Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Poučení dárce krve

 

 
 

POUČENÍ DÁRCE KRVE

 

 

 

1.  Ohrožení  příjemce  krevní  transfuze

 

 

Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze riziko přenosu infekční choroby od dárce krve. Krví přenosných infekcí je celá řada, z praktického hlediska jsou však nejvýznamnější infekční žloutenka typu B, infekční žloutenka typu C a AIDS.

 

 

Výběrem

vhodného dárce

Riziko přenosu

infekce

se snažíme snížit

Vyšetřením

odebrané krve

 

 

1.1.  Výběr  dárce

 

 

Riziko výskytu nemocí přenosných krví trvale nebo dočasně zvyšují například následující činnosti či skutečnosti:

· rizikové sexuální chování1, 2

· pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS2

· střídání náhodných sexuálních partnerů4

· pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže)4, 5

· pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce)4, 5

· pohlavní styk s osobou provozující prostituci7

· pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy5

· úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt)1, 2

· výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci a jejích variant (vCJD = BSE, TSE) v rodině1, 2

· pobyt ve Velké Británii a Francii (nad 6 měsíců) v letech 1980 – 1996 (teoretické riziko

  variantní Creutzfeldt-Jacobovy nemoci)6, 7; podání transfuze ve Velké Británii po roce 19807

· tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura apod.1, 2

· potřísnění sliznice nebo poraněné kůže infekčním materiálem1, 2

· endoskopické vyšetření (např. žaludku, střev, močových a dýchacích cest)1, 2

· transfuze (podání transfuzního přípravku)1, 2

· léčba přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon)1, 2

· operace1, 2

· neurochirurgický výkon s použitím štěpu tvrdé mozkové pleny, transplantace rohovky1, 2

· transplantace s použitím štěpu zvířecího původu1, 2

· transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu1, 2

· pobyt v nápravném zařízení (vězení)4, 7

· léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu4, 5

· toxikomanie a alkoholismus4, 7

· užívání injekčních drog1, 2, steroidů nebo hormonů nepředepsaných lékařem1 (i v minulosti)

1.2.  Samovyloučení

 

 

Pokud si uvědomíte, že by Vaše krev mohla ohrozit příjemce transfuze, prosíme, od odběru odstupte nebo o této skutečnosti informujte pracovníky transfuzního oddělení či odběrového střediska.

 

 

 

1.3.  Další  rizika

 

 

Příjemce transfuze může být ohrožen i některými léky, které dárce užívá nebo užíval. Dlouhodobě jsou z dárcovství vyřazeni lidé, kteří užívají některé léky (tablety, injekce) na léčbu akné, lupénky, vypadávání vlasů, zbytnění prostaty apod. Může se jednat o isotretinoin (např. Accutane, Roaccutane), etretinat (např. Tegison, Tigason), acitretin (např. Neotigason), finasterid (např. Finex, Penester, Propecia, Proscar, Mostrafin), dutasterid (např. Avodart)4, 5, 7. Délka vyřazení dárce závisí na léku a na způsobu podávání.

 

Riziko přenosu infekce zvyšuje pobyt v některých zemích. Za rizikový se považuje dlouhodobý pobyt v tropických zemích, v zemích s výskytem malárie1, 2, Chagasovy choroby1, 2 nebo horečky Q1, 2, pobyt v zemích se zvýšeným výskytem infekčních nemocí (např. infekční žloutenky) aj.

 

 

Neplacené dárcovství

Rizika

pro příjemce

snižuje

Pravidelné dárcovství

 

riziko přenosu infekční nemoci na příjemce je nižší, pokud není dárce motivován přímým finančním prospěchem

 

riziko přenosu infekční nemoci na příjemce je nižší, pokud je dárce vyšetřen opakovaně

 

Proto dáváme přednost neplacenému dárcovství

 

Proto se obracíme na dárce,

aby darovali

KREV pravidelně

 

 

 


 

1.4.  Vyšetření  odebrané  krve

 

 

Kromě vyplnění předodběrového dotazníku, laboratorní kontroly a vyšetření zdravotnickým pracovníkem (pohovor), vyšetřujeme každou krev (plazmu, krevní destičky) odebranou k výrobě transfuzních přípravků na přítomnost známek infekce:

 

· HBV (žloutenka B)                          · HIV (původce AIDS)

· HCV (žloutenka C)                         · syfilis (lues, příjice)

I přes uvedený způsob vyšetření nejsme schopni zaručit příjemci krve naprostou bezpečnost (např. proto, že test může být založen na průkazu protilátek a dárci může "trvat" několik týdnů, než protilátku po "nakažení" vytvoří). Spolupráce s dárcem a naprostá důvěra má tedy zásadní význam. V případě nevyhovujících výsledků laboratorních vyšetření budete informováni.

 

Průkaz infekce dárce HIV, HBV, HCV nebo jiných závažných krví přenosných infekcí jsou důvodem vyloučení dárce z dalšího dárcovství.

 

Údaje o zdravotním stavu dárce uchováváme v jeho dokumentaci a při zachování zásad lékařského tajemství poskytujeme část z nich do Národního registru transfuzní služby.

 

Vám odebraná krve a její složky budou použity pouze v případě, že budou vyhovovat požadavkům na jejich bezpečnost a jakost.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Riziko  pro  dárce  krve

 

 

 

2.1.  Odběr  krve  či  krevních  složek  ne  zcela  zdravému  dárci

 

 

Odběr krve či krevních složek může poškodit ne zcela zdravého dárce, proto provádíme základní vyšetření, která slouží ke všeobecnému posouzení zdravotního stavu dárce.

 

Všechny abnormálních nálezy jsou dárci oznámeny. Za dočasné nebo trvalé vyřazení z dárcovství odpovídá lékař transfuzního zařízení. O důvodech dočasného nebo trvalého vyřazení z dárcovství je dárce informován.

 

 

 

 

 

 

 


 

2.2.  Nežádoucí  reakce  na  odběr

 

Jako nežádoucí reakce na odběr (komplikace) se může objevit:

· krevní výron, modřina (špatný vpich, krvácení do podkoží po vpichu), riziko této komplikace lze snížit řádným stlačením místa vpichu po odběru

· celková reakce, mdloby, které jsou způsobeny ne dost rychlým přizpůsobením krevního oběhu změnám při odběru nebo nepřiměřenou psychickou reakcí; ke mdlobě dochází nejčastěji u dárců hladovějících "uhoněných" a při příliš rychlém opuštění odběrového křesla

· u přístrojových odběrů (kde je krev mimotělně mísena s protisrážlivým roztokem) může dojít vlivem kolísání hladiny vápníku k drobným svalovým záškubům (obvykle trnutí jazyka, mravenčení rtů apod.); pokud by nebyl vápník podán nebo rychlost odběru upravena, mohlo by dojít i k větším křečím; důležité je, aby dárce byl řádně poučen a hlásil již první příznaky (zcela výjimečně by mohlo dojít k podobným komplikacím i z jiných příčin, zásady jejich prevence i průběh jsou obdobné)

 

 

3.  Práva  dárce  krve

 

Dárce má právo:

· kdykoliv změnit své rozhodnutí o darování krve a odstoupit od odběru

· klást dotazy ohledně dárcovství krve a okolností odběru

· na informace o významu dobrovolného a neplaceného dárcovství

· na podrobné vysvětlení metody a typu odběru krve a/nebo jejích složek včetně možných rizik spojených s odběrem

· na podrobné vysvětlení důvodů, které brání darování krve či krevní složky pro možné ohrožení zdravotního stavu dárce nebo možné ohrožení zdraví příjemce transfuzního přípravku z nich vyrobeného

· vědět o způsobech předodběrového vyšetření (laboratorního a klinického) a o povinných vyšetřeních, kterým je podrobena darovaná krev

· vědět, jaké jsou možnosti dalšího zpracování a využití krve a krevních složek

· na informaci o tom, že odebraná krev a její složky budou použity uvedeným způsobem, jen pokud splní kritéria bezpečnosti a jakosti

· na informace o svém zdravotním stavu a výsledku povinných laboratorních vyšetření

· na soukromí při pohovoru s lékařem a během klinického vyšetření

· na ochranu před zneužitím jakýchkoliv informací týkajících se darování jeho krve a jeho zdravotního stavu

· na informaci o uchovávání osobních dat a dalších údajů o zdravotním stavu a o jejich ochraně před zneužitím dle platných zákonů

 

 

          Zařízení transfuzní služby má konečnou odpovědnost

       za jakost a bezpečnost odebírané krve a krevních složek.

           Má proto právo definitivně rozhodnout o přijetí či vyřazení dárce.

               Darování krve se nepovažuje za "lidské právo".

 

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 10.5.2012 / 10.5.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Oddělení zobrazovacích metod > Spektrum péče > Skiaskopie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies