Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Nemocnice podporující zdraví

 

 
 

Nemocnice podporující zdraví  - HPH

(Health Promoting  Hospitals)

 

HPH

Světová zdravotnická organizace téměř před dvaceti lety iniciovala projekt podpory zdraví v nemocnicích, následně byla vytvořena Mezinárodní sít nemocnic podporujících zdraví. V současné době tato organizace sdružuje 850 zdravotnických zařízení z celého světa. Naše nemocnice je členem této sítě od roku 2011. Rovněž jsme se zapojili do národní sítě nemocnic podporujících zdraví, kde koordinátorem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. V  národní síti je registrováno a spolupracuje v současné době 11 zdravotnických zařízení. Cílem je integrovat aktivity na podporu zdraví do strategie, plánů a činností zdravotnických zařízení, směřovat osvětu a podporu zdraví nejen na pacienty a jejich příbuzné, ale také na zdravotníky.

 

Mezinárodní projekt Recognition Process

V roce 2012 – 2013 jsme reagovali na výzvu MZ a zapojili jsme se do výzkumného projektu, který se uskutečnil na plicním oddělení. Byli jsme zařazeni do intervenční skupiny, což znamenalo okamžitý sběr dat ve dvou fázích s cílem vyhodnotit, zda proces podpory zdraví a služeb v nemocnicích přispívá ke zlepšení zdraví pacientů a personálu. Na základě získaných dat a provedeného sebehodnocení podle standardů WHO jsme sestavili plán kvality péče a série intervencí, zaměřených na zvýšení podpory zdraví a aktivního přístupu pacientů/klientů naší nemocnice, jejich rodin a také našich zaměstnanců. V prosinci 2013 se uskutečnil externí audit WHO, naplnění kritérií a získání stříbrného certifikátu nás motivovalo pro další rozvoj aktivit zaměřených a plánů na podporu zdraví (foto zde).

 

Proč jsme nemocnicí podporující zdraví?

 

Pro aktivity zaměřené na podporu zdraví existuje řada důvodů. Většina našich přijatých pacientů má jedno či více chronických onemocnění, které vyžadují kromě lékařských zákroků a farmakoterapie také podporu a pomoc vypořádat se se svou nemocí tak, aby byla dosažena co nejvyšší kvalita života. Často potřebují podporu v souvislosti s nutnou změnou životního stylu, či dodržováním léčebného režimu při užívání léků a stravování.

Existují důkazy, že situace, přinášející zkušenost s nemocí a změnou zdravotního stavu, činí pacienty vnímavější k radám a informacím od nás, zdravotníků. Pobyt v nemocnici je nejpříhodnější doba pro intervenci ke změně návyků a úpravy životního stylu, proto je třeba využít tuto situaci a podpořit pacienty ke změně.

Vzhledem k tomu, že nemocnice je současně rizikovým pracovištěm pro zdravotnické pracovníky z hlediska pracovního stresu a odpovědnosti plynoucí z výkonu povolání, mají aktivity zaměřené pro zaměstnance svůj význam v podpoře zdraví,  prevenci civilizačních chorob a syndromu vyhoření.

 

 

Programy na podporu zdraví více informací naleznete zde

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 30.1.2012 / 30.1.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Kvalita poskytované péče > Nemocnice podporující zdraví > Obecné informace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies