Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Naše nemocnice má jako jediná v Kraji Vysočina Vědeckou radu

Vědecká rada Nemocnice Jihlava je poradním orgánem ředitele Nemocnice Jihlava v oblasti vědecko-výzkumné a výchovné činnosti, která se jakýmkoliv způsobem dotýká aktivit nemocnice. Posláním je rozvíjet a podporovat tyto činnosti vedoucí ke zlepšení kvality zdravotní péče poskytované v nemocnici a k prezentaci vědecko-výzkumných a vzdělávacích aktivit odborné i laické veřejnosti.
 

 
 

Úkolem Vědecké rady je mimo jiné řízení a organizace vědecko-výzkumné a výchovné činnosti se zaměřením na rozvoj vědecké, výzkumné a vývojové práce a pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v Nemocnici Jihlava.  Vypracovává stanoviska k návrhům vědeckého výzkumu, který má být v nemocnici realizován a provádí závěrečné hodnocení. Vyjadřuje se k návrhům na zařazení pracovníků do vědecké výchovy a sleduje a eviduje vědecko-výzkumnou činnost (grantem podporované projekty, publikace, přednášky a jiné aktivity) pracovníků.  Vyjadřuje ke koncepci rozvoje jednotlivých oborů, pokud je ředitelem požádána.

Vědecká rada je tvořena předsedou, místopředsedou, tajemníkem a členy. Členové jsou především zaměstnanci Nemocnice Jihlava, kteří se průběžně věnují vědecko-výzkumné činnosti, kterou prezentují přednáškovou a publikační činností, dále přednostové oddělení NJ a externí vědečtí pracovníci, kteří nepracují v NJ, nicméně mají zájem se podílet na vědeckovýzkumných aktivitách nemocnice. Předsedou je prim. MUDr. Ondřej Škoda, místopředsedou prof. MUDr. Aleš Roztočil, tajemníkem MUDr. Zuzana Nevoralová. Externími pracovníky jsou pro zajímavost bývalý rektor VŠPJ prof. MUDr. Václav Báča PhD. a PhDr Vlasta Dvořáková PhD.

Vědecká rada se schází čtyřikrát ročně.

Vědecká rada navrhuje adepty na ceny za vědeckou a publikační činnost. Tato soutěž je interní soutěží Nemocnice Jihlava o nejlepší vědeckou či odbornou práci. Základním cílem této soutěže je cílená podpora tvůrčích a publikačních aktivit pracovníků Nemocnice Jihlava. Cenu uděluje ředitel Nemocnice Jihlava každoročně autorům nejlepšího tvůrčího výstupu publikovaného pracovníky Nemocnice Jihlava v následujících kategoriích: 

1. odborná kniha či kapitola v odborné knize

2. odborná či vědecká stať

3. příspěvek na odborné či vědecké konferenci

4. přednáška nebo publikace pro mladého autora do 35 let.

Za rok 2021 obdrželi ceny tito lékaři: 

1. MUDr. Ondřej Škoda

2. MUDr. Ondřej Škoda, MUDr. Petra Herboltová, MUDr. Radek Ampapa

3. MUDr. Zuzana Nevoralová, MUDr. Zuzana Šoukalová

4. MUDr. Leoš Chrudimský, MUDr. Nicole Polcarová 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Zachrlová
Vytvořeno / změněno: 25.1.2023 / 25.1.2023

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Tiskové centrum

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies