Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Sociální pracovníci - nabízené služby

 

 
 

Zdravotně sociální služby

Zdravotně sociální péče je nezbytnou součástí léčebného procesu. Naše práce spočívá v řešení sociálních problémů pacienta v případech, kdy toho není schopen sám, rodina tuto péči poskytnou nemůže, nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá.

Komu jsou služby určeny

Služby jsou určeny pacientům a jejich rodinám v nepříznivé sociální situaci, zejména osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo sociálním handicapem, dlouhodobě nebo opakovaně hospitalizovaným, s výrazným poklesem funkční schopnosti a soběstačnosti, osobám osaměle žijícím, bez přístřeší, osobám vystaveným špatnému zacházení, zanedbávání nebo týrání atd.

Okruh činností zdravotně sociálního pracovníka:

·      zdravotně sociální a odborné sociálně právní poradenství ve vztahu k onemocněním nebo jeho následkům (informace o dávkách státní sociální podpory, hmotné nouze, výhodách pro zdravotně postižené osoby, informace o příspěvku na péči atd.),

·      pomoc při zajišťování následné zdravotní péče (nemocnice následné péče, léčebny dlouhodobě nemocných, respitní a hospicové péče atd.),

·      pomoc při zajišťování terénních zdravotních nebo sociálních služeb (pečovatelská služba, noclehárny a ubytovny pro lidi bez přístřeší, azylové domy, domácí zdravotní péče, mobilní hospicová péče, osobní asistence, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem atd.),

·      pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek,

·      záležitosti spojené s pohřbením osamělých pacientů,

·      pomoc a podpora dle individuálních požadavků pacienta a jejich nepříznivé sociální situace.

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 9.9.2021 / 9.9.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Sociální pracovníci > Sociální pracovníci - nabízené služby

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies