Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Politika kvality

 

 
 

Vize nemocnice:

Moderní, ekonomicky stabilní nemocnice s celokrajskou působností, poskytující špičkové služby klientům, kvalitním a motivovaným personálem.

 

 

Motto nemocnice: 

"Nemocnice Jihlava - Vaše nemocnice"

 

 

 

Politika kvality je zaměřena  na kontinuální zvyšování kvality péče a je rozdělena do následujících oblastí:

 

      I.    Péče

Poskytování a rozvoj kvalitní a kvalifikované ambulantní a lůžkové základní i specializované diagnostické a léčebné péče při dlouhodobě udržitelné ekonomické stabilitě.

 

     II.    Lidé

Rozvoj nového přístupu k vedení lidí včetně manažerského vzdělávání. Preferujeme týmovou práci a projektové řízení s větší autonomií útvarů a participací a zapojení zaměstnanců do řízení jednotlivých oddělení, aktivní nábor kvalifikovaných pracovních sil, podíl na vzdělávání odborníků v Kraji Vysočina.

 

    III.    Organizace

Rozvoj moderního způsobu řízení nemocnice s jasně definovanými úkoly, pracovní, ekonomickou odpovědností a na druhé straně s diferencovaným odměňováním a důslednými postihy při porušení pracovních povinností.

 

   IV.    Technologie

Rozvoj a využívání moderních technologií v procesu hlavním i těch podpůrných. V oblasti informačních a komunikačních technologií se zaměřením na vlastní databáze a jejich využití pro řízení chodu celé nemocnice. Podpora technologií usnadňujících rozhodování.

 

    V.    Komunikace

Přenos informací odpovídá potřebám všech zúčastněných – pacientů, zaměstnanců, veřejnosti, orgánů státní správy i samosprávy, zdravotních pojišťoven i dalších spolupracujících zařízení.

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 30.1.2012 / 30.1.2012

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies