Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Prezidentské volby v nemocnici

Milí pacienti, v novém roce nás čekají prezidentské volby a také v nemocnici máte možnost volit. Konkrétní termín voleb je 13. a 14. ledna 2023. Více informací se dozvíte níže.
 

 
 

Volba prezidenta republiky

ve dnech 13. a 14. ledna 2023

(případné II. kolo konané 27. a 28. ledna 2023)

 

1.     Na základě trvalého pobytu ve volebním OKRSKU 37, kam Nemocnice Jihlava spadá. Jedná se o následující adresy:

·       Rantířovská 2, 2a, 4, 6

·       Vrchlického 46, 57, 57a, 59, 61, 63, 69

·       Za Prachárnou 1, 1a, 3, 5, 7, 7a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

V tomto případě nahlásí pacient své přání volit sociální pracovnici, popřípadě zdravotnickému personálu.

 

2.     Na základě voličského průkazu:

Voličský průkaz se vystaví na základě žádosti voliče u obecního/městského úřadu v místě trvalého pobytu voliče.

·       Způsob podání žádosti I. kolo volby:

§ Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin, a to:

a)       na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo

b)      v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

§ Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

§ Je možné současně požádat o vydání voličského průkazu pro první i druhé kolo volby prezidenta.

 

·       Způsob podání žádosti II. kolo volby:

§ Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin, a to:

a)       na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo

b)      v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

§ Osobně do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

·       Převzetí voličského průkazu:

§ Osobně,

§ zmocněncem voliče žádajícího o voličský průkaz na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem voliče,

§ nechat jej zaslat na adresu uvedenou v žádosti.

§ Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

 

2.     Na základě záznamu do zvláštního seznamu voličů:

·       Platí u dlouhodobějších hospitalizací: pacient, který bude mít zájem volit v Nemocnici Jihlava, p. o., oznámí toto svoje přání ošetřujícímu personálu. Personál kontaktuje za tímto účelem sociální pracovnici. Pracovnice zapíše pacienta do zvláštního seznamu voličů.

·       Pokud by měl být pacient před konáním volby z nemocnice propuštěn a bude tedy následně volit v místě trvalého bydliště, je nutné podat prostřednictvím sociální pracovnice žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Zápis do zvláštního seznamu voličů je u sociální pracovnice možný:

I. kolo volby do 9. ledna 2023 do 12.00 hod.,

II. kolo volby do 23. ledna 2023 do 12.00 hod.

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Zachrlová
Vytvořeno / změněno: 22.12.2022 / 22.12.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Tiskové centrum

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies