Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Spektrum péče dětského oddělení

 

 
 Spektrum péče dětského oddělení NJ


Dětské oddělení Nemocnice Jihlava,poskytuje komplexní odbornou péči o dětského pacienta od narození do osmnácti let věku dítěte.Dětské oddělení NJ má 59 lůžek pro dětské pacienty a 28 lůžek pro doprovod dětí.


  • Děti do 6 let: 17 lůžek + 16 lůžek pro doprovod dítěte
  • Děti 6 -18 let: 18 lůžk + doprovod dítěte dle aktuální kapacit
  • JIP velkých dětí: 4 lůžka
  • Novorozenecké oddělení: 11 lůžek + 4 lůžka rooming –in JIP N
  • JIP novorozenecká: 5 lůžek


Personální obsazení:


  • 13 lékařů, z toho 9 lékařů se specializovanou způsobilostí (dvě atestace), 1 lékař s atestací v neonatologii, 1 lékař s atestací v dětské gastroenterologii, hepatologii a oblasti dětské výživy
  • 55 nelékařských zdravotnických pracovníků, z toho 6 s vysokoškolským vzděláním, 16 se specializací v intenzivní péči u dětí


 


 Lůžková část


Oddělení dětí do šesti let a dětí od šesti do osmnácti let poskytují diagnostické a léčebné služby pro děti s onemocněními kardiovaskulárního ústrojí, hemopoetického a imunitního systému, gastrointestinálního a uropoetického traktu, při akutních a recidivujících onemocněních horních a dolních dýchacích cest, při úrazech a intoxikacích.


JIP větších dětí  zajišťuje péči o děti v akutních stavech, po operacích, které vyžadují  intenzivní péči.


Na všechny lůžkové části dětského oddělení  může být přijat s dítětem jeden z rodičů, eventuelně prarodičů či  jiný příbuzný. Denně se dětem věnují  učitelky základní a mateřské školy. Snahou všech je zajistit dítěti  psychickou pohodu při pobytu v nemocnici, proto dětské oddělení NJ ve spolupráci s Centrem dobrovolníků, Občanským sdružením Zdravotní klaun poskytuje při pobytu dětí v Nemocnici Jihlava doprovodné programy. Jsme zapojeni také v projektu Celé Česko čte dětem.


Novorozenecké oddělení poskytuje péči ve spolupráci s oddělením šestinedělí o fyziologické novorozence. Péče je poskytována systémem rooming – in, který umožňuje stálý kontakt matky s dítětem.


Oddělení zajišťuje 24 hodinovou LAKTAČNÍ PORADNU / tel.číslo: 567157718 /, kde mohou maminky získat rady a informace spojené s kojením a výživou novorozence.


Novorozenecká JIP  zajišťuje  péči nezralých a nemocných novorozenců od 32. gestačního týdne, včetně vícečetných porodů.


Důležitou výhodou přítomnosti novorozenecké JIP při porodnici je  možnost stálého kontaktu matky s dítětem a možnost kojení či aplikace vlastního mateřského mléka  jinou formou. Maminkám je umožněn kontakt s nezralým nebo nemocným novorozencem v kteroukoliv dobu. Po stabilizaci akutního stavu zapojujeme matky  do péče o novorozence v inkubátoru pod dohledem specializovaného personálu. Jakmile to stav novorozence dovolí, je v postýlce přeložen k matce na pokoj, kde se matka postupně naučí samostatné péči o předčasně narozené miminko.


Navazující péčí pro předčasně narozené děti po propuštění z nemocnice  je riziková poradna, kde se nadále sleduje další vývoj a zdravotní stav.


Součástí oddělení je i mléčná kuchyně, která umožňuje přípravu individuální mléčné stravy pro každé dítě.


Ambulantní část zahrnuje všeobecnou ambulanci a dětské odborné ambulance.


Všeobecná ambulance zajišťuje příjem dětí k hospitalizaci, konziliární vyšetření v rámci nemocnice i indikovaná obvodními pediatry, plánované kontroly dětí. V rámci diagnostiky i dalších kontrol jsou zde prováděná ultrazvuková vyšetření  trávicího traktu, ledvin, močových cest a štítné žlázy.


Odborné ambulance poskytují specializovanou péči v určitém oboru:


Nefrologická  ambulance  zajišťuje komplexní péči /diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci/ dětem s vrozenými vadami či onemocněním  ledvin a močových cest.


Gastroenterologická ambulance pečuje o děti s poruchou gastroenterologického traktu. Zabývá se vyšetřováním a léčbou poruch výživy, nespecifickými záněty střev, gastroezofageálními refluxy, chorobami jater a žlučových cest, vyšetřuje alergie na bílkovinu kravského mléka a edukací  dětí a jejich rodičů v oblasti výživy dle daného onemocnění. Provádí endoskopické vyšetření zažívacího traktu od batolecího věku v celkové anestezii nebo po analgosedaci. Statut centra biologické léčby pro děti.


Diabetologická ambulance poskytuje komplexní péči o dětské diabetiky. V maximální míře klade důraz na správnou edukaci dětí a rodičů. Pravidelná edukační odpoledne a dia tábory pomáhají dětem ke snadnějšímu životu mezi zdravými vrstevníky.Endokrinologická ambulance  poskytuje komplexní endokrinologickou péči. Zajišťuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů s endokrinními poruchami, provádí sonografické vyšetření štítné žlázy.


Sleduje a edukuje děti s obezitou.


 


Riziková ambulance poskytuje následnou péči nezralým a nemocným novorozencům, narozeným pod 1500g, s gestačním stářím pod 34. týden, s postižením CNS, s respirační problematikou,


s gastrointestinální problematikou a s komplexní problematikou / stavy po sepsích, vrozené vývojové vady /. Zajišťuje komplexní náhled a koordinaci dalších terapeutických a diagnostických postupů.Návštěvní hodiny jsou na dětském oddělení neomezené.


Samozřejmostí je dodržování Charty práv hospitalizovaného dítěte.V říjnu 2006  byla dětskému oddělení Nemocnice Jihlava udělena


 akreditace v oboru


DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ


 


V dubnu 2007 dětské oddělení Jihlava získalo


 STAUT  INTERMEDIÁLNÍHO CENTRA PERINATOLOGICKÉ PÉČE


 


V prosinci 2007 jsme získali statut dětské části   DIA CENTRA  JIHLAVA


 


Oddělení je  nositelem titulu BABY FRIENDLY HOSPITAL


 


V prosinci 2013 jsme získali STATUT CENTRA PRO BIOLOGICKOU LÉČBU GIT U DĚTÍ


 


 


27.5.2014                                                                                                             MUDr. Martin Zimen

Aktualizace: dle potřeby                                                                               Primář dětského oddělení


 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 14.3.2007 / 13.6.2014

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies