Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Kritéria vhodného dárce a cestování

 

 
 

Nezapomínejte, že krev darujete proto, abyste pomohli nemocnému a oslabenému člověku. Před každým odběrem potvrdíte svým podpisem v „Dotazníku dárce krve“, že sám sebe nepovažujete za osobu rizikovou. Většina lidí splňuje potřebné podmínky pro darování, proto vás na našem oddělení velmi rádi uvítáme – ať už jako nového či pravidelného dárce krve.

Dárcem se může stát zdravý člověk splňující tyto podmínky:

·         věk 18-65 let (lze darovat do 66. narozenin)

·   prvodárcem se člověk může stát pouze do 60 let (do 61. narozenin)

·         váha minimálně 50 kg

·         není alkoholik ani neužívá drogy, neléčil se pro toxikomanii nebo alkoholismus

·         nepatří do tzv. skupiny osob s rizikovým chováním (užívání drog, pohlavní život s drog. závislým, promiskuitní způsob života, zvláště se zahraničními partnery apod.)

·         není HIV pozitivní, není v úzkém kontaktu s HIV pozitivní osobou

·         není sledován v souvislosti s pohlavní chorobou

·         neměl infekční žloutenku B, C nebo jiné závažné onemocnění jater

·         nemá a v pokrevním příbuzenstvu nebyla zjištěna Creutzfeld-Jakobova choroba

·         neměl tuberkulózu, syfilis, malárii či jinou tropickou nemoc

·         neměl tyfus a paratyfus

·         neměl tularemii, brucelózu

·         netrpí onemocněním nervového systému - epilepsií či roztroušenou sklerózou

·         netrpí psychiatrickým onemocněním

·         nemá revmatické onemocnění

·         nemá vážné kožní onemocnění

·         není těžký alergik s celoročními obtížemi

·         nemá vážné chronické onemocnění plic, srdce a cév, ledvin, zažívacího traktu

·         nemá chronickou chorobu krve

·         není diabetik léčený inzulinem nebo léky

·         není léčen lidským růstovým hormonem nebo jiným přípravkem s lidské hypofýzy

·         neměl žádnou transplantaci orgánů včetně rohovky

·         nežil v letech 1980 - 1996 více jak 12 měsíců v Anglii či Francii

Všechna onemocnění prodělaná během života je nutno uvést před odběrem krve – viz Dotazník pro dárce. Další formality a vyšetření provedeme na transfúzním oddělení bezprostředně před odběrem krve. Darování krve může být uskutečněno pouze v případě vyhovujících výsledků těchto vyšetření.

O vhodnosti k dárcovství rozhodne na podkladě Vámi sdělených skutečností lékař transfuzního oddělení.


Nejčastější důvody vedoucí k dočasnému vyloučení z dárcovství krve:

Tyto údaje jsou pouze informační! Podmínky se mohou měnit podle aktuálních doporučení nadřízených orgánů a odborných společností.

Případné nejasnosti můžete konzultovat na telefonu 800 100 876 nebo mailu darci@nemji.cz


Pokud po darování krve onemocníte musíte nám dát vědět ideálně vyplněním Dotazníku samovyloučení (nebo i telefonicky). Další informace včetně samotného dotazníku naleznete na tomto odkaze.


 

alergie, senná rýma

 

Krev lze darovat pouze v období bez příznaků alergie. Lidem, kteří mají celoroční projevy alergie, dárcovství nedoporučujeme.

 

akutní infekce nebo horečka nad 38°C

 

vyloučení ještě minimálně 14 dní po ukončení léčby a odznění příznaků

 

 

kontakt s infekční osobou (člen rodiny)

 

blok 14 - 21 dní po uzdravení

 

 

užívání antibiotik

 

1 měsíc po využívání

 

 

mononukleóza

 

1 rok po uzdravení

 

přisátí klíštěte

 

nejdříve za 4 týdny, pokud nejsou příznaky onemocnění a nebyla prokázána borelióza nebo klíšťová encefalitida

 

 

klíšťová encefalitida

 

1 rok po klinickém uzdravení

 

borelióza

 

kožní forma - 6 měsíců po dobrání antibiotik

 

 

neurologická forma - 2 roky na základě laboratorních výsledků, při chronické infekci trvalé vyloučení

 

po návratu ze zemí v Evropě

 

dle aktuální situace (viz tabulka níže Cestování po Evropě)

 

 

 

po návratu ze zemí mimo Evropu

Seznam všech zemí světa a délku odkladu naleznete zde.

 

28 dní  

 

6 měsíců – pokud se jedná o zemi s rizikem nákazy malárie

 

12 měsíců při preventivním užívání antimalarik

 

 

po stomatologickém ošetření

 

za 1 týden, pokud nejsou potíže

 

extrakce zubu

 

za týden, v případě šití rány za týden po vyjmutí stehů

 

malé chirurgické výkony (šití rány)

 

vyloučení 7 dní po zhojení (po vyjmutí stehů)

 

operace, chirurgické výkony většího rozsahu.

 

vyloučení na 4 měsíce

 

sádrová fixace 

 

14 dní až 3 měsíce po odstranění (podle povahy zranění)

 

tetování, akupunktura, piersing, propíchnutí uší

 

vyloučení na 4 měsíce

 

endoskopické vyšetření

 

vyloučení na 4 měsíce

 

léčená hypertense (vysoký krevní tlak) užívání léků na vysoký krevní tlak

 

pokud je TK v normě a léky neobsahují více jak 3 účinné látky, není kontraindikací pro darování krve

 

 

hormonální antikoncepce

 

není na závadu při darování krve

 

těhotenství, laktace

 

ženy nesmí darovat krev během těhotenství a laktace (6 měsíců po porodu a 1 měsíc po ukončení laktace)

 

 

potrat, přerušení těhotenství

 

6 měsíců po potratu nebo přerušení těhotenství

 

menstruace

 

nelze darovat krev v průběhu menstruace, lze darovat po 7 dnech od ukončení menstruace

 

imunizace anti-D

 

6 měsíců

 

 

příjem transfuze

 

4 měsíce

 

očkování tetanus, chřipka, meningokok klíštová encefalitida, vzteklina, chřipka

 

Po 48 hodinách je-li dárce bez komplikací a očkování nebylo provedeno po vystavení nákaze.

 

 

Vyloučení na 1 rok, je-li očkování provedeno po vystavení nákaze.

 

očkování proti TBC, břišní tyfus, příušnice, spalničky

 

vyloučení na 4 týdny po aplikaci

 

očkovací látky proti hepatitidě A 

 

Po 48 hodinách je-li dárce bez komplikací a očkování nebylo provedeno po vystavení nákaze.

 

očkovací látky proti hepatitidě B

 

1měsícočkování proti Covid-19
(po každé dávce)mRNA vakcína (Pfizer/BioNTech, Moderna) odklad 7 dnů, 
pokud se nevyskytnou další obtíže, jinak 14 dnů po odeznění příznaků

Proteinové vakcíny (Novavax, Sanofi) 
odklad 7 dnů, pokud se nevyskytnou další obtíže, jinak 14 dnů po odeznění příznaků

Vektorové vakcíny (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) odklad na 28 dní


 

neštovice

 

očkování - 8 týdnů blokace

 

 

při kontaktu s nemocným - 14 dní blokace

 

lupénka

  

Záleží na rozsahu a místě poškození. Rozsáhlé postižení (zejména vyžaduje-li celkovou léčbu) a postižení v místě vpichu jsou na závadu. Trvale znemožňují dárcovství některé léky, které obsahují psoraleny.

 

cukrovka

 

Ano, pokud je hodnota cukru v normě, při kompenzaci dietou.

 

 

Při léčbě cukrovky léky nebo inzulinem není možné krev darovat.

 

celiakie

 

Trvalé vyloučení

 

 

antidepresiva

 

6 měsíců po ukončení léčby

 

opar

 

vyloučení na 14 dní po úplném zahojení (pásový opar blok 1 měsíc po ukončení léčby)

 

práce v rizikovém (infekčním) prostředí

 

Práce na infekčním a plicním odd. – nelze darovat

Ostatní pracoviště individuálně s ohledem na aktuální výskyt infekčního onemocnění

 

opakované kolapsy při odběru.

 

Trvalé vyloučeníCestování po Evropě

Aktuálně je cestování po Evropě bez omezení.

Níže je seznam zemí a oblastí s dobou, po kterou po návratu nelze darovat krev.


ZeměOblastiDočasné vyřazeníPlatnost od

    


 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 10.5.2012 / 10.5.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Oddělení zobrazovacích metod > Spektrum péče > Skiaskopie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies