Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Domácí řád JIP

 

Vážení rodiče, milé děti,

pokyny uvedené v tomto řádu Vám mají napomoci při základní orientaci na našem oddělení. Zdravotní stav Vašeho dítěte vyžaduje léčení na jednotce intenzivní péče. Pokud se jeho stav zlepší, bude léčeno na standardním oddělení. Pobyt v nemocnici není pro nikoho příjemná záležitost. Budeme se snažit o co nejlepší péči, zpříjemnění pobytu, brzké uzdravení a návrat do domácího prostředí.

 

Příjem dítěte na oddělení

Při příjmu je nutné předložit průkaz zdravotní pojišťovny, u osob starších 15 let občanský průkaz. Cenné předměty a větší obnos peněz s sebou neberte. Náušnice, které nejdou rozepnout, dítěti ponecháme proti podpisu. Pokud užívá  dítě nějaké léky, ev. nosí brýle, předejte je co nejdříve sestrám. Pyžamo dostane dítě ústavní, domácí obuv a hygienické potřeby mu doneste. Kapesníky používáme z hygienických důvodů pouze papírové. Oblíbená hračka či knížka dítěti  pobyt zde jistě zpříjemní.

 

Doprovod rodičů

Doprovod rodičů umožníme dle zdravotního stavu dítěte. Na oddělení přijímáme jako doprovod rodiče, prarodiče, ev. nejbližší příbuzné. U dětí nad 6 let platí doprovod 200,- Kč denně. Zaměstnaným lékař vystaví pracovní neschopnost, kterou při propuštění ukončí. Ubytování a strava Vám bude poskytnuta na standardním oddělení. Je nutné, abyste měli  s sebou toto vybavení: domácí oděv a obuv, pyžamo, ručník, hygienické potřeby, léky - pokud nějaké užíváte.

 

K dítěti budete docházet přes den, v případě potřeby Vás zavoláme i v noci. Pokud bude dítě spát, můžete odejít na oddělení, kde jste ubytováni.

 

Pobyt na jednotce intenzivní péče vyžaduje dodržování zvláštního režimu Při vstupu do filtru proveďte vždy dezinfekci rukou, poté můžete vstoupit na oddělení. V případě izolace vašeho dítěte si po dezinfekci rukou, před vstupem na pokoj, obléknete vždy nový jednorázový ochranný plášť. Při odchodu vyhodíte ochranný plášť do určeného pytle ještě na pokoji.

 

Bufet a  novinový stánek jsou v přízemí pavilonu ve spojovací chodbě.

 

Každý odchod z oddělení hlaste vždy sestře. Ve všech prostorách je zákaz kouření.

 

Strava

Dietu určuje lékař podle zdravotního stavu a věku dítěte.

Chcete-li dítěti dát ovoce, tekutiny či jiné potraviny v zájmu dítěte se poraďte s lékařem.

 

Návštěvy

Jsou denně a to pouze rodiče dítěte, výjimečně ostatním rodinným příslušníkům po domluvě s ošetřujícím lékařem. Při vstupu do filtru na JIP vždy proveďte dezinfekci rukou.

 

Informace  

Podrobné informace o zdravotním stavu dítěte podává ošetřující lékař osobně v pracovní době. V ÚPS lékař konající službu podá pouze základní informace.

 

Připomínky

Připomínky či nespokojenost můžete kdykoli přednést primáři oddělení. Většinou jsou vyvolány určitým nedorozuměním nebo chybným pochopením situace. Věřte, že mnohé se dá vyřešit společným jednáním.

 

Našim přáním je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost po celou dobu pobytu na dětském oddělení.

 

     Mgr. Simona Hájková                                                                   MUDr. Martin Zimen

 

          vrchní sestra                                                                          primář dětského oddělení

 

  Dne: 29.5.2014                                                                                                       

Aktualizace : dle potřeby

 

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Pediatrické oddělení > Informace pro pacienty > Domácí řád JIP

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies