Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Komerční banka finančně podpořila stanici paliativní péče

Ředitel jihlavské nemocnice v úterý převzal peněžní dar v hodnotě 150 tis. Kč od Nadace KB, a. s. – Jistota. Tyto peníze společně s dalšími 300 tis. Kč od Statutárního města Jihlavy pomohly k dovybavení stanice paliativní péče. Celková investice do rekonstrukce a vybavení stanice dosáhla výše téměř 2 mil. Kč.
 

 
 

Stanice paliativní péče byla otevřena dne 18. května 2011. Od té doby jí prošlo 15 pacientů se závažným onemocněním, u nichž již byly vyčerpány všechny možnosti kauzální léčby. „O umístění na stanici paliativní péče je obrovský zájem. Usilují o něj lidé z celého kraje Vysočina. Některé z nich však není možné přijmout z důvodu nevhodné indikace,“ uvedla primářka ODN MUDr. Eva Balnerová. „Ano, jsme povinni plnit velmi náročná kritéria zdravotních pojišťoven. Jednáme s nimi o rozšíření indikačního spektra,“ doplnil primářku ředitel nemocnice MUDr. Lukáš Velev.

 

Pacienti jsou na nové oddělení přijímáni na základě žádosti, podané na primariát oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Jihlava. Pacienta je možné objednat i cestou obvodního lékaře, přes geriatrickou ambulanci jihlavské nemocnice či překladem z ostatních oddělení nemocnice či z jiného zdravotnického zařízení.

 

O pacienty stanice paliativní péče se stará tým složený z lékařů, sester, ošetřovatelek, rehabilitační sestry, odborných konzultantů, psychologa, sociálního pracovníka a duchovního. „Snažíme se pacientům a jejich blízkým kromě léčby zajistit maximální pohodlí a v co největší míře respektovat jejich tělesné, sociální i psychické potřeby,“ popsala přístup personálu primářka a dodala: „Naší odměnou je jejich absolutní spokojenost.“ Pacienti i jejich příbuzní hodnotí hospitalizaci na paliativní stanici velmi kladně, zatím nebyl jediný negativní ohlas.

 

Nemocnice Jihlava je první nemocnicí v ČR, ve které je paliativní péče poskytována. Dostatek erudovaného a empatického personálu společně s nadstandardně vybaveným zázemím zde zajišťuje opravdu důstojné prostředí pro léčbu těžce nemocných pacientů.

 

ODN


FOTO – zleva:

Ing. Jaroslav Říšský, předseda správní rady Nadace Jistota Komerční banky, MUDr. Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava (NJ), Ing. Jaroslava Tvrz, ředitel obchodního centra Komerční banky, Jarmila Cmuntová, náměstek ošetřovatelské péče NJ, prim. MUDr. Eva Balnerová, primářka oddělení dlouhodobě nemocných NJ, Ing. Jitka Hiršová, ekonomický náměstek NJ

 

V Jihlavě 14. 7. 2011

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Veronika Pysková
Vytvořeno / změněno: 14.7.2011 / 14.7.2011

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies