Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Návštěvy v jihlavské nemocnici

Před návštěvou svého blízkého se prosím vždy telefonicky informujte na daném oddělení. Při vstupu do nemocnice musíte projít triáží. Tu můžete udělat jednoduše z domova přes webové stránky Nemocnice Jihlava. Nejčastěji jsou návštěvy umožněny pacientům, kteří jsou hospitalizováni déle než 5 dní. Návštěva je možná po dobu 30 minut. Prosíme, navštěvujte své blízké jednotlivě. Nezapomeňte si čistou ústenku, případně další ochranné pomůcky dle oddělení. U vstupu do nemocnice si vydezinfikujte ruce. Návštěvy jsou možné ve středy a neděle 14.-16. hodin, pokud dané oddělení neurčí jinak. Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat pravidla a chráníte tak své blízké v nemocnici, sebe i náš personál.
 

 
 

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

- návštěvy se telefonicky ohlásí, respektive se objednají na tel 567 157 674

OČNÍ ODDĚLENÍ

- mimo dané dny je možná návštěva individuálně po telefonické domluvě na tel. 567 157 850

KOŽNÍ ODDĚLENÍ

-ve výjimečných případech možno návštěvu povolit i v jiný den po předchozí telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem – tel. číslo 567 157 214

-telefonická domluva je možná ve všední dny v čase od 7:00 do 15:00 hodin

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

-návštěvy na JIP – individuálně, po předchozím projednání a schválení ošetřujícího lékaře nebo staniční sestry JIP – tel. 567 157 654 a 567 157 653

-návštěvy na lůžkovém oddělení A a B – pouze u pacientů s délkou hospitalizace, přesahující 5 dní – kterýkoli den v týdnu, ale pouze po schválení ošetřujícím lékařem pacienta nebo staniční sestrou.

-schválení návštěvy je možno dojednat v pracovní dny od 9:00 do 15:00 na telefonních číslech 567 157 664, 567 157 747 (oddělení A) a 567 157 264, 567 157 757 (oddělení B)

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

-návštěva mimo uvedené doby je možná po domluvě s ošetřujícím lékařem

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

 

Standardní oddělení:

-u závažných stavů každý den 14. – 16. hod. - výjimečně a výhradně po domluvě s lékařem, který má právo návštěvu zakázat

JIP:

-nárok na návštěvu mají po domluvě s lékařem pacienti hospitalizovaní nad 5 dnů kterýkoli den 14. – 16. hod.

-nárok na návštěvu mají po domluvě s lékařem pacienti v kritickém stavu kterýkoli den 14. – 16. hod., u terminálního stavu po domluvě kdykoli

OTO

-návštěvy mimo středu a neděli po individuální domluvě s lékařem oddělení, konzultační telefonické hodiny 8:00-14:00

-JIP po individuální domluvě s lékařem na základě stavu pacienta

KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

-každodenní režim návštěv dle platných doporučení. Kontaktními osobami jsou staniční sestry a ošetřující lékař. Oddělení A: staniční setra  567 157 436, lékaři klapka 434. Oddělení B: staniční setra 567 157 565, lékaři klapka 175. JIP klapka 740.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

-preferujeme návštěvy po domluvě s ošetřujícím lékařem během celého týdne. Domluva na telefonním čísle 567 157 210 – oddělení nad 6 let a telefon 567 157 715 – oddělení děti do 6ti let.

-návštěvní hodiny 14-16h.

-na JIP a JIP nedonošených je možná na návštěvu pouze otec po individuální domluvě.

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

-návštěvy každý den mezi 14-16 hodinou, nejlépe po předchozí telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem.

Telefon:

 INF 1. patro: 567 157 304 nebo 567 157 229

INF 2. patro: 567 157 774 nebo 567 157 365

INF JIP: 567 157 539

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

-ve výjimečných případech návštěv mimo stanovené dny je vždy možná dohoda s ošetřujícím lékařem pacienta.

GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

-Pacientkám, které si přejí mít návštěvu během své hospitalizace na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Jihlava ji rádi umožníme. Vzhledem k velkému zatížení personálu při organizování návštěv a dalším povinnostem po jejich odchodu a vzhledem k epidemiologickým opatřením jsme nuceni systém návštěv omezit následujícím způsobem. Věříme, že tato opatření umožní po dlouhé době návštěvy u našich hospitalizovaných pacientek a zároveň zajistí, aby nebyla omezena péče o pacientky samotné a ohroženo zdraví ostatních pacientek a personálu oddělení. 

 

4. patro Gynekologické lůžkové oddělení (operantky i ostatní pacientky včetně těhotných)

- návštěvy 5. den po příjmu k hospitalizaci, zatím jen ve středu a v neděli v určených hodinách: 14-16 hodin

- 1 pacient pouze 1 navštěvující osoba, nutný negativní výsledek triáže, ochranné pomůcky, dezinfekce, délka návštěvy max. 30 min

- při větším počtu pacientek na pokoji preferujeme domluvu mezi samotnými pacientkami, možnost pouze 1 návštěvy na pokoji, pak nutná dezinfekce personálem

- zdravotník (lékař nebo jím pověřená zdravotní sestra) má právo návštěvy odmítnout dle stavu samotného pacienta nebo ostatních pacientů v pokoji nebo na oddělení

- na návštěvy se neobjednává, telefonicky je nadále možné sdělovat informace o pacientovi dle dříve stanovených pravidel (souhlas pacienta, PIN) na telefonním čísle 567 157 690 

6. patro Oddělení rizikové gravidity a šestinedělí 

- těhotné pacientky: návštěvy 5. den po příjmu k hospitalizaci, zatím jen ve středu a v neděli v určených hodinách: 14-16 hodin

- pacientky po porodu: návštěva 72 hodin po porodu, pouze otec dítěte, zatím jen ve středu a v neděli v určených hodinách: 14-16h

- 1 pacient pouze 1 navštěvující osoba, nutný negativní výsledek triáže, ochranné pomůcky, dezinfekce, délka návštěvy max. 30 min

- při větším počtu pacientek na pokoji preferujeme domluvu mezi samotnými pacientkami, možnost pouze 1 návštěvy na pokoji, pak nutná dezinfekce personálem

- zdravotník (lékař nebo jím pověřená zdravotní sestra) má právo návštěvy odmítnout dle stavu samotného pacienta nebo ostatních pacientů v pokoji nebo na oddělení

- na návštěvy se neobjednává, telefonicky je nadále možné sdělovat informace o pacientovi dle dříve stanovených pravidel (souhlas pacienta, PIN) na telefonním číle 567 157 390

 

PLICNÍ ODDĚLENÍ

-výjimky, než je obecně daný čas návštěv, pouze po domluvě, a to většinou u závažně a terminálně nemocných pacientů. Kontaktní telefon na lékaře 567 157 857.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

-domluva návštěvy s ošetřujícím lékařem na následujících telefonních linkách: interna C - 567 157 437, interna D - 567 157 404, interna JIP - 567 157 174 (preferujeme telefonickou domluvu v době mezi 13-14 hodinou).

GERIATRIE

-při zhoršení stavu je možnost domluvit mimořádnou návštěvu s ošetřujícím lékařem

-telefonní kontakt: 567157256

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Zachrlová
Vytvořeno / změněno: 30.5.2020 / 30.5.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies