Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Historie oddělení

 

 
 

 

Urologické oddělení v jihlavské nemocnici bylo založeno v r. 1951 jako druhé na Moravě. Z urologické kliniky v Brně přišel jako primář MUDr. Miloš Jeřábek, který měl k dispozici jednoho sekundáře a již v r. 1952 bylo dle operační knihy provedeno 90 operací. Urologické oddělení bylo umístěno do přízemí chirurgického pavilonu a v roce 1959 byl v suterénu tohoto objektu vybudován samostatný urologický operační sál, který sloužil, včetně sterilizace, až do roku 1990, kdy se urologické oddělení přestěhovalo do zrekonstruované budovy interního pavilonu. Oddělení s 30-ti lůžky opustil prim. MUDr. Jeřábek v r. 1962 a vrátil se zpět na urologickou kliniku do Brna, kterou tehdy vedl prof. MUDr. Uhlíř.

Dalším primářem se stal v r. 1962 MUDr. František Šrámek, který nejen navázal na operativu a praktickou urologii, ale přinesl navíc i základy vědecké činnosti, ke které vedl i své lékaře. Publikoval několik prací o urolitiáze, zavedl některé nové operační metody a se svým kolektivem se podílel i na výzkumné práci. Oceněním činnosti urologického oddělení v Jihlavě v té době bylo pověření k uspořádání celostátního urologického sjezdu v r. 1971. Za vedení primáře Šrámka bylo oddělení rozšířeno na 42 lůžek, urologická  ambulance a endoskopie se přesunula  do suterénu pavilonu na místo transfuzní stanice. V péči oddělení byli pacienti nejen z jihlavského okresu ale i z okresu Třebíč, Žďár nad Sázavou a z Dačic.

Po předčasném úmrtí prim. Šrámka v roce 1975 se stal primářem MUDr. Vladivoj Čermák. Přestože na oddělení pracovali jen 3 stálí lékaři s urologickou erudicí, stoupal počet vyšetřených i operovaných pacientů, nově byly prováděny i transuretrální operační výkony. První resektoskop na oddělení byl pořízen v r. 1971. V letech 1983-85 se podařilo výrazně obnovit endoskopické vybavení díky finanční pomoci Tesla n.p., Motorpal Jihlava a Dřeva Měřín. Byly zakoupeny 2 resektoskopy, uretroskop i diagnostické endoskopy, což umožnilo rozšířit spektrum endoskopických výkonů.

V r. 1990 se oddělení přestěhovalo do přestavěného interního pavilonu v areálu staré nemocnice, kde mělo k dispozici 52 lůžek včetně 5-ti pooperačních, samostatné rentgenové pracoviště, operační a endoskopický sál a hlavně více sociálního zařízení pro pacienty. Pokoje již byly dvou a třílůžkové.

Koncem roku 1992 odešel prim. MUDr. Čermák do důchodu a přednostou byl 1.1.1993 jmenován MUDr. Ctibor Marek. Během roku 1993 byl snížen počet lůžek na 42, urologická ambulance z polikliniky byla přemístěna do prostor oddělení, k dispozici byl vlastní ultrazvukový přístroj na samostatném pracovišti. Ke konci r. 1993 byl díky Komerční bance Jihlava zakoupen ureteroskop a rok poté nefroskop. Podařilo se rozšiřit endourologickou operativu na úkor klasické. V dubnu 1996 se rozšířily možnosti funkční diagnostiky zakoupením přístroje Uromic IV k urodynamickým vyšetřením.

V roce 2002 odešel MUDr. Ctibor Marek do privátní sféry a dalším přednostou oddělení se stal MUDr. Zdeněk Lavička. Pod jeho vedením se urologické oddělení přestěhovalo do areálu Nové nemocnice, lůžkové oddělení v interním pavilonu mělo kapacitu 20 lůžek, byly již k dispozici centrální operační sály a samostatný endourologický sál vybavený digitálním RTG přístrojem.  Pacienti byli operováni miniinvazivně, laparoskopicky, urologické oddělení dostalo nový nefroskop s TV řetězcem a endokamerou.

V roce 2004 se jihlavské oddělení ujalo pořádání Sjezdu urologů Vysočiny.

Po dalším výběrovém řízení v roce 2005 byl primářem urologického oddělení jmenován MUDr. Martin Drábek z brněnského pracoviště. Za jeho působení se rozvíjí radikální onkologická operativa (radikální retropubická prostatektomie, záchovné resekční výkony na ledvinách, operace nádorů retroperitonea, operace nádorů nadledvin, radikální cystektomie s náhradou močového měchýře), v oblasti rekonstrukční urologie pak  on-lay plastiky striktur močové trubice, nadále se rozvíjela laparoskopická operativa (výkony na ledvinách). Oddělení bylo vybaveno novými resektoskopy, dále novými semirigidními ureteroskopy a též flexibilním cystoskopem a ureteroskopem, čímž byla posílena komplexní endoskopická diagnostika a terapie onemocnění horních i dolních cest močových. Byla zahájena spolupráce s Centrem asistované reprodukce (TESE). V ambulantní části se kromě standardní urologické ambulance, zajišťující akutní a běžnou dispenzární péči, rozvíjí koncept specializovaných poraden : uroonkologická poradna, poradna pro urolitiázu, poradna pro poruchy mikce a andrologická poradna. Urologické oddělení mělo kompletní vybavení pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu urologických onemocnění.

Každoroční odborná akce, Sjezd urologů Vysočiny, byla znovu pořádána jihlavským pracovištěm v roce 2009 a 2014.

Na podzim roku 2018 se urologické oddělení přestěhovalo do přízemí nově zrekonstruovaného interního pavilonu. Nabízí svým pacientům vysoký standard péče v nových třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, včetně možnosti pobytu na 2 jednolůžkových nadstandardních pokojích.

Po odchodu MUDr. Martina Drábka v září 2019 byl dočasně pověřen vedením MUDr. Zdeněk Lavička.

V červenci 2020 nastoupil na místo primáře oddělení MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D. z Českých Budějovic.


 
Zodpovídá: MUDr. Michal Trnka
Vytvořeno / změněno: 30.4.2007 / 30.4.2007

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Chirurgické obory > Urologické oddělení > Historie oddělení

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies