Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Hemodialýza

 

 
 

NEFROLOGICKÁ AMBULANCE A PRACOVIŠTĚ HEMODIALÝZY

Nefrologická ambulance poskytuje péči a dispenzarizaci pacientů s akutní či chronickou   nedostatečností  ledvin. V pokročilých stadiích chronické renální insuficience  zajišťuje další řešení náhrady funkce ledvin - hemodialýza a peritoneální dialýza, event. přípravu a zařazení do listiny čekatelů transplantace ledvin. Ambulance se nachází ve 2.patře interního pavilonu.

Hemodialyzační středisko Nem.Jihlava je provozu od r.1979,stalo se tak jedním z prvním dialyzačních středisek v tehdejším Československu.    Přestěhování dialýzy z původního místa v přízemí infekčního pavilonu do 3.poschodí budovy tehdejší léčebny dlouhodobě nemocných v roce 1991 umožnilo rozšíření provozu na 18 lůžek, zahájení programu peritoneální dialýzy v roce 1993 a spolupráce s Klinikou nefrologie a Klinikou diabetologie IKEM v oblasti transplantací ledviny a slinivky pak dovršila schopnost jihlavského pracoviště poskytovat náhradu funkce ledvin celému spektru nemocných.    V hemodialyzačním programu je v posledních letech  zařazeno trvale 60-70 nemocných, v peritoneálním programu 5 nemocných a v dispenzární péči po transplantaci okolo 100 nemocných.    Velmi důležitou měrou se na péči o nefrologické pacienty podílejí ostatní spolupracující obory, počínaje laboratorní diagnostikou, přes specialisty ostatních interních oborů (diabetologie, kardiologie, gastroenterologie), chirurgy (zakládání tepenožilních spojek, peritoneálních katetrů) až k radiodiagnostice (invazivní radiologie).    Zkvalitnění péče o nemocné bylo pak dosaženo v roce 2006 obměnou přístrojového parku a zavedením on line stahování dat o dialýzách do centrálního počítače.

 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 12.6.2008 / 12.6.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Plicní oddělení > Ordinační hodiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies