Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Informace pro pacienty

 

 
 

Vážená paní,

Vážený pane,

 

vítejte v Nemocnici Jihlava. Hospitalizace v nemocnici je pro každého z nás zásahem do zaběhnutého denního

režimu. Tým lékařů, sester a dalších pracovníků naší nemocnice je připraven Vám poskytnout kvalitní zdravotní

péči i nezdravotnické služby na profesionální úrovni a z hlediska pacientů bezpečné.

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které Vám pomohou dát odpověď na základní otázky týkající

se hospitalizace v naší nemocnici.

 

Před příjmem do nemocnice se řiďte pokyny Vašeho praktického nebo ošetřujícího lékaře. V dohodnutou dobu se

dostavte na ambulanci, kde jste byl/a/ k přijetí objednán/a/.

 

Co Vám doporučujeme vzít s sebou do nemocnice?

  • občanský průkaz
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření
  • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno)
  • hygienické potřeby, papírové kapesníky, vložky, event. plenkové kalhotky 
  • osobní potřeby
  • chcete-li i pyžamo/noční košili, župan, ponožky apod.
  • přezůvky
  • léky, které pravidelně užíváte
  • kompenzační pomůcky, které používáte (brýle, hůl, naslouchadlo, zubní protéza)

 

V případě akutní hospitalizace požádejte o jejich dodání své blízké !

 

Hospitalizace dítěte - umožňujeme pobyt rodičů s hospitalizovaným dítětem, u dětí do 6 ti let je ubytování

doprovodu hrazeno ze zdravotního pojištění, u doprovodu dětí nad 6 let činí poplatek na den 200 Kč. Při svém

pobytu na oddělení s dítětem spolupracujte prosím s ošetřujícím personálem a respektujte jeho pokyny.

 

Cenné věci jako jsou šperky, větší obnosy peněz, spořitelní knížky, apod. doporučujeme ponechat doma.

V případě, že jste si je vzal/a/ s sebou do nemocnice, doporučujeme Vám, abyste je odevzdal/a/ proti potvrzení

sestře při přijetí na lůžkovém oddělení k úschově do nemocničního trezoru. Přenosný přehrávač, televizor nebo

notebook můžete na oddělení používat po dohodě se zdravotnickým personálem.

Upozorňujeme Vás, že není v možnostech oddělení zabezpečit Váš majetek proti zcizení, ztrátě či poškození.

V žádném případě sebou do nemocnice neberte zbraně nebo jiné předměty a látky ohrožující život či zdraví.

 

Léky - informujte lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte. Pokud užíváte některé léky k léčbě

specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na příslušné oddělení

zdravotní sestře. Váš ošetřující lékař rozhodne, zda je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během

nemocniční léčby. Během pobytu v nemocnici neužívejte žádné léky, o kterých není informován Váš ošetřující

lékař. Veškeré potřebné léky budete dostávat v přesných dávkách a časech sestrou. Jakékoliv negativní

pocity při užívání léků ihned sdělte ošetřujícímu lékaři nebo sestře.

 

Stravování - předepsaná dieta je významnou součástí léčby. Vaši dietu předepisuje ošetřující lékař s ohledem na

Vaše onemocnění. Diety jsou připravovány odbornými dietologickými pracovníky na moderním tabletovém systému

RIEBER. Určí-li Vám lékař šetřící nebo speciální dietu s omezením např. koření, tuku, soli apod., může Vám

připadat strava bez chuti, ale vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu jsou tato omezení nezbytná.                

Z opodstatněných důvodů lze upravit Vaši stravu na 1/2 porce nebo 1 1/2 porce po dohodě s lékařem. 

Jakékoliv připomínky ke stravě a Vaše přání sdělte staniční sestře nebo ošetřujícímu lékaři.

Pokud dostanete od návštěvy jídlo, nápoje, nebo si zakoupíte v kiosku nápoje, sladkosti, ovoce apod.,

zeptejte se sestry nebo lékaře, zdali Vám toto přilepšení neublíží. Během léčby je zakázáno konzumovat alkohol.

 

Diagnostika bolesti - máte-li nějakou bolest, sdělte tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři. Vaše sdělení přispěje

nejen ke stanovení diagnózy Vašeho onemocnění a Vašich potíží, ale ovlivní i příslušnou léčbu a umožní lékaři

bolest zmírnit či odstranit. Pokud tlumení bolesti budete považovat za nedostatečné, máte právo kdykoliv požádat

lékaře o posouzení účinnosti ordinované medikace.

 

Kouření je všeobecně udáváno jako rizikový faktor při vzniku mnoha onemocnění. V rámci prevence, léčby

nemocí a výchovy ke zdravému způsobu života je v celém areálu nemocnice zákaz kouření.

 

Denní rozvrh během Vaší hospitalizace se řídí režimem příslušného oddělení. Každé oddělení má vypracovaný

domácí řád, podle kterého se pacienti řídí. Lékař a ošetřující personál spolu s Vámi nesou zodpovědnost za

úspěch Vašeho léčení. Lůžkové oddělení můžete opustit na krátký čas jen se souhlasem sestry, např. nákup v

kiosku, procházka venku. Propustka se poskytuje většinou při dlouhodobé hospitalizaci se souhlasem ošetřujícího

lékaře oddělení. 

 

Regulační poplatky

 

KOLIK PLATIT?


90,- Kč za návštěvu pohotovosti v době od 15:30 do 7:00 hodin

 

KDE PLATIT?

Regulační poplatek za návštěvu pohotovosti uhradíte v čase od 15:30 do 7:00 hodin také prostřednictvím peněžního automatu.

 

Nadstandardní pokoje jsou k dispozici na některých odděleních. Poplatek za tento pokoj je stanoven ceníkem

poskytovaných služeb a může se na jednotlivých odděleních lišit podle typu vybavení pokoje. Cena se pohybuje

v rozmezí 310,- Kč až 550,- Kč na den. Nemocnice disponuje omezenou kapacitou nadstandardních pokojů,

požadavek na pobyt na tomto pokoji je nutné si domluvit s ošetřujícím lékařem nebo staniční sestrou.

 

Informace – od ošetřujícího lékaře získáte informace o své nemoci. Máte nárok na poskytnutí úplných a

vyčerpávajících informací, ale z důvodu ochrany osobních údajů budou poskytnuty pouze Vám a pouze těm Vašim

blízkým, které uvedete v informovaném souhlasu s poskytováním zdravotní péče. Informace o Vašem zdravotním

stavu nelze podávat telefonicky.

 

Návštěvy - na dětském oddělení jsou návštěvy denně bez omezení, na porodnici jsou návštěvy denně rozšířeny o

dopolední doporučenou dobu od 10 do 11 hodin, na ostatních odděleních jsou návštěvy v níže uvedených 

doporučených časech.

 

Doporučené návštěvní hodiny:

Po, Út, Čt, Pá, So    15 – 16 hodin

St                             15 – 17 hodin

Ne a svátky              14 – 16 hodin

 

Požádejte své příbuzné a známé, aby Vás navštěvovali v menších skupinkách, brali ohled na ostatní pacienty na

pokoji a nezapomínali na to, že nemocní potřebují klid. Návštěvy na jednotkách intenzivní a resuscitační péče se

řídí zvláštním režimem, respektujte proto pokyny ošetřujícího personálu.

Mimo tyto doporučené hodiny je možné dohodnout s ošetřujícím lékařem/sestrou ve službě a dle závažnosti

zdravotního stavu pacienta i jiné hodiny návštěv.

 

Duchovní služby -  bohoslužby probíhají v nemocniční kapli, více informací najdete ZDE

 

Lékárna – je umístěna ve spojovací chodbě k vrátnici nemocnice.

Otevírací doba: Po -  Pá         7,30 – 16,30 h

                          Ne  a svátky  9,00 – 18,00 h

 

Sociální služba – je zajištěna zdravotně sociálními pracovníky nemocnice. Jejich pracoviště je umístěno v přízemí

budovy ODN, telefon: státní linka 420567157842, vnitřní linka kl.842. Pracovníci pomáhají pacientům a jejich

rodinám při řešení osobních a sociálních problémů, zastupují nemocné při jednáních na úřadech, týkajících se

finanční pomoci, organizují pomoc nemocným a jejich rodinám po propuštění z nemocnice (do domácí péče nebo

do jiných zdravotnických a sociálních zařízení).

 

Propuštění -  o datu propuštění Vás bude informovat lékař předem, abyste si mohl/a/  zajistit včas odvoz domů.

Před propuštěním Vás bude ošetřující lékař informovat o následných opatřeních souvisejících s léčbou a

možnostech další eventuální péče, zároveň obdržíte předběžnou nebo definitivní propouštěcí zprávu.

Rovněž je nutné, abyste před propuštěním vyrovnal/a/   na pokladně nemocnice úhrady za poskytnuté služby

 (regulační poplatky, nadstandardní služby).

 

 

Vážení pacienti,

 

přejeme Vám brzké uzdravení a doufáme, že budete s průběhem hospitalizace v naší nemocnici spokojeni. Pokud

budete chtít našim zaměstnancům poděkovat, velmi oceníme, pokud podpoříte naši nemocnici finančním darem

zaslaným na účet Nemocnice Jihlava, p.o.

 

číslo účtu:        86 – 2774400277

kód banky:       0100

variab.symbol: 414 

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 13.4.2007 / 22.3.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Informace pro pacienty > Informace pro pacienty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies