vysočina.

 

Koordinátorem dobrovolníků na OGNP je Petra Humlerová. Pokud máte zájem se připojit k této činnosti, kontaktujte ji na telefonu:

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 14.3.2007 / 28.2.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Oddělení geriatrické a následné péče > Spektrum péče

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies