Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Ostatní fyzikální terapie

 

 
 

Ostatní fyzikální terapie:

FOTOTERAPIE:

laser

Jedná se o elektromagnetické záření v rozsahu viditelného, UV, infračervené záření.
Na našem oddělení je využívána především terapie laserem.
Poznámka pro fyziky: jedná se o elektromagnetické záření monochromatické, polarizované, koherentní, nondivergentní – svazek fotonů o vysoké energii.
Laseroterapii můžeme dělit na kontinuální a pulsní.
Dávka je dána energetickou hustotou J/cm2.
Účinky laseru jsou jednak přímé: termické (tepelné) a fotochemické, jednak nepřímé: biostimulační, protizánětlivé, analgetické.

Laser aplikujeme nejčastěji na jizvy - hypertrofické, keloidní, dále na vředy a dekubity, popáleniny, chronické ekzémy, funkční i strukturální poruchy hybného systému – spouštěcí body, hyperalgické zóny (artrozy, chron. záněty), poúrazové stavy, periferní parézy, neuralgie, neuritidy. Samozřejmě jen pokud není této léčba z jiného důvodu kontraindikována.

 

Laser aplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMOTERAPIE:
1) Pozitivní termoterapie (prohřívání):
má vazomotorický účinek - dochází k rozšírení cév v místě aplikace, zlepšení prokrvení, uvolnění svalstva (myorelaxační a spasmolytický účinek).
Další a velmi podstatný je analgetický účinek, imunobiologický, zvýšení úrovně metabolismu tkání, sedativní účinek a celková relaxace.
Na našem oddělení využíváme k pozitivní termoterapii parafango, teplota aplikace je 48°C.
Indikováno je jako příprava - uvolnění před cvičením, měkkými technikami, u revmatoidní artritidy a jiných kloubních onemocnění, artrosy obratlů páteře, u spondylosy, u Bechtěrevovy choroby.

ParafangoParafango zábal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Negativní termoterapie (ochlazování):
Kryoterapie (ledování): dochází ke snížení bolesti chladovou blokádou zánětlivé svalové a kloubní reakce.

         
MECHANOTERAPIE:
Mezi přístrojovou mechanoterapii se řadí

 

1) ULTRAZVUK:
Jedná podélné mechanické vlnění.
Aplikací ultrazvuku dojde k mikromasáži tkání, jejich ohřevu, zlepšení metabolismu, vstřebání otoků a lokálnímu ústupu bolesti. Dochází k zlepšení regeneračních schopností tkáně. Velmi dobrý účinek má ultrazvuk na uvolňování svalových spasmů, proto jej s oblibou aplikujeme na tzv. spoušťové body (trigger pointy) - oblast svalu ve spasmu, podílející se rozhodující měrou na zkrácení a bolestivosti svalu. Mikromasáží buněk se svaly uvolní.
Doba aplikace je 5 minut.

Ultrazvuk je indikován u onemocnění kloubů, svalů, v neaktivním stadiu revmatoidní artritidy, u onemocnění periferních nervů, ultrazvuk je možno též použít při onemocnění kůže – jizvách, u Duputryenovy kontraktury či posttraumatických stavů.

 

UZ

UZ svalstva předloktí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) LYMFOVEN:
Lymfoven je přístrojová lymfomasáž, která prostřenictvím přetlakové masáže pomáhá zlepšit odtok lymfy z končetin, snižuje otoky. Odstraňuje pocit těžkých nohou. Lze aplikovat na dolní nebo horní končetiny podle druhu otoku. Doba aplikace je 45–60 minut.
Indikována je tudíž jako prevence nebo léčba venostatických a lymfatických otoků. Nelze ji však aplikovat při srdeční nedostatečnosti, rozsáhlých křečových žilách, při posttromboflebitickém syndromu (po trombozách a zánětech žil postižené končetiny).

Lymfoven HKLymfoven DKK

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 30.3.2011 / 14.4.2023

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Rehabilitační oddělení > Spektrum péče

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies