Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Konsiliární paliativní tým

V jihlavské nemocnici pracuje konsiliární paliativní tým. Kontaktní telefon: 567 157 140

 

evropská unie logo ministerstvo zdravotnictví logoČinnost konsiliárního paliativního týmu

Lékaři

provádějí konsiliární vyšetření na vyžádání všech oddělení nemocnice, konsultují léčebné i další postupy, domlouvají směřování pac. do paliativní péče nemocniční, podílí se na spolurozhodování o včasném zahájení paliativní léčby, konzultují DNR, vedou rozhovory s rodinami pacientů.

MUDr. Eva Balnerová

MUDr. Aleš Pól, tel. 567 157 404


Zdravotní sestry

hovoří s pacienty a jejich rodinami, koordinují další potřebnou paliativní péči.

Doplňují dotazníky a zajišťují zpětnou vazbu na kvalitu péče.

Bc. Dana Kousalová

Ilona Šindlerová


Psychointerventka 

Provádí krizovou psychointervenci na všech odd. nemocnice, dochází na konzultace na vyžádání lékařů, pacientů i jejich blízkých. Může být přítomna i při sdělování nepříznivé zprávy.  Doprovází. Spolupracuje s týmem lůžkové paliativní péče, kam doporučuje ev. umístění pacientů.                                  

Zároveň spolupracuje s terénním hospicem.

Účastní se poradenství pro pozůstalé

Bc. Markéta Brestovská, tel: 703 847 662 


Zdravotně sociální pracovník

provádí sociální šetření u pacientů, zajišťuje služby, finanční požadavky a další sociální poradenství. Komunikuje s rodinami, poskytuje poradenství pozůstalým

Je zároveň pastoračním asistentem.

V případě zájmu zprostředkuje spirituální potřeby duchovním

Mgr. Dana Ivanko, tel: 703 847 215

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Oddělení geriatrické a následné péče > Konsiliární paliativní tým

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies