Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Sledované ukazatele kvality

 

 
 

Indikátory sledované v celé nemocnici

•             počet nežádoucích událostí

•             počet oprávněných stížností      

•             spokojenost zaměstnanců

 

Indikátory sledované na klinických odděleních

•             sledování dekubitů

•             sledování pádů

•             spokojenost hospitalizovaných pacientů

•             spokojenost ambulantních pacientů

•             sledování nozokomiálních infekcí

•             počet neplánovaných reoperací na chirurgickém a traumatologickém oddělení

•             počet neplánovaných rehospitalizací u operačních oborů

•             počet úmrtí do 30 dnů u hospitalizací s cévní mozkovou příhodou a krvácením do mozku

•             počet úmrtí do 30 dnů u hospitalizací s infarktem myokardu

•             počet významných komplikací TEP

•             počet poranění hráze při porodu bez použití nástroje

•             komplikace spojené s podáním anestézie

 

Indikátory sledované na pracovištích komplementu

OKBMI                                 sledování neshod v preanalytické fázi na klinickém oddělení   sledování neshod vzniklých na OKBMI

HTO                       sledování neshod s preanalytickými požadavky odběru vzorků

PAO                      počet neshod při příjmu těla zemřelého

                počet  karcinomů mammy s pozitivními estrogenovými receptory

                               počet lymfatických uzlin u kolorektálního karcinomu střeva

Lékárna               počet neshod při objednávání léčiv na žádanky přes NIS

                počet zjištěných chyb při přípravě cytostatik

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 30.1.2012 / 30.1.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Kvalita poskytované péče > Sledované ukazatele kvality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze