Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Nová digitální telefonní ústředna

Změna z analogové na digitální telefonní ústřednu
 

 
 

Název projektu:                         Telekomunikační a informační služby Nemocnice Jihlava
Čas projektu: září - prosinec 2004
Na projektu se podíleli: GTS Novera / ALCASERV spol. sro

Změna z analogové na digitální telefonní ústřednu

Fotografie současného stavu:

Nová digitální ústředna Nová digitální ústředna Nová digitální ústředna Nová digitální ústředna Nová digitální ústředna Nová digitální ústředna Nová digitální ústředna Nové pracoviště spojovatelek


       Původní analogovou ústřednu nemocnice pořídila v roce 1994, kdy bylo nutné řešit .... Tato ústředna se funkčně udržela až do roku 2004, kdy již bylo naprosto nezbytné započít práce na možné výměně za novou digitální ústřednu. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo hned několik.1. Ekonomické důvody :
 • el. energie – nové zařízení bude mít příkon v rozsahu 0,6 - 1W /pobočku tzn. 500-800 W bez nutnosti klimatizovaných prostor
 • úspora v oblasti servisu zařízení – servis vlastního zařízení bude značně minimalizován, jedná se o špičkové bezúdržbové elektronické zařízení, uživatelské konfigurační změny může provádět zaškolený pracovník výpočetního střediska nemocnice
 • úspora v oblasti nájmu a servisu koncových zařízení, sekretářských souprav atd.
 • budou zrušeny paušální poplatky za připojení do veřejné sítě, přechodem na ISDN30 napojení (stávající analogové zařízení tento typ napojení neumožňuje) na operátora budou realizovány platby pouze za uskutečněná spojení bez paušálních zřizovacích či jiných poplatků
 • úspora prostor – veškeré prostory, kde je umístěno stávající zařízení (včetně speciální místnosti pro uložení stávajících baterií; nové zařízení bude používat bezúdržbové plynotěsné baterie umístěné přímo u zařízení) mohou být použity k jiným účelům, nové zařízení bude umístěno do existující místnosti kabelových rozvodů v suterénu nemocnice tzn. nevzniká žádný nárok na nové prostory


2. Provozně organizační důvody :

 • nové zařízení poskytne celou škálu funkcí, které zjednodušší a zefektiní hlasové komunikace v nemocničním zařízení (hlavně v oblasti dostupnosti volaných osob), pomocí programového vybavení je možnost provést nastavení zařízení tak aby nedocházelo k nevyřízení telefonického hovoru (možnost vytváření hovorových skupin, přesměrování hovorů na pevné i mobilní telefony, hlasová pošta ve spojení s e-mailem, použití aplikací kontaktního centra atd.)
 • zvýšení dostupnosti nemocničnho zařízení pro pacienty (nejmodernější ISDN30 napojení zvýší prostupnost a rychlost spojení na maximální míru)
 • možnost aplikace tarifikačních a speciálních nemocničních SW, které umožní jednak třídění služebních a privátních hovorů pro zaměstnance a dále efektivní vyučtování hovorů hospitalizovaným osobám
 • využití centrálního telefonního seznamu uloženého v tel. ústředně pro veškerá interní i externí volání – značné urychlení vyřízení tel. hovorů
 • možnost využití nejmodernějších ISDN aplikací nejen v hlasovém provozu (identifikace volajícího – velmi vhodné k zamezení např. poplašných volání, dále i dostupnost seznamu nevyřízených hovorů atd.), ale i v oblasti přenosu dat a obrazu (možnost rychlých datových přenosů, videokonferenčních hovorů atd.)
 • zamezení zneužití telefonů nepovolanými osobami (možnost jasné kategorizace z hlediska dostupnosti všech funkcí systému, uzamykání telefonů po ukončení pracovní doby atd.)
 • automatický výběr nejoptimálnější (nejlevnější) trasy spojení do veřejné sítě (výběr operátorů pevných i mobilních) z hlediska další úspory nákladů

       Nejenom z výše uvedených důvodů se začalo pracovat na projektu, který by většinu našich "telekomunikačních problémů" řešil. Bylo však před námi několik zásadních a někdy těžkých rozhodnutí. Mezi ty nejhlavnější patřilo např. to, že stávající analogová ústředna zabírala svou rozlohou desítky metrů čtverečních (rozebrání / likvidace); bylo třeba najít nové pracovní prostory pro spojovatelky (některým nabídnout jinou práci); naplánovat několikahodinový výpadek celé telekomunikační sítě; obejít přes noc celou nemocnici a všude přemontovat tel. zásuvky + vyměnit koncové tel. aparáty. To vše se nakonec uskutečnilo a vše dopadlo bez problémů.


Stručný popis původního projektu:

Fotografie z původních prostor staré analogové telefonní ústředny Tesla UK11:

Telefonní ústředna UK 111 Telefonní ústředna UK 111 Telefonní ústředna UK 111 Telefonní ústředna UK 111 Telefonní ústředna UK 111 Telefonní ústředna UK 111 Telefonní ústředna UK 111 Pracovište spojovatelekCíl projektu:

       Cílem projektu je zajistit kvalitní a moderní služby v oblasti telekomunikačních a informačních technologií.


Cílová skupina:

       Projekt je určen pro všechny zaměstnance Nemocnice Jihlava vzhledem k části projektu týkající se telekomunikací a informačních technologií. Dále je určen pro zaměstnance ředitelství vzhledem k souvisejícímu stěhování.


Popis výchozího stavu v oblasti působnosti projektu:

       Telekomunikace – v současné době je v Nemocnici Jihlava telekomunikační provoz zajištěn analogovou ústřednou UK11, která je dimenzována na 800 tel. poboček. Z toho je do uvedené ústředny napojeno cca 100 poboček do sousedního Domu zdraví. Analogová ústředna UK11 je ve velmi špatném technickém stavu. Dochází k výpadkům hovorů, k těžkostem při pokusu o volání mimo vnitřní síť atd. Tel. ústředna UK11 má příliš velký odběr energie a velké úsilí se musí stále vynakládat na udržení ústředny v chodu. Na TU v současné době pracují 4 spojovatelky, které zajišťují provoz ve dvou směnách.


Stručný popis projektu:

       Telekomunikace – v souvislosti s rušením datových služeb navrhujeme přistoupit na dohodu o změně v poskytování telekomunikačních služeb. Tento dodatek smlouvy obsahuje zrušení datových služeb a dále dodání koncového zařízení, čímž je nová digitální telefonní ústředna „euroISDN pobočkový telefonní systém Alcatel 4400“. Dále dojde k výměně veškerých telefonních aparátů v celé organizaci za nové analogové aparáty Alcatel 2410. Současné tel. aparáty budou vráceny firmě Český Telecom. Umístění nové ústředny bylo zvoleno do prostor současné akumulátorovny v prostorách oddělení mikrobiologie vedle kabelovny telefonních a datových rozvodů. Kabely přes místnost akumulátorovny procházejí, takže s umístěním ústředny v těchto prostorách by neměl být problém. V souvislosti s touto změnou dále navrhujeme zrušení telefonní ústředny na staré nemocnici UE210, kde je v provozu z důvodu šesti klapek. V případě nové digitální TU by došlo k personální změně a to takové, že by spojovatelky pracovaly v jedné směně od 7:00 do 15:30 hodin a to v počtu 2. Došlo by tedy k mzdovým úsporám. V mimo pracovní dobu by by provoz zajišťován na informačním centru.

 
Zodpovídá: Mgr. David Zažímal
Vytvořeno / změněno: 11.6.2008 / 11.6.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze