Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

PACS

PACS - digitalizace RDG snímků
 

 
 
Název projektu:                            PACS - digitalizace RDG snímků
Čas projektu: 2003 - 2005
Na projektu se podíleli: FOMEI a.s. / ROSS Holding a.s. / COMA zálohovací systémy a.s.

PACS - digitalizace RDG snímků

Na projektu digitalizace RDG snímků (dále jen digitalizace) se začalo pracovat již počátkem roku 2003. Impulzem bylo pořízení nových RDG přístrojů, které byly dodány v rámci dostavby naší nemocnice. Tehdy proběhla návštěva Masarykovy univerzity Ústavu výpočetní techniky Brno (dále jen ÚVT), kde již probíhal projekt digitalizace a archivace snímků několika brněnských nemocnic. Jednu z nich, konkrétně Masarykův onkologický ústav, jsme navštívili i my. Po získání prvotních informací se vedení nemocnice rozhodlo v tomto projektu pokračovat a to konkrétně napojením zařízení CR na dostavbě nemocnice do již zmiňovaného archivu RDG snímků v Brně. Provoz byl spuštěn v dubnu roku 2003, kdy byl na centrálních ambulancích současně nasazen do provozu software E-film, který zajišťoval prohlížení digitálně zpracovaných RDG snímků. Po určité době a po vyhodnocení tohoto projektu došlo k nalezení řešení, které by pro nemocnici bylo výhodnější jak technicky, tak i finančně. Toto řešení se týkalo výběru a zakoupení vlastního PACS systému. Dále mělo např. zajistit rychlejší přístup k požadovaným datům, levnější provoz v porovnání se stávajícím řešením (ukládání snímků v Brně) atd. Po zvážení všech kladů a záporů obou řešení bylo rozhodnuto o vypsání výběrového řízení (dále jen VŘ), jímž naše organizace vyzvala tři firmy, které se touto problematikou na trhu zabývají. Výsledkem VŘ, které proběhlo za účasti kraje Vysočina, byl výběr firmy FOMEI a. s. Hradec Králové.Nákres současného stavu

      Naše nemocnice původně zakoupila diskové pole pro ukládání digitálních RDG snímků. Tento diskový prostor měl při zprovoznění kapacitu 1,5TB, což pro tehdejší objem ukládaných dat vyhovovalo na cca 1 rok provozu. Počítali jsme s tím, že objem dat ukládaných do systému PACS se bude samozřejmě zvyšovat, a to zejména v souvislosti s nahrazováním RDG zařízení pracujících na principu tzv. "mokré cesty" (způsob pořizování RDG snímků za použití chemikálií). Na některá oddělení se tehdy instalovaly výkonnější PC vhodné pro prohlížení digitálních snímků. V první fázi jsme se snažili vybavit zejména oddělení s největším počtem požadovaných snímků a postupem času dovybavit další důležitá oddělení, která s RDG snímky pracují.

      (Prohlížení snímků v digitální podobě je umožněno díky softwaru E-film, který byl součástí dodávky PACS. Dále je možno ke snímkům přistupovat přes webové rozhraní - tento způsob prohlížení snímků preferujeme zejména pro konzultace s lékaři mimo naši nemocnici, ale možnost je také uvnitř naší organizace.)

      Počátkem roku 2005 jsme připravili projekt mimo jiné na posílení diskového prostoru pro ukládání digitálních RDG snímků. Tento projekt jsme předložili Kraji Vysočina a byl schválen a finančně podpořen - v létě téhož roku pak došlo k implementaci. V současné době tak operujeme s kapacitou zhruba 7TB. Po zajištění této nezbytné součásti celého systému jsme se rozhodli "dokončit" digitalizaci RDG snímků v naší nemocnici. A tak jsme počátkem tohoto roku a se souhlasem Krajského úřadu Vysočina zahájili jednání s dodavatelskou firmou o komplexním řešení pro "plnou digitalizaci". Součástí tohoto finálního řešení bylo několik bodů. Na prvním místě bylo nutné přejít z tzv. "mokré cesty" na "suchou cestu" (suchá cesta je pořizování snímků digitálně - bez chemikálií). Řešením byl systém nepřímé digitalizace. Pro toto řešení jsme se rozhodli a pořídili "čtecí zařízení" RDG kazet pro převod pořízených záznamů do digitální podoby. Druhým bodem bylo posílení síťové infrastruktury, která se v současné době dokončuje. Posledním bodem bylo zajištění HW prostředků jednak pro diagnostické účely, ale také pro klinický přístup lékařů v rámci celé nemocnice.

      Dnes tedy můžeme říci, že jsme "plně digitální" (v rámci problematiky RDG snímků), ale je několik dalších problémů k řešení v této problematice. Stojí před námi řešení propojení systému PACS a nemocničního systému NIS. V současné době probíhají jednání o možném způsobu propojení na základě datového standardu HL7 a věříme, že již v brzké době dojdeme ke konkrétním výsledkům. Dalším problémem k řešení je datové propojení s poliklinikou. Z důvodu ukončení tisku digitálně pořízených snímků totiž došlo k přechodu na vypalování těchto snímků na CD, která také obsahují program pro jejich prohlížení a základní práci s nimi. Abychom však mohli privátním lékařům na poliklinice nabídnout rychlejší a snadnější přístup k těmto snímkům, vytváříme řešení na přímé datové propojení přímo do systému PACS Nemocnice Jihlava.

      Posledním tématem v této problematice je pro nás v současné době plánované propojení s Brněnským ÚVT a možnost využití fúze technologie CT (computerová tomografie v naší nemocnici) a technologie PET (pozitronová emisní tomografie v Masarykově onkologickém ústavu) - pro diagnostikování na onkologickém oddělení naší nemocnice. Pokud se nám podaří v této souvislosti zmiňované propojení s ÚVT, chtěli bychom se také podílet na vytváření společné databáze případů, které by byly využívány pro studium na lékařské fakultě v Brně (data jsou v konečném stádiu anonymizována). V současné době tento projekt již probíhá, a tak bychom chtěli přispět i našimi zkušenostmi a případy a zapojit se do něj.

 
Zodpovídá: Mgr. David Zažímal
Vytvořeno / změněno: 11.6.2008 / 2.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze