Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Historie ortopedického oddělení

 

 
 
 

Ortopedické oddělení v Jihlavě bylo založeno – jako jedno z prvních mimobrněnských ortopedických pracovišť v regionu jižní Moravy – v roce 1950. Prvním primářem na oddělení byl MUDr.Janeček, pozdější profesor a přednosta ortopedické kliniky ve východoněmeckém Greifswaldu. Původní umístění oddělení bylo v areálu nemocnice, ale záhy bylo přestěhováno do prostor jedné z budov Psychiatrické léčebny, kde „ vydrželo“ až do září 1995, kdy se přestěhovalo do" nové nemocnice".

V roce 1952 nastoupil na místo přednosty oddělení MUDr. Vítězslav Tichota, zkušený traumatolog a ortoped, žák profesora Frejky z ortopedické kliniky u Sv. Anny v Brně.

Oddělení mělo v repertoáru většinu ortopedických výkonů včetně spondylodéz páteře (byla doba tuberkulosy), otevřených repozic kyčelních kloubů u malých dětí, dělaly se artrodézy velkých kloubů, operace zlomenin krčku stehenní kosti atd. V době éterové narkosy, kterou pacientům podávali lékaři neanesteziologové, klobouk dolů před těmito výkony. Na oddělení se vystřídala řada lékařů, později působících na jiných odděleních, za všechny jmenuji alespoň některé – MUDr. Skrepl, MUDr. Drobný, MUDr. Kartůsek a další. V průběhu let se kádr lékařů na ortopedii stabilizoval a vedle primáře Tichoty zde pracovali MUDr. Moravec, MUDr. Maruš, MUDr. Komprda, MUDr. Kartůsek, později MUDr. Sýkora.

V roce 1977 odchází z funkce primáře MUDr. Tichota (pokračuje ještě v práci na ambulanci) a na místo přednosty oddělení je jmenován MUDr. Oldřich Moravec. Jeho zástupcem se stává MUDr. František Sýkora .Postupně se kádr doplňuje mladými lékaři.

Za primáře Moravce byly do operativy jihlavské ortopedie zavedeny implantace totálních náhrad kyčelních kloubů (první operaci – implantaci kyčle - provedl na jihlavské ortopedii doc. Bozděch z I. ortopedické kliniky v Brně dne 23.4.1980, další operace byly již zcela v režii místních ortopedů). Ve větší míře se začaly dělat korekční osteotomie v oblasti kyčle a kolena, plastiky zkřížených vazů kolena atd.

Po odchodu MUDr. Sýkory na funkci ředitele nemocnice je na uvolněné místo zástupce primáře jmenován MUDr. Jiří Šedivý, který také v roce 1991 přebírá vedení oddělení jako další primář.

Zástupcem oddělení se stává MUDr. Lexa V této době se rozšiřuje operativa o implantace totálních kolenních kloubů, oddělení dostává artroskop a rychle začíná rozvíjet endoskopickou operativu kolena.

Opět jako jedno z prvních ortopedických oddělení našeho regionu zavádí kompletní ultrazvukovou diagnostiku kyčelních kloubů novorozenců a kojenců, tzv. trojí síto, čímž se výrazně snížila až prakticky odstranila radiační zátěž malých dětí. Zde je nutné připsat zásluhy MUDr.J.Dobešovi, který v té době byl ordinářem pro dětskou ortopedii.

K jihlavské ortopedii vždy patřila a patří kvalitní ošetřovatelská péče, vždyť ta velmi často rozhoduje o spokojenosti pacienta víc, než dobře provedená operace.

Vrchní sestry, které dlouhou dobu vedly střednězdravotnický personál jihlavské ortopedie a přispívaly k její dobré pověsti  byly Marie Kalinová a Ludmila Musilová.

Koncem roku 1996 odchází do soukromé praxe  MUDr. Lexa a MUDr. Dobeš (docházejí však na oddělení operovat). Zástupcem primáře se stává MUDr. Jiří Šajnar.  Dr. V roce 1996 nastupuje i nová vrchní sestra – Květa Titěrová.

V posledních letech opět dochází k obměně lékařského personálu, z brněnské kliniky u Sv. Anny přichází MUDr. Pavel Nechvátal, který se po odchodu Dr. Šajnara v roce 2004 stává zástupcem primáře.

Na oddělení přicházejí  lékaři- MUDr. Batoušek, MUDr. Vosáhlo, MUDr. Čepera, MUDr. Hreusík. . V dalších letech MUDr. Ryšavý, MUDr. Salus a MUDr. Podmajerský.

Začátkem roku 2016 dochází ke změně na místě přednosty oddělení a  vrchní sestry. Od 1.1.2016 je primářem MUDr. Lena a  vrchní sestra je Magdalena Lavičková.

V současné době má ortopedické oddělení v Jihlavě 26 lůžek, je zaměřeno hlavně na operační léčbu nemocí a v menší míře i  úrazů pohybového aparátu, pokud to lůžková kapacita dovoluje, tak poskytuje i konzervativní terapii těchto stavů. Pacienti leží na dobře vybavených dvou – a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním příslušenstvím.

Počet operací se postupně zvyšuje / v 50.letech 150 operací za rok, v 70.letech 400 operací za rok, nyní se počet operací pohybuje kolem čísla 1 200 operací ročně. Je zastoupeno široké spektrum ortopedických výkonů včetně operativy dětí. Nejvíce operací je artroskopických, kterých bylo v roce 2006  456, artroskopují se všechny větší klouby s převahou kloubů kolenních (včetně artroskopických náhrad zkřížených vazů kolena),dále artroskopie ramenních kloubů, kloubů hlezenných a loketních.Stoupla výrazně operativa totálních endoprotéz , kde se počet těchto operací pohybuje mírně nad číslem 300, v našem repertoáru jsou náhrady kyčelních, kolenních kloubů,/  i tzv.poloviční náhrada kolena/, tak i náhrady kloubu ramenního,loketního a kloubů na palci nohy a drobných kloubech rukou.

cos

 

 
Zodpovídá: MUDr. Jiří Vosáhlo
Vytvořeno / změněno: 21.5.2007 / 21.5.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > OTO- Ortopedické oddělení > Historie oddělení

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies