Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Historie oddělení - archiv dokumentů

 
 
 

Historie Hematologicko-transfúzního oddělení

Transfuzní oddělení v jihlavské nemocnici bylo otevřeno v r.1953. Až do této doby byla krev odebírána na chirurgickém oddělení a po odběru odvážena do nemocnice v Třebíči. Zde byla vyšetřena a zpracována. Nemocnice v Třebíči pak zpětně zásobovala jihlavskou nemocnici krevními konzervami, které byly uchovávány v chladícím boxu na chirurgické ambulanci.

Transfuzní oddělení bylo po svém vzniku zpočátku umístěno v přízemí chirurgického pavilonu bývalé staré nemocnice. V r. 1961 bylo spojeno s hematologií, která až do té doby byla součástí klinické biochemie. V r. 1967 došlo k přestěhování již hematologicko-transfuzního oddělení do budovy bývalé interny a posléze pak do budovy bývalého dětského oddělení. Současně bylo zahájeno jednání o výstavbě nového oddělení. Stavba byla dokončena a k přestěhování došlo v r. 1971. Zde poprvé oddělení získalo vhodné prostory pro svoji postupně se rozrůstající činnost. V r. 1981 došlo k poslednímu stěhování, a to do současných prostor diagnostického pavilonu nové nemocnice.

 

Významným obdobím byl r. 1990, kdy skončily odběry krve od dárců do skleněných lahví a k odběrům se začaly užívat plastikové vaky. V souvislosti s tímto přechodem proběhly na oddělení stavební úpravy odběrového boxu a čekárny pro dárce krve. Poslední rekonstrukce oddělení probíhala od listopadu v r. 2002 až do června 2003 z důvodu splnění požadavků kladených Státním ústavem pro kontrolu léčiv na výrobce léčiv.

 

16. června 2003 zahájilo provoz odběrové středisko, jehož smluvním zpracovatelem je FTO VFN Praha. Napojení na velkého zpracovatele odběrů plné krve vedlo k zefektivnění celého procesu výroby transfuzních přípravků, počínaje využitím dárcovského potencionálu, zajištěním dostatku kvalitních transfuzních přípravků v požadovaném sortimentu pro krevní banku HTO, lepšímu využití lidských zdrojů, k rychlejšímu zavádění nových technologií a změn při výrobě transfuzních přípravků.

 

V listopadu 2012 začala spolupráce odběrového střediska s Českým registrem dárců krvetvorných buněk při IKEM Praha na náboru dobrovolných nepříbuzných dárců krvetvorných buněk.

 

První primariát na transfuzním oddělení byl spojen s primariátem na oddělení klinické biochemie, primářem byl MUDr. Jaromír Svojítka. V r. 1954 došlo k rozdělení primariátu a primářem samostatného transfuzního oddělení byl jmenován MUDr. Vojtěch Pola. Po jeho odchodu z Jihlavy v r. 1957 se primářem stal MUDr. Svatopluk Valníček, který na oddělení působil až do svého odchodu do Brna v r. 1961. Po jeho odchodu vedl oddělení po řadu let prim. MUDr. Miloš Paul a to až do roku 1991. V letech 1991 až 2011 pracovalo oddělení pod vedením prim. MUDr. Jiřiny Gálikové. Ta nadále pracuje na HTO, v současné době vede oddělení prim. MUDr. Miroslava Leinertová.

Všichni primáři postupně rozšiřovali činnost oddělení v souladu s novými poznatky a trendy v laboratorní diagnostice, v léčbě pacientů s onemocněním krvetvorby a výrobě krve a krevních derivátů.

 

O rozvoj oddělení a jeho dobrou odbornou úroveň se neméně zasloužily i vedoucí laborantky. Od r. 1953 do r. 1981 jí byla paní Marie Javůrková, od r. 1981 do r. 1997 paní Věra Benišková, od r. 1998 do r. 2011 pak paní Marie Šanderová. Od března 2011 je vedoucí laborantkou paní Irena Francálková.

 

Od r. 1953 transfuzní oddělení, později hematologicko-transfuzní oddělení, zásobuje krví a transfuzními přípravky jihlavskou nemocnici. Od r. 1972 je krev získávána pouze od bezpříspěvkových dárců.

 

Oddělení dále provádí laboratorní vyšetřování nejen pro nemocnici, ale i pro ambulantní a praktické lékaře v Jihlavě a okolí. Své služby poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně.

 

Při oddělení pracuje hematologická poradna poskytující péči pacientům s onemocněním krvetvorby.

 

V posledních letech zaznamenal obor hematologie a transfuzní služby významný pozitivní vzestup týkající se možností laboratorní diagnostiky, léčby krevních onemocnění, kvality a sortimentu transfuzních přípravků, včetně jejich bezpečnosti. Zpracování krve umožňuje naplňovat zásady účelné hemoterapie, tj. podávat tu složku krve, kterou pacient aktuálně potřebuje.

 

Podařilo se vybavit oddělení základní moderní přístrojovou technikou. Běžné je napojení přístrojů na všech úsecích provozu do laboratorního informačního systému s přenosem výsledků do nemocničního informačního systému. Oddělení má možnost pracovat s kvalitními diagnostiky.

 

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Oddělení zobrazovacích metod > Spektrum péče > Úsek MRI - magnetická rezonance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies