Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Novinky

 
 
 
 

Doc. MUDr. Martin Klabusay, PhD. na jihlavské onkologii

Od 13.3.2012 nastupuje na onkologické oddělení NJ doc.MUDr.Martin Klabusay, PhD. Doc.Klabusay má atestaci v oborech vnitřní lékařství II.stupně a klinická onkologie a pracoval dlouhá léta na interní hematoonkologické klinice v Brně-Bohunicích, kde se zabýval problematikou nejen hematologických malignit ale i solidních nádorů dospělých.

Jeho úvazek bude 1 den v týdnu a to každé úterý od 8,00 do 15,30.

Bude primárně pracovat v hematoonkologické ambulanci, kde se bude koncentrovat péče o pacienty s maligními lymfomy ( NHL a MH), plasmocytomem a vybranými chronickými leukémiemi. Tato ambulance bude zajišťovat diagnostiku, stanovení léčebného plánu a provádění léčby některých případů výše uvedených diagnos přímo v KOC Jihlava, ostatním zajistí odpovídající péči v existujících hematoonkologických centrech v ČR. Dále bude provádět poléčené sledování (follow-up) pacientů hematoonkologických či se solidními nádory. Ambulance bude úzce spolupracovat s hematologicko-transfusním oddělením.

Pac. s výše uvedenými dg., kteří jsou v rámci NJ až dosud dispenzarizováni na jiných ambulancích (ONK, HTO) budou postupně převedeni do této ambulance (pokud s tím samozřejmě budou souhlasit).

Doc.Klabusay se zapojí i do běžné onkologické péče na oddělení a bude provádět také konziliární činnost v onkologii solidních nádorů pro NJ i pro ostatní zařízení KOS Vysočina.

Kontakty viz ordinační hodiny.

Prodloužení platnosti "Osvědčení KOC"

Naše komplexní onkologické centrum obhájilo podmínky pro poskytování onkologické péče nejvyššího stupně a získalo osvědčení na další 2 roky. Platnost do 31.12.2013.

Nová nutričně-terapeutická poradna pro ambulantní onkologické pacienty

Od 1. října 2011 funguje v Nemocnici Jihlava nová nutričně-terapeutická poradna pro ambulantní onkologické pacienty. Tito pacienti ji mohou navštívit každé pondělí v čase od 8:00 do 10:00 hod. Je určena našim stávajícím pacientům, kteří se aktivně léčí nebo jsou dispenzarizovaní v naší onkologické ambulanci. Pacienta objedná k vyšetření zdravotní sestra  v onkologické ambulanci.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc na jihlavské onkologii

Od 1.září 2011 pracuje v jihlavské nemocnici známý český onkolog a chirurg prof.MUDr.Jan Žaloudík, CSc. Své zkušenosti a vědomosti uplatní jako odborný poradce Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, bude se osobně účastnit jednání ambulancí a multioborových komisí a také v rámci chirurgie bude vést některé onko-chirurgické zákroky. Vzhledem regionální působnosti onkologického centra chce profesor Žaloudík přispět také k další centralizaci a racionalizaci onkologické léčby v rámci kraje Vysočina. 

Objednávání pacientů do e-ambulance onkologického oddělení

Od 1.9.2011 je možné objednání pacientů onkologického oddělení do následujících ambulancí ve vymezeném čase:

 

Ambulance onkologická - noví pacienti, kteří nejsou registrováni na onkologii Jihlava:

Po 9,00-10,00    St 9,00-10,00

Je nutné vzít ssebou veškerou dokumentaci + případně RTG dokumentaci na CD nosiči.

 

Radioterapeutická ambulance - nenádorové ozařování:

St 13,30-14,30
Je nutné sebou vzít doporučení lékaře /praktický lékař, ortoped, lékař rehabilitace/ a rtg snímek. Léčba ionizujícím zářením není indikována bez předchozí jiné léčby /fyzikální terapie, obstřik.../. Léčbu nelze aplikovat dříve než za 4-6 týdnů od poslední léčby.

Lineární urychlovač 2

IMRT - nejnovější radioterapeutický postup na jihlavské onkologii.

Začátkem roku 2010 byl zprovozněn druhý lineární urychlovač na ozařovnách onkologického odd. Nemocnice Jihlava, který byl pořízen z prostředků EU. Technické parametry tohoto přístroje umožnily zavést do praxe ozařování onkologických pacientů technikou IMRT.
Technika IMRT umožňuje dodat do oblasti nádoru vysokou ozařovací dávku a zároveň více šetřit zdravé onkolní tkáně a orgány. Zvýšením ozařovací dávky zvýšíme i pravděpodobnost úplného zničení zhoubného nádoru.
Technika IMRT je obzvláště vhodná u nádorů, které jsou obklopeny zdravými tkáněmi, a pomocí klasické techniky do nádorového ložiska nelze vpravit dostatečně vysokou dávku.
Používá se nejčastěji pro nádory v oblasti hlavy a krku a nádory prostaty.
Technika IMRT je časově náročnější pro výpočet plánu a pro personál, pro pacienta se nic nemění.
Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Nemocnice Jihlava.
www.nemji.cz .

 

formulář onkologická poradna Jihlavská onkologie komunikuje s veřejností

Na internetových stránkách onkologického oddělení jihlavské nemocnice bylo zprovozněno diskusní fórum „Dotazy pacientů“. Kdokoliv z laické veřejnosti má zájem, může se formou jednoduchého elektronického formuláře zeptat na cokoliv z problematiky zhoubných nádorů.
Na dotazy Vám budou odpovídat zkušení lékaři onkologického oddělení. Nejzajímavější a nejčastěji opakované dotazy a odpovědi budou trvale k dispozici v rubrice „Nejčastější otázky a odpovědi“. Vše je přístupné na
www.nemji.cz na stránkách onkologického oddělení v rubrice „Informace pro pacienty“.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies