Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Spektrum činnosti

Klinická farmacie v Nemocnici Jihlava je tvořena týmem klinických farmaceutů, kteří úzce a pravidelně spolupracují s lékaři a sestrami z jednotlivých oddělení. Cílem jeho činnosti je zvýšení bezpečnosti a racionality podávaných léčiv u hospitalizovaných pacientů.
 

 
 
 • Komplexní zhodnocení a posouzení medikace při příjmu pacienta do zdravotnického zařízení se zaměřením na indikace léčiv, jejich dávky, lékové formy, cesty podání, lékové interakce a možné projevy nežádoucích účinků.
 • Sledování farmakoterapie u jednotlivých pacientů během hospitalizace a při propuštění z nemocnice.
 • Individualizace farmakoterapie se zaměřením na farmakokinetiku/farmakodynamiku léčiv, funkci eliminačních orgánů, stav pacientů a přítomnost dalších onemocnění.
 • Interpretace lékových hladin (TDM) – zejména antibiotik.
 • Konziliární vyšetření.
 • Edukační činnosti, spolupráce při vytváření doporučených postupů na jednotlivých oddělení
 • Spolupráce v Paliativním týmu.

Náš úsek poskytuje systematickou klinickofarmaceutickou péči na několika odděleních, pro všechna ostatní pracoviště nemocnice je zajištěna konziliární forma péče.

Úsek klinické farmacie poskytuje také zhodnocení medikace pro ambulantní pacienty. Tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění, je třeba žádanka praktického lékaře nebo specialisty (žádanka typu K). Pacient si může též konzultaci zaplatit jako samoplátce (viz Ceník Nemocnice Jihlava).
Ke zhodnocení medikace je možno se objednat na telefonním čísle:  +420 567 157 623, nebo e-mialové adrese: klinickafarmacie@nemji.cz

Informace k vyplnění žádanky 

Do žádanky uvádějte (nebo k žádance přiložte)
 • Důvod požadavku na zhodnocení medikace (např. polypragmazie – zhodnocení kombinace léčiv; zhodnocení lékových interakcí; podezření na nežádoucí účinek; porucha eliminace – renální nebo hepatální insuficience)
 • Všechny diagnózy pacienta
 • Úplnou a aktuální medikaci pacienta, včetně doplňků stravy
 • Aktuální výsledky laboratorních vyšetření (zejména krevní obraz, koagulace, jaterní enzymy, renální parametry, iontogram; ev. štítná žláza, lipidogram – je-li relevantní)
 • K žádance je vhodné přiložit zprávy od specialistů, v jejichž péči pacient je.

Po zhodnocení medikace bude vypracována zpráva (farmakoterapeutické doporučení) pro ošetřujícího lékaře s návrhem vhodného dalšího postupu – klinický farmaceut sám nemění medikaci, své závěry předává lékaři.


Kontakty

Kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 567 157 623, nebo na emailové adrese: klinickafarmacie@nemji.cz, nebo na  odkaze zde - kde naleznete kontakt na jednotlivé klinické farmaceuty.


 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 15.5.2023 / 15.5.2023

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Logistika > Klinická farmacie > Spektrum činnosti

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies