Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Logopedická ambulance

 

 
 

Ordinační hodiny logopedické ambulance:

 

Pondělí 6:30 - 11:00    12:30 - 17:00       Mgr. Trčková
Úterý 6:30 - 11:00    12:30 - 17:00       Mgr. Trčková
Středa 6:30 - 11:00    12:30 - 18:00       Mgr. Trčková
Čtvrtek 6:30 - 11:00    12:30 - 14:30       Mgr. Silvestrová odpoledne
Pátek 6:30 - 11:00    12:30 - 14:30       Mgr. Silvestrová odpoledne
denně                                                                     11:00 - 12:00                                  konsilia na lůžkových odděleních

 

V ambulanci klinické logopedie je prováděna rehabilitace poruch řeči u klientů všech věkových kategorií, ale zejména u dětí s těžkou poruchou řeči, při koktavosti a brebtavosti.  Při vážných poruchách řeči u dětí spolupracuje logoped s foniatrem Nemocnice Jihlava MUDr. Horákovou. Dále se v rámci Iktového centra Nemocnice Jihlava zaměřuje na rehabilitaci řeči u pacientů s CMP a řeší i problematiku a rehabilitaci u osob s poruchou polykání.

.

Vše je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Výjimkou je logopedické vyšetření požadované při přijetí na střední pedagogické školy či pedagogické fakulty VŠ, které zdravotní pojišťovny nehradí.

Konkrétní oblasti péče:

  • opožděný vývoj řeči prostý při nepodnětném výchovném prostředí, při nízkém vrozeném nadání pro řeč, při vadách sluchu, při anomáliích mluvidel, při snížených rozumových schopnostech, při narušení mozkové činnosti, při vývojové dysartrii či vývojové dysfázii
  • rozštěp rtu a patra
  • zkrácená podjazyková uzdička
  • vada skusu
  • vadná výslovnost hlásek: dyslálie
  • porucha zvuku řeči: huhňavost
  • porucha plynulosti řeči: koktavost,brebtavost
  • neuróza řeči: nemluvnost
  • ztráta řeči již vyvinuté: afázie, anartrie
 
Zodpovídá: MUDr. Jan Čermák
Vytvořeno / změněno: 23.9.2009 / 23.9.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies