Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Informace k šestiminutovému testu chůzí

 

 
 

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí

Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

 

Domácí léčba kyslíkem - informace pro nemocného

kyslíkový test a šestiminutový chodecký test

 

Vážená paní, vážený pane

 

Kyslíkový test a šestiminutový test chůze jsou nenáročná vyšetření, která jsou schopna prokázat výkonnost Vašich plic.

Testy jsou prováděny nemocným s onemocněním dýchacího ústrojí, při nichž dochází k trvalému poklesu hodnoty kyslíku v krvi. Nedostatek kyslíku vyvolává pocit dušnosti, vede ke snížené fyzické i psychické výkonnosti

a způsobuje onemocnění řady dalších orgánů ( např. srdce, mozku, ledvin,

jater, atd. ).

 

V přesně stanovených stádiích onemocnění je možno pacienty se závažným postižením dýchacího ústrojí léčit za pobytu doma kyslíkem. K domácí léčbě se používají dva základní typy přístrojů.

 

1) První je tzv. koncentrátor kyslíku. Jde o speciální přístroj, který filtruje vzduch z okolí a odděluje z něj kyslík. Tento kyslík dýchá nemocný pomocí kyslíkových brýlí. Přístroj je umístěn v domácnosti pacienta a je zapojen do elektrické sítě.

 

2) Druhý typem domácí kyslíkové léčby je léčba pomocí kapalného kyslíku. Tento je uložen v zásobníku tvaru velké termosky, na kterou je napojena plastová hadička zakončená kyslíkovými brýlemi. Kyslík se ze zásobníku odpařuje a přístroj není napojen na elektrický proud.Výhodou tohoto typu domácí kyslíkové léčby je možnost přečerpat tekutý kyslík do menší přenosné láhve a používat tak kyslík i mimo vlastní domácnost ( například na vycházce, na návštěvě, v kině, v práci, apod ).

 

Základní testem, který nemocný musí splnit v obou případech, je tzv.. kyslíkový test. Při tomto testu je odebrána krev z artérie ruky na stanovení hodnoty kyslíku v krvi. Následně je nemocný připojen ke kyslíku a po 20 minutách dýchání kyslíku se odebere druhý vzorek krve. Podle změn hodnoty krevních plynů, především kyslíku, se pak posoudí možnost doporučit domácí léčbu kyslíkem. Splní-li nemocný kritéria kyslíkového testu, může být po schválení léčby revizním lékařem pojišťovny léčen koncentrátorem kyslíku.

 

Druhým testem je šestiminutový test chůze. Ten se provádí k posouzení možnosti poskytnout nemocnému domácí léčbu tekutým kyslíkem.

I v tomto případě však musí být nejdříve proveden kyslíkový test a test chůze se absolvuje pouze v tom případě, je-li test pozitivní.

 

Princip testu šestiminutového testu chůze spočívá v nutnosti ujít určitý počet metrů za 6 minut.

Test má dvě části. V první fázi je nutno ujít po rovné chodbě bez kyslíku během šesti minut alespoň povinnou vzdálenost v metrech. Kdo splní tuto část, postupuje do druhého kola.

V druhé části testu se při podávání kyslíku ujde během nových šesti další vzdálenost.

K tomu, aby nemocný splnil kritéria po léčbu kapalným kyslíkem, musí ujít s kyslíkem vzdálenost aspoň o 25% delší než při chůzi bez kyslíku a hodnoty sycení krve kyslíkem nesmí klesnout pod 90%. Sycení krve kyslíkem se měří pomocí oxymetru nasazeném na konec prstu ruky.

 

Při testu budete chodit tam a zpět po jedné chodbě. Šest minut je dlouhý čas na chůzi, takže to pro Vás bude námaha. Pravděpodobně budete udýchaný/á nebo budete vyčerpaný/á. Máte povoleno zpomalit, zastavit a odpočívat tak, jak to bude nezbytné. Můžete se opírat při odpočinku i o stěnu, ale jakmile budete moci, tak začněte znovu chodit .

Chodit budete podle výzvy zdravotní sestry po chodbě tam a zpět okolo kuželů. Kužely označují začátek a konec trasy. Měl/a byste se otáčet okolo kuželů hbitě a bez váhání pokračovat na zpáteční cestě.

Před zahájením testu, během něho a po něm Vám bude oxymetrem bezbolestně měřeno sycení krve kyslíkem z klipsy na Vašem prstě.

Pokud během chůze začnete pociťovat bolest na prsou, objeví-li se nesnesitelná dušnost, křeče v nohách či závratě, okamžitě se zastavte a posoudí se, zda můžete v testu pokračovat.

V některých případech je nutno po dvouhodinovém odpočinku absolvovat ještě další šestiminutovou chůzi s vyšší dávkou kyslíku.

Po ukončení testu si můžete odpočinout a odejít zpět na Váš pokoj na oddělení.

 

Po vyhodnocení testu lékařem budete informován/a, zda jste splnil kritéria pro léčbu tekutým kyslíkem a zda předložíme žádost Vaší zdravotní pojišťovně. Pokud tato žádost schválí, pak léčba kyslíkem bude zahájena a veškeré náklady s ní spojené hrazeny z Vašeho zdravotního pojištění.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se, prosím, s dotazem na Vašeho ošetřujícího lékaře.

 

 
Zodpovídá: MUDr. Jiří Pejchal
Vytvořeno / změněno: 7.9.2007 / 7.9.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Plicní oddělení > Informace pro pacienty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze