Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Kooperující onkologická skupina Kraje Vysočina

 

logo KOS
Vítejte na stránkách Kooperující onkologické skupiny Kraje Vysočina

Smyslem činnosti kooperující onkologické skupiny (KOS) je vytvořit síť zdravotnických zařízení, starajících se o nemocné s nádorovými onemocněními. Tato zařízení se rozhodla přijmout společná pravidla a postupy léčby onkologicky nemocných, která sdílejí, vyhodnocují a upravují dle nejnovějších vědeckých poznatků. Podléhají jednotnému odbornému vedení zastoupenému odbornými pracovními skupinami. Ty sledují a vyhodnocují postupy a porovnávají výsledky léčby, sdílejí odborné i technické prostředky, zkušenosti. Cílem spolupráce je zajistit nejlepší možnou péči v těchto nelehkých případech pro občany Kraje Vysočina. Nedílnou součástí tohoto postupu je víceoborová spolupráce při stanovení vyšetřovacího a léčebného postupu v tzv. víceoborových indikačních komisích (VIK). V dnešní době je již nemyslitelné, aby o osudu nemocného s nádorovou diagnózou rozhodoval samostatně lékař jediné odbornosti. Vždy jde o spolupráci a pohled více odborností a snahu najít nejlepší léčbu pro konkrétního daného člověka. Pro nemocného to znamená, že je lhostejné, kde do sítě vstoupí, vždy se mu dostane nejlepší možné dostupné léčby.

KOS Kraje Vysočina slouží jako pilotní projekt správné praxe při organizaci onkologické péče ve srovnatelných regionech Evropské unie.


jmenovaci listina           Diagnosticko protokoly

                                                    Jmenovací listiny                                Diagnosticko-terapeutické protokolyKooperující organizace v Kraji Vysočina

Nemocnice Havlíčkův Brod
Nemocnice Nové Město na Moravě
Nemocnice Jihlava
Nemocnice Pelhřimov
Nemocnice Třebíč


eu Linkos nzis iba can con
 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Onkologické oddělení > Kooperující onkologická skupina Kraje Vysočina

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Onkologické oddělení > Kooperující onkologická skupina Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze