Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Informace pro příbuzné hospitalizovaných pacientů

 

Personál lůžkového oddělení ARO si je vědom psychické zátěže, kterou nesou rodinní příslušníci nemocných, jejichž zdravotní stav se, obvykle náhle a nečekaně, zhoršil natolik, že si vyžádal hospitalizaci na pracovišti intenzivní medicíny.

Ve Vaší nelehké situaci se Vám budeme snažit vyjít maximálně vstříc zejména umožněním návštěvy u lůžka nemocného a průběžným podáváním informací o zdravotním stavu a terapeutickém plánu (dle platné legislativy).

Níže najdete informace, které Vám mohou být při prvotním kontaktu s naším oddělením užitečné.

 

Byl-li Váš příbuzný převezen na naše oddělení posádkou Zdravotnické záchranné služby, prosíme Vás, abyste s první žádostí o informace vyčkali nejméně dvě hodiny od zásahu ZZS. Po přijetí pacienta na naše oddělení probíhá diagnosticko-terapeutický proces, při kterém je simultánně prováděna diagnostika (pátráme po příčinách náhlého zhoršení zdraví), resuscitační zajištění (zajištění dýchacích cest, cévních vstupů a jiných invazí nutných pro sledování zdravotního stavu a/nebo umožnění léčby) a terapie vyvolávajících příčin. Lékaři a sestry jsou v této době plně zaměstnáni péčí o Vašeho blízkého a tato doba je pro další příznivý vývoj zdravotního stavu zcela zásadní.

Informace o zdravotním stavu hospitalizovaných pacientů podáváme dle platné legislativy pouze rodinným příslušníkům, a to osobně při návštěvě na lůžkovém oddělení. Pro možnost telefonického podávání informací Vám bude po první návštěvě přidělen PIN (heslo), který bude sloužit k identifikaci Vaší osoby při hovoru s lékařem a zamezí tak podání informací osobám neoprávněným.

Nejvhodnější dobou pro žádost o telefonické předání informací u pacientů hospitalizovaných druhý a kterýkoliv další den je cca 10:00. V této době jsou provedeny komplexní ranní vizity, je k dispozici ucelený soubor laboratorních výsledků a zobrazovacích metod a lékař má tak nejčerstvější poznatky, od kterých se bude odvíjet plán další péče.

Nejvhodnější dobou pro návštěvu Vašeho příbuzného je cca 14:30, kdy jsou dokončeny pravidelné ošetřovatelské činnosti, zejména hygiena, péče o invazivní vstupy a jiné nezbytné procedury. Na základě vyhlášky č. 306/2012 Sb. musí návštěvy na pracovišti akutní lůžkové intenzivní péče použít ochranný oděv. Ten zakoupíte v automatu u vchodu na urgentní příjem, nebo u vstupu na kardiologickou a traumatologicko-ortopedickou JIP, nebo v naší lékárně . Použitím ochranného oděvu chráníte nejen sebe, ale zejména Vaše blízké.

Návštěvu na našem oddělení Vám po domluvě se sestrou a lékařem umožníme i v jinou dobu s ohledem na Vaše možnosti. Prosíme Vás však o shovívavost a trpělivost v situacích, kdy se personál věnuje jiným pacientům s ohrožením životních funkcí a kdy budete požádáni, abyste s návštěvou ještě chvíli vyčkali v prostorách nemocnice (obvykle se nejedná o více než desítky minut).

Množství přístrojového vybavení na omezeném prostoru boxů u lůžka nemocného obvykle neumožňuje přítomnost více než dvou osob najednou. Při návštěvách čítajících více osob Vás poprosíme, abyste se u nemocného vystřídali.

Mějte, prosím, na paměti, že z důvodu zdravotního stavu a nutných diagnosticko-terapeutických intervencí mohou být životní projevy a vzhled Vašeho blízkého při hospitalizaci na ARO podstatně změněny (nejnápadnější jsou zejména poruchy vědomí a reaktivity na Vás a zevní prostředí obecně, ať už jsou tyto přítomny kvůli onemocnění samému či kvůli nezbytně nutné analgosedaci – laicky mnohdy nepřesně označované jako „umělý spánek“ - a dále přítomnost mnoha cévních a jiných vstupů, tedy různých hadiček a trubiček, vedoucích do těla nemocného). Z tohoto důvodu nedoporučujeme návštěvu přímo u lůžka dětem.

 

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) > Informace pro příbuzné hospitalizovaných pacientů

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) > Informace pro příbuzné hospitalizovaných pacientů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies