Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Konzervativní ortopedická léčba

 

 
 
 

Artróza kloubů

gonartrozaCo je to osteoartróza ?

Artróza je degenerativní nezánětlivé kloubní onemocnění, charakteristické poškozením kloubní chrupavky, sklerotizací (zesílením) kosti pod chrupavkou, změnou kloubního pouzdra a ve svém důsledku deformací a omezením hybnosti kloubu. Artróza je doprovázena bolestivostí, která je závislá na řadě faktorů, např. na míře poškození kloubu, zátěži, přítomnosti výpotku v klubů, počasí, roční době.

Proč osteoartroza vzniká ?

Artróza vzniká v kloubu, kde byla porušena rovnováha mezi reparačními schopnostmi chrupavky a mírou zatížení (poškození) kloubní chrupavky. U tzv. primární příčiny nemusí být příčina jasná. U sekundární artrózy vniká v důsledku poškození menisků a vazů, úrazových poškození chrupavky či osových změn končetiny po zlomenině kostí. Dále v důsledku zánětlivých onemocnění (revmatoidní artitida, bakteriální zánět kloubu), neuromuskulárních či metabolických onemocnění.


Rizikové faktory:

Věk: artróza je nejčastějším chronickým onemocněním staršího věku (nad 75 let je postiženo 80 % osob.)

Pohlaví: ženy jsou postiženy častěji

Hmotnost resp. nadváha: zvýšením zátěže při zachování reparačních schopností je spojena s vyšším výskytem artrózy

Stavy po úrazech kloubů či přilehlých kostí

Další faktory: genetická dispozice, geografické vlivy

Který kloub může artróza postihnout ?

V podstatě každý kloub. Nejčastěji však velké klouby dolních končetiny- kyčelní a kolenní kloub, meziobratlové klouby páteře, malé klouby ruky, kořenové klouby palce ruky a nohy, méně častěji hlezna, ramena, lokty či zápěstí.

Lze artrózu léčit ?

Léčba artrózy je poměrně obtížná, v podstatě zcela vyléčit nelze. U těžkých forem lze pomoci náhradou postiženého kloubu za umělý. U lehčích forem lze ovlivnit průběh onemocnění změnou zátěže a pohybových aktivit, snížením hmotnosti a zvýšením odolnosti a regeneračních schopností chrupavky vhodnou farmakoléčbou.

Léčba osteoartrózy je shrnuta v doporučení OARSI- mezinárodní odborné společnosti pro osteoartrózu. V podstatě se jedná o kombinaci režimových opatření, farmakologické a operační léčby. Mezi režimová opatření patří např. přiměřená fyzická aktivita. I postižený kloub potřebuje určitou zátěž, jenž zajišťuje výživu kloubní chrupavky. Naopak nepřiměřená zátěž vede k poškození chrupavky. U obézních je důležitá redukce hmotnosti. Preventivní ošetření kloubních poškození či deformit končetin. (ošetření poškozených menisků a vazů, traumatických lézí chrupavky, řešení osových deformit končetin.) Používání vhodné ortopedické pomůcky a jiná opatření.


Které léky lze užívat na osteoartrozu?

Chondroprotektiva: tzv SYSADOA neboli léky modifikující chorobu. Patří sem např. glukosamin či chodroitin sulfát, MSM (/ methylsulfonylmethan), kolagen, kyselina hyaluronová.

Výhodnou těchto léků jsou minimální nežádoucí účinky a studiemi dokázané účinky na artrzu.

Zvýšenou nabídkou ve stravě může dojít ke zlepšení regenerace chrupavky. Popisován je též protizánětlivý efekt a snížení bolesti. Většinou jsou volně prodejné.

Antirevmatika: vhodná v případě dekompenzace artrózy (přítomnost otoku či výpotku v kloubu) nebo jako občasné analgetikum. Mohou mít nežádoucí účinky, nejčastěji na zažívací trakt.

Analgetika: tlumí bolest u těžších forem artrózy, neovlivňují chorobu jako takovou. Patří mezi ně např i Paralen, který dle mezinárodní společnosti pro artrózu je lékem první volby.

Injekční preparáty:

Aplikace růstových faktorů, tzv autologní biologická léčba: spočívá v aktivaci chondrocytů (buněk chrupavky) pomocí růstových faktorů. U této metody zatím chybí jasný důkaz o její účinnosti či vlivu na příčinu nemoci. Nicméně lze očekávat, že v blízké budoucnosti právě zde může dojít k zásadní změně v léčbě této nemoci. Tato léčba není určena při těžší formy artrózy a

nevýhodou je relativně vysoká cena.

Aplikace kyseliny hyaluronové: nitrokloubní instalací této makromolekuly se zlepšuje biochemická prostředí v kloubu, což může vést ke zklidnění artrózy a stimulaci chondrocytů.

Aplikace kortikoidu: při správné indikaci vede ke zklidnění artrózy-snížení toku a zabránění vzniku výpotku, což je subjektivně vnímáno snížením bolesti kloubu. Při příliš časté či nesprávné aplikaci může naopak negativně působit na kloubní chrupavku.

(injekční léky musí aplikovat lékař, nejlépe ortoped)


Operační léčba:

TEP- totální endoprotéza – neboli náhrada kloubu: v dnešní době patří mezí nejčastější a základní operace prováděné na ortopedických pracovištích. Zdokonalováním implantátů TEP, operačních postupů a technik, a v neposlední řadě z intenzivněním rehabilitace vytlačuje tento typ výkonu jiné

TEP kyčle

operace(osteotomie a artrodézy) a je prováděn i u mladších pacientů. Bližší informace můžete nalézt ve složce „ informace pro pacienty“.

UNI TEP- unikompártmentální náhrada kloubu: náhrada ½ kolenního kloubu: je indikována v případě poškození vnitřní nebo zevní strany kolena. Tato operace má řadu výhod (miniinvazivní operační přístup, snadnější rehabilitace),

má však poměrně úzká indikační kritéria.

Další operační výkony při osteoatróze: ASK, osteotomie, artrodézy

Léčba osteoartrózy kloubů dle doporučení OARSI/ mezinárodní odborné společnosti pro osteoartrózu


Nefarmakologická:

Kombinace nefarmakologické léčby a farmakoterapie

 1. Edukace pacienta, úprava životosprávy

 2. Pravidelné telefonické kontroly

 3. Vyšetření fyzioterapeutem a instruktáž ke cvičení

 4. Pravidelné cvičení

 5. Redukce hmotnosti u obézních

 6. Opěrné pomůcky ( hole, berle)

 7. Ortézy u nestabilit kloubů

 8. Zdravotní obuv a ortopedické vložky

 9. Aplikace tepla

 10. TENS-transkutánní elektrická nervová stimulace

 11. Akupunktura

Farmakoterapie:

 1. Paracetamol-paralen v dávkách do 3g denně

 2. Nesteroidní antirevmatika- NSA

 3. Lokální NSA a kapsaicin u artrózy kolena

 4. Intraartikulární injekce glukokortikoidů

 5. Intraartikulární injekce kyseliny hyaluronové

 6. Glukosamin a chondroitin sulfát pro úlevu od bolestivosti

 7. Glukosamin, chondroitin a diacerein-pravděpodobný strukturální efekt

 8. Slabé a středně silné opioidy

Chirurgická léčba:

 1. Totální kloubní náhrady

 2. Unikompartmentální kloubní náhrady

 3. Osteotomie a preventivní chirurgické výkony na kloubech

 4. Kloubní laváž a artroskopické ošetření u gonartrózy

 5. Artrodéza

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 10.5.2011 / 10.5.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > OTO- Ortopedické oddělení > Informace pro pacienty > Konzervativní ortopedická léčba

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies