Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Informace pro pacienty k volbám

Milí pacienti, pokud u nás nastupujete na plánovanou hospitalizaci, můžete v říjnu volit na lůžku v nemocnici. Je ale nutní vyřídit si nutné náležitosti. Vše potřebné najdete níže v dokumentu.
 

 
 

VOLBY

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Pravidla hlasování osob hospitalizovaných v Nemocnici Jihlava, p. o. v době konání voleb 8. a 9. října 2021

 

Hlasování je voliči umožněno po předložení platného občanského průkazu, nebo cestovního pasu!

Hlasování je možné:

1.    Na základě trvalého pobytu ve volebním okrsku 37, kam Nemocnice Jihlava spadá. Jedná se o následující adresy:

·       Rantířovská 2, 4, 6

·       Vrchlického 46, 57, 57a, 59, 61, 63, 69

·       Za Prachárnou 1, 1a, 3, 5, 7, 7a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

2.    Na základě voličského průkazu:

·       Voličský průkaz se vystaví na základě žádosti u obecního/městského úřadu v místě trvalého pobytu voliče.

·       Způsob podání žádosti:

§ Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021 do 16.00 hodin; a to:

a)    na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo

b)    v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

§ Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

·       Převzetí voličského průkazu:

§ Osobně,

§ zmocněncem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem,

§ nechat jej zaslat na adresu uvedenou v žádosti.

3.    Na základě záznamu do zvláštního seznamu voličů:

·       Platí u dlouhodobějších hospitalizací: pacient, který bude mít zájem volit v Nemocnici Jihlava, p. o. oznámí toto svoje přání ošetřujícímu personálu. Personál kontaktuje za tímto účelem sociální pracovnici. Pracovnice zapíše pacienta do zvláštního seznamu voličů.

·       Pokud by měl být pacient před konáním voleb z nemocnice propuštěn a bude tedy následně volit v místě trvalého bydliště, je nutné podat prostřednictvím sociální pracovnice žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

·       Zápis do zvláštního seznamu voličů je u sociální pracovnice možný do 1. října 2021 do 12:00 hod. Ta jej následně předá na Magistrát města Jihlavy.

U osob s nařízenou karanténou nebo izolací karanténa nebo izolace nařízená podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, se využívá zvláštního způsobu hlasování. Pacienti své přání volit v Nemocnici Jihlava, p. o. sdělí ošetřujícímu personálu a ten za tímto účelem kontaktuje sociální pracovnici.

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Zachrlová
Vytvořeno / změněno: 24.9.2021 / 24.9.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Tiskové centrum

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies