Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Novinky

 

 
 

ICOPProjekt I-COP: Edukační a informační síť onkologických center

Dne 26.9.2013 byl prezentován projekt I-COP na našem oddělení p. Ing. Blahou z institutu IBA. Jde o unikátní informace o léčbě onkologických onemocnění, která vznika spojením 2 informačních zdrojů - data z Národního onkologického registru (NOR) a data z Výkazů plátcům zdravotního pojištění (tzv. K-dávky). V kraji Vysočina se zapojila pouze nemocnice v Jihlavě. Díky tomuto projektu budou pracovníci institutu IBA dodávat našemu oddělení zajímavé informace, týkající se léčby pacientů.

Doc. MUDr. Martin Klabusay, PhD. na jihlavské onkologii

Od 13.3.2012 nastupuje na onkologické oddělení NJ doc.MUDr.Martin Klabusay, PhD. Doc.Klabusay má atestaci v oborech vnitřní lékařství II.stupně a klinická onkologie a pracoval dlouhá léta na interní hematoonkologické klinice v Brně-Bohunicích, kde se zabýval problematikou nejen hematologických malignit ale i solidních nádorů dospělých.

Jeho úvazek bude 1 den v týdnu a to každé úterý od 8,00 do 15,30.

Bude primárně pracovat v hematoonkologické ambulanci, kde se bude koncentrovat péče o pacienty s maligními lymfomy (NHL a MH), plasmocytomem a vybranými chronickými leukémiemi. Tato ambulance bude zajišťovat diagnostiku, stanovení léčebného plánu a provádění léčby některých případů výše uvedených diagnos přímo v KOC Jihlava, ostatním zajistí odpovídající péči v existujících hematoonkologických centrech v ČR. Dále bude provádět poléčené sledování (follow-up) pacientů hematoonkologických či se solidními nádory. Ambulance bude úzce spolupracovat s hematologicko-transfusním oddělením.

Pac. s výše uvedenými dg., kteří jsou v rámci NJ až dosud dispenzarizováni na jiných ambulancích (ONK, HTO) budou postupně převedeni do této ambulance (pokud s tím samozřejmě budou souhlasit).

Doc.Klabusay se zapojí i do běžné onkologické péče na oddělení a bude provádět také konziliární činnost v onkologii solidních nádorů pro NJ i pro ostatní zařízení KOS Vysočina.

Kontakty viz ordinační hodiny.

Prodloužení platnosti "Osvědčení KOC"

Naše komplexní onkologické centrum obhájilo podmínky pro poskytování onkologické péče nejvyššího stupně a získalo osvědčení na další 2 roky. Platnost do 31.12.2013.

Nová nutričně-terapeutická poradna pro ambulantní onkologické pacienty

Od 1. října 2011 funguje v Nemocnici Jihlava nová nutričně-terapeutická poradna pro ambulantní onkologické pacienty. Tito pacienti ji mohou navštívit každé pondělí v čase od 8:00 do 10:00 hod. Je určena našim stávajícím pacientům, kteří se aktivně léčí nebo jsou dispenzarizovaní v naší onkologické ambulanci. Pacienta objedná k vyšetření zdravotní sestra  v onkologické ambulanci.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc na jihlavské onkologii

Od 1.září 2011 pracuje v jihlavské nemocnici známý český onkolog a chirurg prof.MUDr.Jan Žaloudík, CSc. Své zkušenosti a vědomosti uplatní jako odborný poradce Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, bude se osobně účastnit jednání ambulancí a multioborových komisí a také v rámci chirurgie bude vést některé onko-chirurgické zákroky. Vzhledem regionální působnosti onkologického centra chce profesor Žaloudík přispět také k další centralizaci a racionalizaci onkologické léčby v rámci kraje Vysočina. 

Objednávání pacientů do e-ambulance onkologického oddělení

Od 1.9.2011 je možné objednání pacientů onkologického oddělení do následujících ambulancí ve vymezeném čase:

 

Ambulance onkologická - noví pacienti, kteří nejsou registrováni na onkologii Jihlava:

Po 9,00-10,00    St 9,00-10,00

Je nutné vzít ssebou veškerou dokumentaci + případně RTG dokumentaci na CD nosiči.

 

Radioterapeutická ambulance - nenádorové ozařování:

St 13,30-14,30
Je nutné sebou vzít doporučení lékaře /praktický lékař, ortoped, lékař rehabilitace/ a rtg snímek. Léčba ionizujícím zářením není indikována bez předchozí jiné léčby /fyzikální terapie, obstřik.../. Léčbu nelze aplikovat dříve než za 4-6 týdnů od poslední léčby.

Lineární urychlovač 2IMRT - nejnovější radioterapeutický postup na jihlavské onkologii.

Začátkem roku 2010 byl zprovozněn druhý lineární urychlovač na ozařovnách onkologického odd. Nemocnice Jihlava, který byl pořízen z prostředků EU. Technické parametry tohoto přístroje umožnily zavést do praxe ozařování onkologických pacientů technikou IMRT.
Technika IMRT umožňuje dodat do oblasti nádoru vysokou ozařovací dávku a zároveň více šetřit zdravé onkolní tkáně a orgány. Zvýšením ozařovací dávky zvýšíme i pravděpodobnost úplného zničení zhoubného nádoru.
Technika IMRT je obzvláště vhodná u nádorů, které jsou obklopeny zdravými tkáněmi, a pomocí klasické techniky do nádorového ložiska nelze vpravit dostatečně vysokou dávku.
Používá se nejčastěji pro nádory v oblasti hlavy a krku a nádory prostaty.
Technika IMRT je časově náročnější pro výpočet plánu a pro personál, pro pacienta se nic nemění.
Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Nemocnice Jihlava.
www.nemji.cz.

 

formulář onkologická poradnaJihlavská onkologie komunikuje s veřejností

Na internetových stránkách onkologického oddělení jihlavské nemocnice bylo zprovozněno diskusní fórum „Dotazy pacientů“. Kdokoliv z laické veřejnosti má zájem, může se formou jednoduchého elektronického formuláře zeptat na cokoliv z problematiky zhoubných nádorů.
Na dotazy Vám budou odpovídat zkušení lékaři onkologického oddělení. Nejzajímavější a nejčastěji opakované dotazy a odpovědi budou trvale k dispozici v rubrice „Nejčastější otázky a odpovědi“. Vše je přístupné na
www.nemji.cz na stránkách onkologického oddělení v rubrice „Informace pro pacienty“.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 23.2.2011 / 23.2.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Evropské fondy > Komplexní onkologické centrum > Novinky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies