Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Oddělení paliativní péče začalo sloužit lidem

Ve středu 18. května otevřela jihlavská nemocnice nové oddělení, na kterém bude poskytována paliativní péče. Stala se tak první nemocnicí v ČR, ve které bude tento typ péče poskytován.
 

 
 

Paliativní péče je moderní typ péče o nevyléčitelně nemocné, u nichž již byly vyčerpány všechny možnosti kauzální léčby. Zabývá se utrpením, potřebami a důstojností lidí na konci života. Svým charakterem jde o péči interdisciplinární. Kromě zmírňování nežádoucích projevů nemoci medicínskými prostředky zahrnuje i péči ošetřovatelskou, psychologickou, sociální a duchovní.

 

O pacienty se stará tým, ve kterém jsou zastoupeni lékaři s erudicí pro paliativní péči a léčbu bolesti, konzultanti v oboru psychologie, onkologie a výživy, dále tým zdravotních sester a ošetřovatelek, které prošly školením v hospicové péči, rehabilitační sestra, sociální pracovník a kněz. Příbuzným pacienta pak tento tým nabízí pomoc a posilu v odvaze a ochotě o nemocné pečovat a stát při nich až do jejich posledních chvil.

 

„Pacienti, kteří již vyčerpali možnosti léčby svého onemocnění a nemohou být z hlediska svého zdravotního stavu propuštění do domácí péče, si zaslouží využívat zařízení, které jim umožní kvalitní dožití. Na akutních lůžkách nelze stejné podmínky pro pacienta vytvořit. Domnívám se, že s medicínským pokrokem potřebnost zařízení poskytujících paliativní péči ještě poroste,“ řekla primářka oddělení dlouhodobě nemocných MUDr. Eva Balnerová.    

 

Paliativní péče byla doposud poskytována ve specializovaných zařízeních, a sice v kamenných hospicích. Kamenné hospice jsou ve všech krajích kromě Kraje Vysočina a dalších dvou krajů (Liberecký, Karlovarský). Ambice nahradit na Vysočině neexistující stálý hospic má např. občanské sdružení Hospicové hnutí – Vysočina, které poskytuje domácí hospicovou péči. Oddělení paliativní péče jihlavské nemocnice bude tuto domácí hospicovou péči doplňovat a uspokojovat tak další část rostoucí poptávky po paliativní medicíně. „Jsem rád, že se jihlavské nemocnici podařilo dotáhnout tuto aktivitu do konce. Je předpoklad, že paliativní lůžka budou zřizována i v dalších nemocnicích Kraje Vysočina,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

 

Krok jihlavské nemocnice ke zkvalitnění péče o umírající uvítalo i Statutární město Jihlava. Jeho zastupitelé uvolnili z městského rozpočtu 300 tisíc korun na pořízení části vybavení pro oddělení paliativní péče. Téměř dvěma sty tisíci korun dále přispěla nadace JISTOTA Komerční banky. Celková investice do rekonstrukce a vybavení oddělení dosáhla výše téměř 2 mil. Kč.

 

Lůžka paliativní péče se nacházejí ve druhém nadzemním podlaží oddělení dlouhodobě nemocných. Pacienti jsou hospitalizováni převážně ve dvoulůžkových pokojích (lůžka jsou oddělena zástěnou). Vždy pro dva pokoje je k dispozici sociální zázemí. Pro doprovázející je u každého lůžka pohodlné polohovací křeslo, vhodné i k přenocování. Návštěvy na paliativní stanici jsou neomezené.

 

Paliativní péče bude zčásti hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pacient bude doplácet 300 Kč za lůžko a den. Příplatek zahrnuje:

·       nadstandardní vybavení pokoje - moderní polohovací lůžko s antidekubitní matrací, televizor

·       zázemí pro doprovázející s posezením a možností občerstvení                                   

·       výběr stravy pro pacienty dle jídelníčku

·       nutriční přípravky.

 

Pacienti budou na nové oddělení přijímáni na základě žádosti, podané na primariát oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Jihlava. Pacienta je možné objednat i cestou obvodního lékaře, přes geriatrickou ambulanci jihlavské nemocnice či překladem z ostatních oddělení nemocnice či z jiného zdravotnického zařízení.

                                                      

Zřízení oddělení paliativní péče bylo v září loňského roku jihlavské nemocnici doporučeno Ministerstvem zdravotnictví ČR, a to jednak na základě podané žádosti, jednak na základě úspěšného výběrového řízení na poskytování lůžkové paliativní péče pro Kraj Vysočina.

 

ODN

 

V Jihlavě 18. 5. 2011

 

 
Zodpovídá: Ing. Veronika Pysková
Vytvořeno / změněno: 19.5.2011 / 19.5.2011

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies