Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava

Projekt v rámci 5. Výzvy IROP
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
 

 
 
Cílem projektu bylo zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti péče o onkologicky nemocné pacienty v regionu Vysočina, která je poskytována v Komplexním onkologickém centru Nemocnice Jihlava  potažmo v rámci Onkogynekologického centra .V rámci projektu byla vybavena pracoviště operačních sálů, ultrazvukové diagnostiky, oddělení zobrazovacích metod, což bude mít výrazný efekt na zlepšení diagnostiky, léčby a dispenzarizaci onkologických pacientů s dopadem i na prevenci onkologických onemocnění. Projekt  řeší dovybavení nebo obnovu přístrojového vybavení pracovišť pracovišť, které se podílí na zajištění onkogynekologické péče v rámci onkogynekologického a komplexního onkologického centra od diagnostiky nádorů, přes léčbu nádorových onemocnění jak operační, tak pomocí dalších technik (radioterapie, chemoterapie, hormonoterapie  s následnou dispenzarizací (pravidelné kontroly včetně laboratorních vyšetření a zobrazovacích metod) těchto pacientek. U geneticky podmíněných nádorů dispenzarizace a cílená prevence i rodin těchto pacientek. V přípravné fázi tohoto projektu byly mapovány potřeby jednotlivých pracovišť, které se podílejí na této vysoce specializované péči. Byly zjišťovány stávající podmínky fungování těchto pracovišť a dále bylo vyhodnocováno jejich zapojení do péče o pacientky s nádorovým onemocněním jednak z pohledu rozvojových plánů Kraje Vysočina, tak Nemocnice Jihlava  jako garanta této odborné. Nastavené parametry byly vyhodnocovány z hlediska současných i odhadovaných standardů péče o onkologicky nemocné pacientky.  Jako oddělení s největší potřebou rozvoje a s vysokým dopadem na efektivitu bylo v rámci Nemocnice Jihlava a Komplexního onkologického centra vytipovány následující podjednotky: gynekologické oddělení, ultrazvukové pracoviště, operační sály, oddělení zobrazovacích metod a onkologické oddělení. V aktivitách projektu tak došlo k modernizaci a obnově těchto podjednotek, modernizaci diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž fyzické i morální opotřebení neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče a jejichž pořízení povede k zajištění diagnostiky, léčby a záchytu onkologických onemocnění a řešení i jejich komplikací. Realizace projektu tak výrazně přispívá k vyrovnání rozdílů v poskytování zdravotních služeb pro ženy s nádorovým onemocněním mezi jednotlivými centry a současně k zajištění efektivní spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními různé medicínské úrovně.

PŘEHLED POŘÍZENÉHO VYBAVENÍ


DIAGNOSTICKÝ KOMPLEMENTAMBULANCE A KOMPLEMENT
Ultrazvukový přístroj (HIGH-END s 3D/4D technologií)Gynekologické vyšetřovací křeslo
Magnetická rezonance 1,5T + vybaveníMyčka chirurgických nástrojů (CS)

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ
Instrumentárium pro vaginální operativu
Instrumentárium pro hysteroskopickou operativu
Stůl operační mobilní, elektricky polohovatelný
Laparoskopická věž HIGH-END tyou (FULL HD kamera)
Operační lampa s LED technologií a dvěmi rameny
Technologie k detekci sentinelových uzlin 

Logo
 
Zodpovídá: Ing. Alexander Filip
Vytvořeno / změněno: 3.11.2020 / 3.11.2020 | Zveřejnit od: 4.11.2020

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dotace z EU
 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Evropské fondy > Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies