Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Klinická logopedie

 

 
 

Klinická logopedie při neurologickém oddělení

Je provozována ve dvou formách:

1. na lůžkových odděleních – konziliární specializovaná logopedická péče prováděná denně v dopoledních hodinách, zejména na neurologii, ale také na OGNP, rehabilitaci, interně, traumatologii, infekčním odd. aj.

2. ambulantně – dle objednání a ordinačních hodin ambulancí č.1 a č.2

 

Jakou péči poskytujeme

 • Poskytujeme komplexní péči o dětské i dospělé pacienty s poruchami řečové komunikace a polykání,
 • Provádíme odbornou diagnostiku a dlouhodobou systematickou terapii,
 • Úzce spolupracujeme s lékaři i nelékařskými zdravotníky,
 • Ambulantní intervenci zahajujeme na základě žádosti praktického či odborného lékaře,
 • Naše logopedická péče je hrazena ze zdravotního pojištění,
 • Ve spolupráci s ORL oddělením se podílíme na provozu specializované ambulance pro poruchy polykání a provádění vyšetřovací metody FEES u indikovaných pacientů.

   

Logopedická ambulance č. 1

Interní pavilon E, 5. patro, neurologické odd.

 

Mgr. Tereza Závodská – klinický logoped

Telefon: 567 157 179

Email: zavodskat@nemji.cz

 

Pondělí

7:00 – 12:00   lůžka

13:00 – 15:30  logopedická ambulance

 

Úterý

7:00 – 12:00   lůžka

13:00 – 15:30  logopedická ambulance

 

Středa

7:00 – 12:00   lůžka

13:00 – 15:30  logopedická ambulance

 

Čtvrtek

7:00 – 12:00   lůžka

13:00 – 15:30  logopedická ambulance

 

Pátek

7:00 – 12:00   lůžka

13:00 – 15:30  logopedická ambulance

 

Logopedická ambulance č. 2

Ambulance v přízemí Sociálního centra Kraje Vysočina (u Nemocnice Jihlava)

Mgr. Marie Bártová – Logoped ve zdravotnictví

Telefon: 567 157 918

Email: bartovam@nemji.cz

Pondělí

7:00 – 12:00   lůžka

13:00 – 15:30  logopedická ambulance

Úterý

7:00 – 12:00   lůžka

13:00 – 15:30  logopedická ambulance

Středa

7:00 – 12:00   lůžka

13:00 – 15:30  logopedická ambulance

Čtvrtek

7:00 – 12:00   lůžka

13:00 – 15:30  logopedická ambulance

Pátek

7:00 – 12:00   lůžka

13:00 – 15:30  logopedická ambulance

  

Mezi nejčastější logopedické diagnózy u dospělých pacientů patří:

 • Afázie – porucha individuálních jazykových schopností
 • Dysartrie – porucha motorické realizace řeči
 • Dysfagie – porucha polykání
 • Kognitivně-komunikační porucha – dominuje porucha kognitivních procesů, zároveň je však přítomna porucha řečové komunikace
 • Dyslalie – porucha artikulace
 • Koktavost

 

Mezi nejčastější logopedické diagnózy u dětských pacientů patří:

 • Opožděný vývoj řeči
 • Přetrvávající obtíže způsobené neurovývojovou poruchou – vývojová dysfázie, specifické poruchy učení, syndromy ADHD a ADD, poruchy autistického spektra.
 • Dyslalie – vývojové a přetrvávající poruchy artikulace a fonologického rozlišování hlásek
 • Koktavost, breptavost – poruchy plynulosti řeči
 • Narušení vývoje řeči na základě jiného dominujícího postižení – mentální retardace
 • Mutismus – psychogenně podmíněná porucha řeči a komunikace
 • Narušení zvuku řeči u dětí s rozštěpovou vadou


Kdy vyhledat klinického logopeda?

 • Kdykoliv, pokud si nejste jisti, zda vývoj řeči Vašeho dítěte probíhá správně – bez ohledu na věk dítěte. 
 • Včasná diagnostika a zahájení logopedické intervence je klíčová.
 • Na základě doporučení praktického či odborného lékaře zahájit či pokračovat v logopedické péči u dospělého pacienta, zejména po cévních mozkových příhodách, úrazech a operacích hlavy a krku, u nádorových a neurodegenerativních onemocnění nebo při přetrvávající dyslalii a koktavosti.

 
Zodpovídá: MUDr. Radek Ampapa
Vytvořeno / změněno: 27.6.2023 / 27.6.2023

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Neurologické oddělení > Spektrum péče > Klinická logopedie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies